Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

03000 6 03000

Mathau o gyllid a sut i wneud cais

Mae nifer o wahanol ddulliau ariannu ar gael i fusnesau.

Darllenwch ein canllawiau sy’n egluro’r prif wahaniaethau ynghyd â’r prif bethau i’w hystyried wrth benderfynu pa opsiwn sydd fwyaf addas i’ch busnes chi.

Conversion pixel