Rhaglen Mewnwelediad

Mae'r Rhaglen Mewnwelediad yn darparu mewnwelediad diweddaraf i fusnesau bwyd a diod o Gymru i ddeall y farchnad manwerthu groser a marchnad bwydydd a gwasanaethau bwyd y tu allan i'r cartref yng Nghymru a Phrydain Fawr. Mae'r rhaglen yn darparu mewnwelediad marchnad allforio sy'n cwmpasu 50 o wledydd ledled y byd. Yn ogystal â data'r farchnad, mae'r rhaglen Mewnwelediad yn edrych ar dueddiadau a mewnwelediadau yn y dyfodol, i helpu busnesau Cymru i lunio eu cynlluniau i fodloni gofynion newidiol cwsmeriaid a defnyddwyr.

 


Cynhadledd Rhaglen Mewnwelediad Bwyd a Diod Cymru 2022

Rhoi Gwybodaeth ar Waith – 14, 15, 16 & 18 Mawrth

Mae cynhadledd Rhaglen Mewnwelediad Bwyd a Diod Cymru eleni yn cynnwys 5 sesiwn â thema dros 4 diwrnod, yn mynd i’r afael â Manwerthu, Oddi Allan i’r Cartref, Allforio, y Sefyllfa Economaidd, a Datblygu Cynnyrch Newydd (NPD). Mae gennym amrywiaeth gyffrous o siaradwyr arbenigol o bartneriaid mewnweledol Kantar, IGD, CGA, Euromonitor a thefoodpeople, yn ogystal ag astudiaethau achos gan fusnesau sydd wedi cael llwyddiant wrth Roi Gwybodaeth ar Waith.

Cliciwch yma i gofrestru: https://www.eventbrite.co.uk/e/insight-conference-2022-turning-knowledge-into-action-tickets-262543293057


Cyfeiriadur Rhaglen Mewnwelediad

Cliciwch isod i weld y cyfeiriadur o'r adroddiadau sydd ar gael i Aelodau. Mae pob adroddiad wedi’i grynhoi ac yn gysylltiedig â’r cyflwyniad gwreiddiol:

 


 Crynodeb Newyddion a Chrynhoi Digwyddiadau

Cofrestrwch i’n Cylchlythr i gael y newyddion diweddaraf am Newyddion Mewnwelediad a Calendr Digwyddiadau.

Ebost: admin@brookdaleconsulting.co.uk


Ardal yr Aelodau 

Gall unrhyw un o'r grwpiau clwstwr a chanolfannau technoleg bwyd gael cymorth, neu beth am ymuno ag ardal yr Aelodau gallwch weld yr adroddiadau diweddaraf a gwybodaeth fanwl am wahanol farchnadoedd.

Rydym wedi bod yn prynu data ers 2015 gan darparwyr fel Kantar, CGA, Euromonitor International, IGD, a Thefoodpeople.

Mae Aelodau gyda mynediad at ddata a dadansoddiadau sy'n cynnwys:

  • Data perfformiad categori ar draws Cartref o Brydain o gymharu â Cymru
  • Adolygiadau manwerthu categori elw gros o Brydain o gymharu â Cymru
  • Mae Data Diodydd y Tu Allan i'r Cartref yn darparu adolygiad o Gymru a Phrydain ar werthiannau Masnach.
  • Sylfaen ddata fyd-eang y farchnad allforio sy'n cwmpasu 50 o wledydd ar gyfer Bwyd ac Alcohol
  • Cyflwyniadau Tueddiadau Bwyd a Diod yn y Dyfodol
  • Cronfa ddata Tuedd Bwyd y Dyfodol yn rhannu arloesedd byd-eang