Tyfu eich busnes

Drwy ddysgu sut i gyflenwi marchnadoedd penodol, ac astudio beth sydd ei angen ar gwsmeriaid yng Nghymru, yn y DU a thramor a sut i fodloni eu gofynion, gallwch dyfu eich busnes. Rydym yn eich helpu i ennill y sgiliau hyn ac yn eich cyfeirio at gyfleoedd mewn marchnadoedd lleol a byd-eang.

Clystyrau

Clystyrau - ffordd newydd i wneud busnes yng Nghymru, syniadau newydd, partneriaid newydd, wedi ymrwymo i dwf busnes.

Allforio

Mae allforio’n ganolog i dwf sawl busnes – ond mae gofyn cynllunio'n ofalus.

Twristiaeth bwyd

Mae bwyd a diod, lletygarwch a thwristiaeth yn bartneriaid hanfodol yng Nghymru.

Llwybr i’r farchnad

Allai eich busnes chi elwa o farchnad sector cyhoeddus gwerth £74 miliwn?

GwerthwchiGymru

Cyfle i gael contractau sector cyhoeddus a thendro amdanynt yn rhwydd.

Digwyddiadau masnach

Cyrraedd marchnadoedd newydd drwy ddigwyddiadau masnach

Rhaglen Datblygu Masnach

Gallwn eich helpu i ddatblygu strategaeth a chanfod marchnadoedd a chyfleoedd newydd.