#LoveWalesLoveTaste promo banner

Mae'r ymgyrch ar draws y diwydiant cyfan - #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste - yn ôl yr hydref hwn, yn cynnig cyfle i fusnesau Bwyd a Diod o Gymru gefnogi Tîm Cymru yn ystod Gemau Rygbi Rhyngwladol yr Hydref a Chwpan y Byd Pêl-droed, a byddwn yn gofyn i gwsmeriaid Cymreig a Phrydeinig ddangos eu balchder cenedlaethol – i #CaruTîmCymru #LoveTeamWales.

Bwriad y pecyn cymorth cyfryngau cymdeithasol hwn yw eich helpu i hyrwyddo'r ymgyrch drwy eich cyfathrebiadau marchnata, ac annog cwsmeriaid Cymreig a Phrydeinig i rannu eu balchder a'u hangerdd, a dathlu gyda Bwyd a Diod Cymru!

Bydd yr ymgyrch #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste yn mynd rhagddo ddechrau mis Tachwedd, a byddwn yn dathlu drwy gydol y mis.

Mae dyddiadau gemau allweddol i chi gymryd rhan yn yr ymgyrch a threfnu eich negeseuon ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol ymlaen llaw gan ddefnyddio'r pecyn cymorth a ddarperir, wedi'u rhestru isod:

Dyddiadau Allweddol

Gemau Rygbi:

  • 5 Tachwedd: Cymru yn erbyn Seland Newydd
  • 12 Tachwedd: Cymru yn erbyn yr Ariannin
  • 19 Tachwedd: Cymru yn erbyn Georgia
  • 26 Tachwedd: Cymru yn erbyn Awstralia

Gemau Pêl-droed:

  • 21 Tachwedd: Cymru yn erbyn yr UDA
  • 25 Tachwedd: Cymru yn erbyn Iran
  • 29 Tachwedd: Cymru yn erbyn Lloegr

Cymerwch ran, lawrlwythwch y fframiau digidol, a threfnwch eich cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol ymlaen llaw.

Cofiwch gynnwys y tagiau #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste yn eich negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol.


Fframiau Cyfryngau Cymdeithasol Caru Cymru

Asedau Cyfryngau Cymdeithasol Rygbi

Asedau Cyfryngau Cymdeithasol Pêl-droed

Fideos o ymgyrchoedd blaenorol

Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru Caru Blas
12 days of Christmas
12 days of Christmas
Merry Christmas 3
Merry Christmas 3
CaruCymruCaruBlas Highlights
CaruCymruCaruBlas Highlights