Perfformiad Bwyd a Diod yng Nghymru

Rhaglen Mewnwelediad

Mae'r Rhaglen Mewnwelediad yn darparu mewnwelediad diweddaraf i fusnesau bwyd a diod o Gymru i ddeall y farchnad manwerthu groser a marchnad bwydydd a gwasanaethau bwyd y tu allan i'r cartref yng Nghymru a Phrydain Fawr.

Gwerth “Cymreictod”

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil gadarn i ddefnyddwyr i ddelio'n well â "Gwerth Cymreictod" i brynwyr ledled y DU

Gwerthusiad Economaidd: Sector Bwyd a Diod Cymru

Ffigurau perfformiad blynyddol ar y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gyda dadansoddiadau manwl ar draws y prif sectorau. 

Perfformiad Marchnad Lafur Bwyd a Diod Cymru

Ffigurau mawl ar y farchnad lafur bwyd a diod, yn cynnwys gwaith, enillion a thueddiadau’r farchnad lafur. 

Pob Adroddiad Bwyd a Diod

Edrychwch ar ein holl adroddiadau sy’n cynnwys y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, yn amrywio o berfformiad economaidd i dueddiadau’r farchnad lafur. 

Busnesau Bwyd a Diod ar draws Cymru

Mae’r map yn dangos dosbarthiad busnesau Bwyd a Diod ar draws Cymru.

Bwletin Allforio Blynyddol Bwyd a Diod Cymru

Ffigurau allforio blynyddol ar gyfer bwyd a diod yng Nghymru, gyda dadansoddiadau fesul sector, rhanbarth, a’r prif gyrchfannau. 

Adroddiad Gwin Cymru

Mae’r adroddiad yn edrych ar y newidiadau diweddar i winllannoedd Cymru a'u twf, eu cyfraniad i'n heconomi a'r rhan a chwaraeir gan dwristiaeth.