Canolfannau arloesi

Mae gan ganolfannau bwyd sy’n gysylltiedig â phrifysgolion Cymru rôl strategol, yn darparu cymorth technegol i fusnesau sy’n dechrau, busnesau bach a chanolig a gweithgynhyrchwyr bwyd sy’n bodoli’n barod. Os ydych chi’n fusnes newydd, os oes angen help arnoch i dreialu cynnyrch newydd, neu os ydych yn chwilio am gyngor a hyfforddiant arbenigol, mae timau gwybodus yn darparu'r atebion.
 


Food Innovation Wales

Canolfannau bwyd a chanddynt rôl strategol

Mae academyddion a gydnabyddir yn rhyngwladol yn gweithio gyda’r diwydiant bwyd yng Nghymru, yn darparu ystod o arbenigedd technegol a all fod o fudd i fusnesau newydd, busnesau bach a chanolig a gweithgynhyrchwyr sy’n bodoli’n barod. Mae’r canolfannau rhagoriaeth hyn yn cynnwys Canolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, y Sefydliad Biolegol, Amgylcheddol a Gwyddorau Gwledig yn Aberystwyth a’r Ganolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy ym Mhrifysgol Abertawe. Gall technolegwyr sy’n arbenigo ym mhob maes yn y sectorau bwyd roi cyngor ar ddyluniad a chynllun eiddo, llif cynnyrch a chyfarpar prosesu, diogelwch bwyd, prosesu bwyd, maeth ac effaith bwyd ar iechyd.

Arloesi Bwyd Cymru

Arloesi - 'Prosiect Helix'

Cyfeiriadur Bwyd a Diod Cymru 2019-20


Datblygu syniadau a chynnyrch newydd

Mae ein canolfannau bwyd arloesol hefyd yn llwyfan ar gyfer syniadau newydd, yn lle delfrydol i ddatblygu a phrofi cynnyrch newydd, neu wella cynnyrch hyd yn oed.  Mae timau arbenigol o dechnolegwyr yn rhoi cyngor parod ynghylch maeth, pecynnu, prosesu a gweithgynhyrchu. Gall hyn olygu paneli blasu neu asesu eich cynnyrch o’i gymharu â’r cystadleuwyr. Mae’n hanfodol sicrhau bod cynnyrch yn gallu para, a gall hyn fod yn rhan o'r rhaglen ddatblygu. Gallwn hyd yn oed roi cyngor ynghylch labelu a chyfarwyddiadau coginio.

Cymorth ar gyfer Arloesi