Rhaglen Mewnwelediad

Mae'r Rhaglen Mewnwelediad yn darparu mewnwelediad diweddaraf i fusnesau bwyd a diod o Gymru i ddeall y farchnad manwerthu groser a marchnad bwydydd a gwasanaethau bwyd y tu allan i'r cartref yng Nghymru a Phrydain Fawr. Mae'r rhaglen yn darparu mewnwelediad marchnad allforio sy'n cwmpasu 50 o wledydd ledled y byd. Yn ogystal â data'r farchnad, mae'r rhaglen Mewnwelediad yn edrych ar dueddiadau a mewnwelediadau yn y dyfodol, i helpu busnesau Cymru i lunio eu cynlluniau i fodloni gofynion newidiol cwsmeriaid a defnyddwyr.

 


Cyferiadur Rhaglen Mewnwelediad 

Pwyswch isod i weld ehangder ac ansawdd yr adroddiadau. Mae pob adroddiad yn cynnig crynodeb byr ac yn cynnwys dolen at y cyflwyniad gwreiddiol:

screen shot of the directory

 

 


 Crynodeb Newyddion a Chrynhoi Digwyddiadau

Cofrestrwch i’n Cylchlythr i gael y newyddion diweddaraf am Newyddion Mewnwelediad a Calendr Digwyddiadau.

Ebost: admin@brookdaleconsulting.co.uk


Ardal yr Aelodau 

Gall unrhyw un o'r grwpiau clwstwr a chanolfannau technoleg bwyd gael cymorth, neu beth am ymuno ag ardal yr Aelodau gallwch weld yr adroddiadau diweddaraf a gwybodaeth fanwl am wahanol farchnadoedd.

Rydym wedi bod yn prynu data ers 2015 gan darparwyr fel Kantar, CGA, Euromonitor International, IGD, a Thefoodpeople.

Mae Aelodau gyda mynediad at ddata a dadansoddiadau sy'n cynnwys:

  • Data perfformiad categori ar draws Cartref o Brydain o gymharu â Cymru
  • Adolygiadau manwerthu categori elw gros o Brydain o gymharu â Cymru
  • Mae Data Diodydd y Tu Allan i'r Cartref yn darparu adolygiad o Gymru a Phrydain ar werthiannau Masnach.
  • Sylfaen ddata fyd-eang y farchnad allforio sy'n cwmpasu 50 o wledydd ar gyfer Bwyd ac Alcohol
  • Cyflwyniadau Tueddiadau Bwyd a Diod yn y Dyfodol
  • Cronfa ddata Tuedd Bwyd y Dyfodol yn rhannu arloesedd byd-eang

Cynhadledd i Edrych ar y Diwydiant Bwyd a Diod yng Nghymru

New Trends for Renewed Growth 9 – 11th Mawrth 2021

Mae'r Rhaglen Insight Bwyd a Diod ac Arloesi Bwyd Cymru yn dod â thridiau cyffrous o ddigwyddiadau mewnwelediad i chi. Yn ogystal â datgelu data diweddaraf y farchnad a rhagfynegiadau tueddiadau gan ddarparwyr mewnwelediad blaenllaw, mae pob sesiwn yn canolbwyntio ar faes allweddol gyda siaradwyr arbenigol a phaneli i ateb eich cwestiynau.