Cael gafael ar gyllid

Mae pawb yn gwybod mai arian sy’n gwneud i’r byd droi – yn sicr, dyma’r peth pwysicaf mewn busnes ar ôl cael rhywbeth i’w werthu. Fel rhan o’n cymorth i fusnesau bwyd, gallwn eich cyfeirio at help a rhoi cyngor er mwyn eich helpu i gynnal rheolaeth ariannol o’ch busnes.
 


Arloesi a Buddsoddi Mewn Bwyd ar Gyfer Tyfu

Eggs

Wedi’i gynnal gan Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru ac wedi’i fynychu gan gynhyrchwyr bwyd a diod uchelgeisiol o bob cwr o Gymru, fe wnaeth cynhadledd. Arloesi a Buddsoddi Mewn Bwyd ar Gyfer Tyfu gynnig gwybodaeth amhrisiadwy am arloesi ac amrywiaeth o’r opsiynau ariannol a buddsoddi a oedd ar gael iddynt. 

Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad at Gyfeirlyfr Darparwyr cyllid a Buddsoddwyr

Gweler isod gwybodaeth bellach ar gyflwyniadau’r dydd:


Help llaw

Mae gallu cael gafael ar gyllid grant yn beth da i unrhyw fusnes, ble bynnag mae’r busnes arni. Cymru sy’n cynnig y lefel uchaf o gymorth ariannol a grantiau yn y DU, ac mae’n gwneud penderfyniadau ac yn cymeradwyo ceisiadau’n gyflym, felly mae’n bosib y bydd rhywbeth ar gael i’ch helpu chi.

Gallwn eich helpu a’ch tywys drwy’r hyn sydd ar gael, gyda phecynnau cyllido a allai eich cefnogi chi gydag unrhyw beth o sefydlu a chostau prosiect, i hyfforddiant, ymchwil a datblygu a chymorth ar gyfer datblygu a masnach ryngwladol.  

Cyllid Busnes Cymru

Cyllid Cymru