Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Tyfu eich busnes

Drwy ddysgu sut i gyflenwi marchnadoedd penodol, ac astudio beth sydd ei angen ar gwsmeriaid yng Nghymru, yn y DU a thramor a sut i fodloni eu gofynion, gallwch dyfu eich busnes. Rydym yn eich helpu i ennill y sgiliau hyn ac yn eich cyfeirio at gyfleoedd mewn marchnadoedd lleol a byd-eang.

Picture of a meeting
Rhaglen Datblygu Masnach
Gallwn eich helpu i ddatblygu strategaeth a chanfod marchnadoedd a chyfleoedd newydd.
Picture of a market
Llwybr i’r farchnad
Allai eich busnes chi elwa o farchnad sector cyhoeddus gwerth £74 miliwn?
Picture of a market
Twristiaeth bwyd
Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.
Sell2Wales logo
GwerthwchiGymru
Cyfle i gael contractau sector cyhoeddus a thendro amdanynt yn rhwydd.
Clystyrau
Clystyrau
Clystyrau - ffordd newydd i wneud busnes yng Nghymru, syniadau newydd, partneriaid newydd, wedi ymrwymo i dwf busnes.
Digwyddiadau masnach
Digwyddiadau masnach
Cyrraedd marchnadoedd newydd drwy ddigwyddiadau masnach
Picture of skyscrapers
Allforio
Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.