Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Amdanom ni

Ni yw’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru – ac rydym yn falch o hynny! Rydym ar dân dros fwyd a diod ac yn gweithio'n galed i gefnogi ein cwmnïau cynhyrchu ac i gynnwys defnyddwyr mewn ffordd sy'n manteisio i'r eithaf ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Picture of food

Mae bwyd a diod yn bwysig iawn i ni yng Nghymru

Rydym wrth ein bodd gyda'n diwydiant!

Mae’r bwyd a diod a gynhyrchir yng Nghymru yn wych, ac mae’n cystadlu ar lwyfan y byd. Ein nod yw cynnal y safon a’i gwella drwy gefnogi ein cynhyrchwyr a’n gwerthwyr yn eu hymdrechion i ddarparu cynnyrch gwell byth.

Mae Llywodraeth Cymru a ninnau wedi ymrwymo i helpu’r rheini sy’n gweithio yn y diwydiant ac i rannu’r newyddion da â defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt. Rydym eisoes wedi cymryd camau mawr ymlaen i arddangos cynnyrch o Gymru - fel y dengys y cynnydd yn ein cofnod allforio.

Er ein bod yn frwdfrydig yng Nghymru, rydym yn gyfrifol hefyd. Mae cyfres o bolisïau cadarn sy'n rhoi amlygrwydd priodol i ddiogelwch a safonau bwyd, datblygu cynaliadwy ac sy’n cefnogi’r ymgyrch dros ddiogelwch bwyd wrth wraidd yr holl waith o gynhyrchu a dosbarthu bwyd a diod.

Food and Drink Wales-Action Plan Cover cymraeg
Cynllun Gweithredu
Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020
Picture of money
Ffeithiau allweddol
Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio...
Bwyd ar gyfer y Dyfodol
Bwyd ar gyfer y Dyfodol
A review of food, health and nutrition policy by the ZERO2FIVE Food Industry Centre at Cardiff Metropolitan University on behalf...
Blasu'r Gorau yn 2017
Blasu'r Gorau yn 2017
Gwobrau Aur 'Great Taste' 2017
Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd a Gwerth “Cymreictod”
Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd a Gwerth “Cymreictod”
Mewn ymateb i awydd manwerthwyr i gydgrynhoi’r cynnyrch rhanbarthol yr oeddent yn ei gynnig yn 2016, comisiynodd Llywodraeth Cymru ymchwil...
Barriers to Accreditation image cy
Rhwystrau Achredu
Mae Cynlluniau Diogelwch Bwyd (FSSs) yn hanfodol i'r diwydiant bwyd a diod.
Ryseitiau
Ryseitiau
Ryseitiau Traddodiadol Cymreig
Tueddiadau Bwyd a Diod 2017 Image
Tueddiadau Bwyd a Diod 2017
Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn dadansoddi, er mwyn deall y farchnad adwerthu, i weld cyfleoedd i ddatblygu yn y...