Amdanom ni

Ni yw’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru – ac rydym yn falch o hynny! Rydym ar dân dros fwyd a diod ac yn gweithio'n galed i gefnogi ein cwmnïau cynhyrchu ac i gynnwys defnyddwyr mewn ffordd sy'n manteisio i'r eithaf ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Mae bwyd a diod yn bwysig iawn i ni yng Nghymru

About us

Rydym wrth ein bodd gyda'n diwydiant!

Mae’r bwyd a diod a gynhyrchir yng Nghymru yn wych, ac mae’n cystadlu ar lwyfan y byd. Ein nod yw cynnal y safon a’i gwella drwy gefnogi ein cynhyrchwyr a’n gwerthwyr yn eu hymdrechion i ddarparu cynnyrch gwell byth.

Mae Llywodraeth Cymru a ninnau wedi ymrwymo i helpu’r rheini sy’n gweithio yn y diwydiant ac i rannu’r newyddion da â defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt. Rydym eisoes wedi cymryd camau mawr ymlaen i arddangos cynnyrch o Gymru - fel y dengys y cynnydd yn ein cofnod allforio.

Er ein bod yn frwdfrydig yng Nghymru, rydym yn gyfrifol hefyd. Mae cyfres o bolisïau cadarn sy'n rhoi amlygrwydd priodol i ddiogelwch a safonau bwyd, datblygu cynaliadwy ac sy’n cefnogi’r ymgyrch dros ddiogelwch bwyd wrth wraidd yr holl waith o gynhyrchu a dosbarthu bwyd a diod.

Cynllun Gweithredu

Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020

Ffeithiau allweddol

Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio – dyna faint a darlun o’r sector yng Nghymru

Bwyd ar gyfer y Dyfodol

Adolygiad o bolisi bwyd, iechyd a maeth gan Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar ran  Llywodraeth Cymru

Ryseitiau

Ryseitiau Traddodiadol Cymreig

Gwobrau Aur 'Great Taste' 2019

Gwobrau Aur 'Great Taste' 2019

Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd a Gwerth “Cymreictod”

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu prynwyr cynhwysfawr ymysg defnyddwyr i geisio delio'n well â "Prynwyr Cymreictod" i brynwyr ledled y DU

Rhwystrau Achredu

Mae Cynlluniau Diogelwch Bwyd (FSSs) yn hanfodol i'r diwydiant bwyd a diod