Digwyddiadau masnach

Cyrraedd marchnadoedd newydd drwy ddigwyddiadau masnach

Rydym yn eich helpu i gyrraedd eich marchnad mewn sawl ffordd. Gallech ddod i bafiliwn Bwyd a Diod Cymru mewn sioeau masnach fyd-eang a phwrpasol, sy'n galluogi busnesau i ddangos eu cynnyrch a'u gwasanaethau ar lwyfan y byd.

Gweler ein Rhaglen Ddigwyddiadau gyfredol


Bwyd a Diod Cymru
Bwyd a Diod Cymru
Ymweliad Datblygu Masnach i Qatar
Ymweliad Datblygu Masnach i Qatar

Taith Fasnach

Gallech ymuno ag un neu ragor o’r nifer o deithiau masnach pwrpasol rydym yn eu cynnal bob blwyddyn. Cewch gyfle i gymryd rhan mewn trafodaethau a fydd yn arwain at newid gyda darpar asiantau, dosbarthwyr a chwsmeriaid newydd, ac mae ein dewis o leoliadau’n adlewyrchu datblygiadau rhyngwladol cyfredol, er mwyn rhoi’r cyfle gorau i chi ganfod busnes newydd.

Gweler ein rhestr gyfredol o Deithiau Masnach
 


Grantiau i helpu i ganfod cysylltiadau newydd dramor

Os hoffech ymweld â chysylltiadau busnes dynodedig neu fynd i arddangosfeydd masnach i sefydlu eich presenoldeb yn y farchnad neu i sicrhau contractau a datblygu rhagor o gyfleoedd, gallwch wneud cais am gyllid drwy’r grant ar gyfer Ymweliadau Tramor i Ddatblygu Busnes
 


Mwy o help gan gyrff masnach rhyngwladol

Mae sefydliadau fel Masnach a Buddsoddi’r DU (UKTI) - yr Adran Masnach Ryngwladol (DIT) bellach - a Chymdeithas Allforwyr Bwyd & Diod (FDEA) yn cynnig help ychwanegol i sicrhau llwyddiant i fusnesau mewn marchnadoedd byd-eang. Mae’r Adran yn darparu gwasanaeth arweiniadau allforio rhyngwladol am ddim ynghyd â’r wybodaeth ddiweddaraf ar-lein bob mis am gyfleoedd busnes mewn dros 100 o farchnadoedd byd-eang. Mae’r Gymdeithas Allforwyr Bwyd a Diod yn gorff masnach pwrpasol lle gael yr aelodau sy’n allforwyr o'r un anian rannu manteision profiad datblygu busnes rhyngwladol sylweddol.