Rhwystrau Achredu

Cardiff


Mae Cynlluniau Diogelwch Bwyd (FSSs) yn hanfodol i'r diwydiant bwyd a diod. Mae FSSs yn darparu'r fframwaith ar gyfer cydymffurfio o fewn y diwydiant i gynorthwyo wrth gynhyrchu bwyd diogel a chyfreithiol. Gwahaniaethir FSSs drwy gael eu meini prawf eu hunain ar gyfer diogelwch, ansawdd a rheolaeth weithredol bwyd. Mae FSSs yn anelu at gyflawni cydymffurfiad cyfreithiol a chynnal brand a diogelu defnyddwyr fel ei gilydd.