Ryseitiau

Ryseitiau Traddodiadol Cymreig


 

Crempog Las


 

Tameidiau Bara Lawr


PGI Welsh Lamb

Rac a chrwst Harrissa o Gig Oen Cymru PGI gyda couscous pomgranad 


Conwy Mussels MM

Moules Mariniere Cregyn Gleision Conwy (PDO) 


Vale of Clwyd Plum Tart

Tarten Eirin Dinbych Dyffryn Clwyd (PDO) gyda Sglein Perai Cymreig 


WW Sewin - smoked

Sewin Mwg wedi'i Ddal a Chyryclau Gorllewin Cymru (PGI) gyda Remoulade Seleriac


Welsh laverbread quiche

Quiche Bara Lawr ( PDO) a Chocos 


Pedigree Welsh pork

Lwyn Porc Cymreig Pedigri wedi'i fagu'n draddodiadol (TSG) gyda Stwffin Eirin Dinbych a Saws Seidr Cymreig


WW Sewin

Sewin wedi'i Ddal a Chyryclau Gorllewin Cymru (PGI) wedi'i ffrio mewn padell gyda Thatws Newydd Mal, Pys a Chorizo 


Conwy Mussels tempura

Tempwra Cregyn Gleision Conwy (PDO) gyda Dip Bara Lawr Cymreig


Rib of beef

Asen Cig Eidion Cymru a thalpiau tatws rhost

 


 

Roast leg of lamb

Coes rost Cig Oen Cymru gyda rhosmari a garlleg

 


salt-crusted sea bream

Merfog mor gyda chrwst halen

 


Gower salt marsh lamb

Ragiau Cig Oen Cymru rhost gyda llyrlys a menyn

 


Pulled pork

Ysgwydd porc wedi rhwygo gyda seidr

 


Super spicy veggie pizza

Pizza llysieuol sbeislyd iawn 


Welsh lamb cawl

Cawl Cig Oen Cymru 


Pembrokeshire hasselback potatoes

Tatws hasselback Sir Benfro


Shoulder of Welsh lamb

Ysgwydd Cig Oen Cymru gyda mel wedi ei rhostio'n araf

 


Pan fried pork chops

Golwython porc wedi ffrio mewn padell

 


Leek and goat cheese tartlets

Tartledi cennin a chaws gafr

 


Griddled Welsh beef steaks with salsa verde

Stecs syrlwyn Cig Eidion Cymru o'r gradell gyda salsa verde

 


Compote of plums, blackberries and vanilla

Compot eirin, mwyar duon a fanila

 


lamb cutlets

Golwython Cig Oen Cymru gyda saws mintys ffres

 


Welsh lobster with herb butter

Cimwch wedi grilio gyda menyn perlysiau

 


Lamb with laverbread and herb sauce

Cig Oen Cymru blasus gyda saws bara lawr a pherlysiau

 


Welsh cockles mussels, bacon

 Cocos, cregyn gleision, cig moch a llyrlys mewn seidr


Gin and tonic

Jin a tonig llawn blodau a ffrwythau


Asennau Cig Eidion Cymreig PGI gyda wisgi a blas mwg 


Coes cig dafad wedi'i choginio'n araf mewn cwrw 


Selsig a chennin mewn cytew seidr Cymreig traddodiadol 


Tameidiau Cig Oen Cymreig PGI, mintys a Chaws Caerffili Traddodiadol 


Parseli brithyll a Thatws Cynnar Sir Benfro 


Stecs gamon gyda sglein afal wedi'i garameleiddio a Seidr Cymreig Traddodiadol


Mecryll wedi'u grilio gyda phiwri ffa a garlleg, a iogwrt Bara Lawr Cymru 


Brest hwyaden gyda saws Eirin Dinbych sbeislyd 


Cacen figan betys a siocled 


 Cawl persli a chennin gyda chyw iar mwg


 Afal a sinsir pob gyda chwstard wisgi


Twrci Sir Benfro gyda rosti tatws melys 


Cacen Eirin Dinbych, almwn a sinsir 


 Madarch a phannas wedi ei ffrio gyda chrwst garlleg a phersli


Cig Eidion Cymru PGI wedi'i goginio'n araf gyda scons cennin a chaws pob 


 

Riwbob rhost, iogwrt a thorth sinsir


 

Noisette o Gig Oen Cymreig PGI gyda menyn Bara Lawr Cymru, sitrws a chacen datws


 

Salad cig moch a Thatws Cynnar Sir Benfro gyda dresin afal


 

Tartenni Bwyd Môr Bae Ceredigion


 

Tarten gwreiddlysiau wedi'i charameleiddio


Selsig cig carw gyda chennin a chwrw


Swper macrell Cei Newydd


'Hufen Iâ' (Parfait) mêl ac oren gyda mwyar duon


Pastai cig eidion, cennin a thatws rosti


Cregyn bylchog a phys gyda chrwst lemwn a delysg


Cnau Melys a Myglyd


Cacennau bach jam


Tagliatelle gyda physgod a saws tomato sbeislyd


Brecwast crensiog mêl, cnau a sbelt


Brithyll wedi ei lapio mewn Ham Caerfyrddin a sbigoglys


Cacen siocled Merlyn


Torth sbelt, heulflodyn a mêl


Tameidiau eog mwg ac afocado


Afal ac eirin gyda chnau almond crimp


Ffowlyn rhost Cymreig gyda chennin a chig moch


Smoke Trout Salad

Salad brithyll mwg, ffenigl ac afal


 

Apple ginger muffins

Myffins afal a sinsir gydag eisin seidr


 

Cardigan Bay Crab Cakes

Cacennau Cranc Bae Ceredigion gyda saws cocos a bara lawr


 

Oat and Spelt biscuits

Bisgedi ceirch a sbelt


 

Roast loin of Welsh pork

Lwyn o borc rhost Cymreig gyda seidr o Gymru


 

Welsh toffee

Cyflaith - taffi Cymreig


 

Glamorgan crumble mushrooms

Madarch crymbl Morgannwg


 

Rarebit loaded jacket potatoes

Tatws drwy'r crwyn yn llawn caws pob


 

Welsh beef stir fry

Cig eidon Cymreig gydag oren a sinsir


 

Patagonian black cake

Cacen ddu Y Wladfa


 

Parsnip soup

Cawl pannas, afal a seidr


 

Slow cooked shoulder of Welsh lamb

Ysgwydd o gig oen Cymreig PGI gyda rhosmari, lemwn a bara lawr


 

Pear gingerbread pudding

Pwdin torth sinsir a gellyg


 

Caerphilly cheese tart

Tarten caws Caerffili, winwns coch a phupur


 

Gin and tonic cake

Cacen jin a tonic

 


Baked trout with bacon

Brithyll a chig moch


Welsh cakes

Pice ar y maen / Teisennau cri


Glamorgan sausages

Selsig Morgannwg


Roast potatoes and bacon

Tatws rhost a chig moch 


Welsh rarebit with laverbread and ale

Caws pôb Cymreig gyda bara lawr a chwrw


Bara brith

Bara brith


Mamgu's rice pudding

Pwdin reis Mamgu


Swansea breakfast

Brecwast Abertawe