Digwyddiadau masnach

Cyrraedd marchnadoedd newydd drwy ddigwyddiadau masnach

Rydym yn eich helpu i gyrraedd eich marchnad mewn sawl ffordd. Gallech ddod i bafiliwn Bwyd a Diod Cymru mewn sioeau masnach fyd-eang a phwrpasol, sy'n galluogi busnesau i ddangos eu cynnyrch a'u gwasanaethau ar lwyfan y byd.

Gweler ein Rhaglen Ddigwyddiadau gyfredol


Bwyd a Diod Cymru
Bwyd a Diod Cymru
Ymweliad Datblygu Masnach i Qatar
Ymweliad Datblygu Masnach i Qatar

Taith Fasnach

Gallech ymuno ag un neu ragor o’r nifer o ymweliadau datblygu masnach rydym yn eu cynnal bob blwyddyn. Cewch gyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau gyda darpar asiantau, dosbarthwyr a chwsmeriaid newydd, ac mae ein dewis o leoliadau’n adlewyrchu datblygiadau rhyngwladol cyfredol, er mwyn rhoi’r cyfle gorau i chi ganfod busnes newydd.

Gweler ein rhestr gyfredol o Deithiau Masnach