Clystyrau

Rhaglen Partneriaeth Arloesi ar Waith

Mae Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru yn gwahodd prosiectau cydweithredol i ddatblygu atebion arloesol ym maes bwyd a diod sy’n ymdrin â heriau cymdeithasol a heriau yn y sector cyhoeddus neu broblemau cyffredin sy’n wynebu grwpiau bach o fusnesau yn y diwydiant bwyd a diod.

 Llyfryn Bwyd a Diod Cymru Rhwydwaith Clwstwr


Clwstwr Mêl

Nod y Rhaglen Datblygu Busnes yw galluogi busnesau mêl Cymreig i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy trwy gefnogi’r sector i dyfu trwy ddarparu cefnogaeth benodol - mae’r rhaglen Clwstwr yn enghraifft o’r gefnogaeth hon. 


Garddwriaeth Cymru

Nod Garddwriaeth Cymru yw helpu tyfwyr a chynhyrchwyr i leihau gwastraff a gwella oes silff, cynaliadwyedd ac elw. 


Clwstwr Datblygu Diodydd

Mae’r Clwstwr Datblygu Diodydd wedi cael ei lansio fel rhan o raglen Clwstwr Llywodraeth Cymru a chaiff ei anelu at gefnogi twf trwy gydweithio a chysylltedd diwydiannol. 

Drinks cluster

Tyfu'r Diwydiant Diodydd yng Nghymru


World flags

Clwb Allforio

Gall allforio weddnewid eich busnes, ac mae buddion potensial yn cynnwys gwerthiant ac elw cynyddol, yn ogystal ag annog creadigrwydd ac arloesedd, a chynyddu effeithiolrwydd.
 

 


Fish

Clwstwr Bwyd Môr Cymreig

Mae’r Rhaglen Datblygu Busnes yn anelu at alluogi busnesau pysgodfeydd Cymreig i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy trwy gefnogi’r sector i dyfu gyda chefnogaeth benodol.

Cyfeiriadur Cyflenwyr a Chyfanwerthwyr Bwyd Mor Cymreig

Map o Gyflenwyr a Chyfanwerthwyr Bwyd Mor Cymreig

Rhwydweithio - Cefnogi'r sector bwyd Mor Cymru


Anglesey Sea Salt

Clwstwr Bwydydd Da Cymru

Nod y Rhaglen Datblygu Busnes yw galluogi busnesau Cymreig i greu swyddi a thwf economaidd cynaliadwy trwy gefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod Cymreig i dyfu trwy ddarparu cefnogaeth benodol – mae’r rhaglen Clwstwr yn enghraifft o’r gefnogaeth hon.

 


Vacuum packing

Clwstwr Busnes Effaith Uchel

Mae'r Clwstwr Busnes Effaith Uchel wedi'i lanso fel rhan o raglen datblygu clystyrau Llywodaeth Cymru.

 

 

 


Fruit cereal honey bars

Datblygu Clwstwr NutriWales (Maeth Cymru)

Bydd y Clwstwr yn ysgogi ymchwil ar y cyd, yn datblygu cynnyrch, yn rhoi mynediad at farchnadoedd newydd a bydd o fudd i economi Cymru yn ogystal ag i iechyd maethol Cymru.