Amdanom ni

Ni yw’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru – ac rydym yn falch o hynny! Rydym ar dân dros fwyd a diod ac yn gweithio'n galed i gefnogi ein cwmnïau cynhyrchu ac i gynnwys defnyddwyr mewn ffordd sy'n manteisio i'r eithaf ar yr amgylchedd a chynaliadwyedd.

Mae bwyd a diod yn bwysig iawn i ni yng Nghymru

About us

Rydym wrth ein bodd gyda'n diwydiant!

Mae’r bwyd a diod a gynhyrchir yng Nghymru yn wych, ac mae’n cystadlu ar lwyfan y byd. Ein nod yw cynnal y safon a’i gwella drwy gefnogi ein cynhyrchwyr a’n gwerthwyr yn eu hymdrechion i ddarparu cynnyrch gwell byth.

Mae Llywodraeth Cymru a ninnau wedi ymrwymo i helpu’r rheini sy’n gweithio yn y diwydiant ac i rannu’r newyddion da â defnyddwyr yng Nghymru a thu hwnt. Rydym eisoes wedi cymryd camau mawr ymlaen i arddangos cynnyrch o Gymru - fel y dengys y cynnydd yn ein cofnod allforio.

Er ein bod yn frwdfrydig yng Nghymru, rydym yn gyfrifol hefyd. Mae cyfres o bolisïau cadarn sy'n rhoi amlygrwydd priodol i ddiogelwch a safonau bwyd, datblygu cynaliadwy ac sy’n cefnogi’r ymgyrch dros ddiogelwch bwyd wrth wraidd yr holl waith o gynhyrchu a dosbarthu bwyd a diod.

Bwyd a diod Cymru cynllun gweithredu
Cynllun Gweithredu

Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020

Darnau arian a nodiadau
Ffeithiau allweddol

Degau ar filoedd o fusnesau, biliynau o bunnoedd o incwm, symiau enfawr o fwyd a diod yn cael eu hallforio – dyna faint a darlun o’r sector yng Nghymru

Ffrwythau a llysiau
Bwyd ar gyfer y Dyfodol

Adolygiad o bolisi bwyd, iechyd a maeth gan Ganolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar ran  Llywodraeth Cymru

Welsh beef stir fry
Ryseitiau

Ryseitiau Traddodiadol Cymreig

Taste Welsh Greats 2019
Gwobrau Aur 'Great Taste' 2019

Gwobrau Aur 'Great Taste' 2019

Ymchwil bwyd infograffig
Bwyd a diod o Gymru mewn niferoedd a Gwerth “Cymreictod”

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu prynwyr cynhwysfawr ymysg defnyddwyr i geisio delio'n well â "Prynwyr Cymreictod" i brynwyr ledled y DU

Gwirio tymheredd bwyd
Rhwystrau Achredu

Mae Cynlluniau Diogelwch Bwyd (FSSs) yn hanfodol i'r diwydiant bwyd a diod