Rhaglen Mewnwelediad

Mae'r Rhaglen Mewnwelediad yn darparu mewnwelediad diweddaraf i fusnesau bwyd a diod o Gymru i ddeall y farchnad manwerthu groser a marchnad bwydydd a gwasanaethau bwyd y tu allan i'r cartref yng Nghymru a Phrydain Fawr. Mae'r rhaglen yn darparu mewnwelediad marchnad allforio sy'n cwmpasu 50 o wledydd ledled y byd. Yn ogystal â data'r farchnad, mae'r rhaglen Mewnwelediad yn edrych ar dueddiadau a mewnwelediadau yn y dyfodol, i helpu busnesau Cymru i lunio eu cynlluniau i fodloni gofynion newidiol cwsmeriaid a defnyddwyr.

 


Cynhadledd Fewnwelediad 2024: O Her i Lwyddiant

Bydd Cynhadledd Flynyddol Rhaglen Mewnwelediad Bwyd a Diod Cymru 2024, "O Her i Lwyddiant", yn cael ei chynnal ar 12, 13, 19 a 20 Mawrth.  Bydd y Gynhadledd yn cynnwys prif siaradwyr o blith arweinwyr byd-eang enwog a chanddynt wybodaeth graff am ddefnyddwyr a marchnadoedd a byddant yn trafod pynciau fel yr economi, sgiliau, manwerthu, allan o'r cartref a datblygu cynhyrchion newydd. Archwiliwch sut y mae busnesau Bwyd a Diod Cymru wedi wynebu heriau busnes un llwyddiannus, gyda thrafodaethau panel ac astudiaethau achos.

Mae'r digwyddiad hwn ar agor i gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru.

Cliciwch yma am fanylion cofrestru.

Cliciwch yma am Galendr y Gynhadledd Mewnwelediad

12 Mawrth 9.30am - 11am - Economi a Sgiliau
13 Mawrth 9.30am - 11.30am - Cynllunio ar gyfer y Dyfodol a Datblygu Cynhyrchion Newydd
19 Mawrth 9.30am - 11.30am - Yn y Cartref/ Manwerthu
20 Mawrth 9.30am - 11.30am Allan o'r Cartref/ Gwasanaethau Bwyd

 

Gall Aelodau clicio ar y ddolen isod i gael mynediad at yr holl ddeunyddiau cynhadledd, gan gynnwys fideos o'r holl gyflwyniadau ar becynnau sleidiau.

Cynhadledd Mewnwelediad 2023: Ymdrechu a Ffynnu | Business Wales - Food and drink (gov.wales)

Insight Conference 2024

 

 

 

 


Cyfeiriadur Rhaglen Mewnwelediad

Cliciwch isod i weld y cyfeiriadur o'r adroddiadau sydd ar gael i Aelodau. Mae pob adroddiad wedi’i grynhoi ac yn gysylltiedig â’r cyflwyniad gwreiddiol:

 

 

 


Ardal yr Aelodau 

Gall unrhyw un o'r grwpiau clwstwr a chanolfannau technoleg bwyd gael cymorth, neu beth am ymuno ag ardal yr Aelodau gallwch weld yr adroddiadau diweddaraf a gwybodaeth fanwl am wahanol farchnadoedd.

Rydym wedi bod yn prynu data ers 2015 gan darparwyr fel Kantar, CGA, Euromonitor International, IGD, a Thefoodpeople.

Mae Aelodau gyda mynediad at ddata a dadansoddiadau sy'n cynnwys:

  • Data perfformiad categori ar draws Cartref o Brydain o gymharu â Cymru
  • Adolygiadau manwerthu categori elw gros o Brydain o gymharu â Cymru
  • Mae Data Diodydd y Tu Allan i'r Cartref yn darparu adolygiad o Gymru a Phrydain ar werthiannau Masnach.
  • Sylfaen ddata fyd-eang y farchnad allforio sy'n cwmpasu 50 o wledydd ar gyfer Bwyd ac Alcohol
  • Cyflwyniadau Tueddiadau Bwyd a Diod yn y Dyfodol
  • Cronfa ddata Tuedd Bwyd y Dyfodol yn rhannu arloesedd byd-eang