Canolfannau arloesi

Mae gan ganolfannau bwyd sy’n gysylltiedig â phrifysgolion Cymru rôl strategol, yn darparu cymorth technegol i fusnesau sy’n dechrau, busnesau bach a chanolig a gweithgynhyrchwyr bwyd sy’n bodoli’n barod. Os ydych chi’n fusnes newydd, os oes angen help arnoch i dreialu cynnyrch newydd, neu os ydych yn chwilio am gyngor a hyfforddiant arbenigol, mae timau gwybodus yn darparu'r atebion.
 


Llinell gymorth Arloesi Bwyd Cymru 

Yn yr amser hwn o fwy o straen ar y gadwyn cyflenwi bwyd, mae Bwyd Arloesi Cymru wedi agor llinell gymorth ym mhob un o'i ardaloedd daearyddol. Ar gyfer diogelwch bwyd, parhad technegol neu gadwyn gyflenwi (e.e. cyflenwyr deunydd crai), cysylltwch â'r rhifau canlynol yn  y linc uchod.


Food Innovation Wales

Canolfannau bwyd a chanddynt rôl strategol

Mae academyddion a gydnabyddir yn rhyngwladol yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd yng Nghymru, yn darparu ystod o arbenigedd technegol a all fod o fudd i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a gweithgynhyrchwyr sy’n bodoli’n barod. Mae’r canolfannau rhagoriaeth hyn yn cynnwys Canolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, y Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig yn Aberystwyth a’r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy ym Mhrifysgol Abertawe. Gall technolegwyr sy’n arbenigo ym mhob maes yn y sectorau bwyd roi cyngor ar ddyluniad a chynllun eiddo, llif cynnyrch a chyfarpar prosesu, diogelwch bwyd, prosesu bwyd, maeth ac effaith bwyd ar iechyd.

Arloesi Bwyd Cymru

Arloesi - 'Prosiect Helix'

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru 2019-20


Datblygu syniadau a chynnyrch newydd

Mae ein canolfannau bwyd arloesol hefyd yn llwyfan ar gyfer syniadau newydd, yn lle delfrydol i ddatblygu a phrofi cynnyrch newydd, neu wella cynnyrch hyd yn oed.  Mae timau arbenigol o dechnolegwyr yn rhoi cyngor parod ynghylch maeth, pecynnu, prosesu a gweithgynhyrchu. Gall hyn olygu paneli blasu neu asesu eich cynnyrch o’i gymharu â’r cystadleuwyr. Mae’n hanfodol sicrhau bod cynnyrch yn gallu para, a gall hyn fod yn rhan o'r rhaglen ddatblygu. Gallwn hyd yn oed roi cyngor ynghylch labelu a chyfarwyddiadau coginio.

Cymorth ar gyfer Arloesi