Rhedeg eich busnes

Mae Busnes Cymru’n cefnogi pobl sy’n dechrau, yn rhedeg neu’n tyfu busnes. Rhoddir cyngor ar-lein, dros y ffôn ar ein Llinell Gymorth, neu wyneb-yn-wyneb, ac mae ein 10 canllaw gorau’n trafod hanfodion fel cyllid, cymorth technegol, ennill sgiliau masnachol, datblygu busnes, marchnata, eiddo a lleoliad, a mentora.

Coronafeirws - COVID 19 - Cyngor i fusnesau (Saesneg yn unig)

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19


Gwasanaethau diheintio coronafeirws

(Saesneg yn unig)

Llinell gymorth ar gyfer diheintio proffesiynol o swyddfeydd, cyfleusterau, safleoedd gwaith, cerbydau, offer a chyfarpar


Calculator

Ffordd o fyw ragorol yma yng Nghymru

Mae busnesau sy'n symud i Gymru'n cael eu croesawu - mae'r bobl yn gyfeillgar ac mae teuluoedd sy'n ailymsefydlu â'u cwmnïau'n cael mwynhau ffordd o fyw ragorol. I ddechrau, mae gan Gymru rai o'r prisiau tai mwyaf cystadleuol yn y DU. Yna, dyna’r system addysg - rydym yn darparu un o’r rhaglenni addysg gorau yn y DU. Mae’r gweithgareddau cymdeithasol ymhlith y gorau sydd ar gael, o gerddoriaeth a’r celfyddydau a theatrau i lenyddiaeth, gwyliau bwyd rhyngwladol o fri a digwyddiadau chwaraeon mawr, o rygbi a phêl-droed i golff rhyngwladol a chwaraeon dŵr.
 


Welsh lakes and mountains

Yr awyr agored

Mae rhai o'r golygfeydd cefn gwlad, y mynyddoedd a'r arfordir harddaf yn y byd i'w gweld yng Nghymru. Mae Llwybr Arfordir 870-milltir Cymru yn unigryw gan mai dyma’r unig lwybr yn y byd sy’n mynd o amgylch gwlad gyfan. Mae cerddwyr, beicwyr, pobl sy’n gwylio bywyd gwyllt a marchogwyr ceffylau yn mwynhau defnyddio’r llwybr ac mae’n arwain at draethau braf ac ardaloedd lle gall pobl o bob oed fwynhau’r chwaraeon a’r adloniant o’u dewis. Mae tua 1,600 milltir sgwâr o barciau cenedlaethol a sawl Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru hefyd.