Ryseitiau

Ryseitiau Traddodiadol Cymreig


Asennau Cig Eidion Cymreig PGI gyda wisgi a blas mwg 


Coes cig dafad wedi'i choginio'n araf mewn cwrw 


Selsig a chennin mewn cytew seidr Cymreig traddodiadol 


Tameidiau Cig Oen Cymreig PGI, mintys a Chaws Caerffili Traddodiadol 


Parseli brithyll a Thatws Cynnar Sir Benfro 


Stecs gamon gyda sglein afal wedi'i garameleiddio a Seidr Cymreig Traddodiadol


Mecryll wedi'u grilio gyda phiwri ffa a garlleg, a iogwrt Bara Lawr Cymru 


Brest hwyaden gyda saws Eirin Dinbych sbeislyd 


Cacen figan betys a siocled 


 Cawl persli a chennin gyda chyw iar mwg


 Afal a sinsir pob gyda chwstard wisgi


Twrci Sir Benfro gyda rosti tatws melys 


Cacen Eirin Dinbych, almwn a sinsir 


 Madarch a phannas wedi ei ffrio gyda chrwst garlleg a phersli


Cig Eidion Cymru PGI wedi'i goginio'n araf gyda scons cennin a chaws pob 


 

Riwbob rhost, iogwrt a thorth sinsir


 

Noisette o Gig Oen Cymreig PGI gyda menyn Bara Lawr Cymru, sitrws a chacen datws


 

Salad cig moch a Thatws Cynnar Sir Benfro gyda dresin afal


 

Tartenni Bwyd Môr Bae Ceredigion


 

Tarten gwreiddlysiau wedi'i charameleiddio


Selsig cig carw gyda chennin a chwrw


Swper macrell Cei Newydd


'Hufen Iâ' (Parfait) mêl ac oren gyda mwyar duon


Pastai cig eidion, cennin a thatws rosti


Cregyn bylchog a phys gyda chrwst lemwn a delysg


Cnau Melys a Myglyd


Cacennau bach jam


Tagliatelle gyda physgod a saws tomato sbeislyd


Brecwast crensiog mêl, cnau a sbelt


Brithyll wedi ei lapio mewn Ham Caerfyrddin a sbigoglys


Cacen siocled Merlyn


Torth sbelt, heulflodyn a mêl


Tameidiau eog mwg ac afocado


Afal ac eirin gyda chnau almond crimp


Ffowlyn rhost Cymreig gyda chennin a chig moch


Smoke Trout Salad

Salad brithyll mwg, ffenigl ac afal


 

Apple ginger muffins

Myffins afal a sinsir gydag eisin seidr


 

Cardigan Bay Crab Cakes

Cacennau Cranc Bae Ceredigion gyda saws cocos a bara lawr


 

Oat and Spelt biscuits

Bisgedi ceirch a sbelt


 

Roast loin of Welsh pork

Lwyn o borc rhost Cymreig gyda seidr o Gymru


 

Welsh toffee

Cyflaith - taffi Cymreig


 

Glamorgan crumble mushrooms

Madarch crymbl Morgannwg


 

Rarebit loaded jacket potatoes

Tatws drwy'r crwyn yn llawn caws pob


 

Welsh beef stir fry

Cig eidon Cymreig gydag oren a sinsir


 

Patagonian black cake

Cacen ddu Y Wladfa


 

Parsnip soup

Cawl pannas, afal a seidr


 

Slow cooked shoulder of Welsh lamb

Ysgwydd o gig oen Cymreig PGI gyda rhosmari, lemwn a bara lawr


 

Pear gingerbread pudding

Pwdin torth sinsir a gellyg


 

Caerphilly cheese tart

Tarten caws Caerffili, winwns coch a phupur


 

Gin and tonic cake

Cacen jin a tonic

 


Baked trout with bacon

Brithyll a chig moch


Welsh cakes

Pice ar y maen / Teisennau cri


Glamorgan sausages

Selsig Morgannwg


Roast potatoes and bacon

Tatws rhost a chig moch 


Welsh rarebit with laverbread and ale

Caws pôb Cymreig gyda bara lawr a chwrw


Bara brith

Bara brith


Mamgu's rice pudding

Pwdin reis Mamgu


Swansea breakfast

Brecwast Abertawe


Cawl

Cawl