Perfformiad Marchnad Lafur Bwyd a Diod Cymru

Mae adroddiad Perfformiad y Farchnad Lafur ond ar gael i aelodau Bwyd a Diod.  Os hoffech weld yr adroddiad hwn, cofresrwch am gyfrif am ddim. 

Sector Sylfaen Bwyd a Diod Cymru: Adolygiad o'r Farchnad Lafur y Dyfodol

Adolygiad o dueddiadau a dylanwadau allweddol o fewn Sector Sylfaen Bwyd Cymru a fydd yn siapio'r gweithlu llafur a'r gofynion sgiliau yn y dyfodol dros y 10 mlynedd nesaf.

Mae'r adroddiad hwn yn darparu rhagolwg am y galw am lafur ar gyfer y Sector Bwyd erbyn 2030 ac argymhellion ar gyfer buddsoddi mewn sgiliau. 

 

Perfformiad Bwyd a Diod Cymru.