Strategaeth Bwyd Cymunedol

Mae Rhaglen Lywodraethu 2021 i 2026 Llywodraeth Cymru a’r Cytundeb Cydweithredu, yn ymrwymo i ddatblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol Cymru i annog cynhyrchu a chyflenwi bwyd o ffynonellau lleol yng Nghymru.

Rydym ni wedi cynnal dau arolwg i gasglu barn ar ddatblygiad y Strategaeth Bwyd Cymunedol, y cyntaf ar gyfer defnyddwyr a'r ail ar gyfer rhanddeiliaid sy'n ymwneud â mentrau bwyd cymunedol. Gallwch ddarllen y canlyniadau yma: