#CaruCymruCaruBlas

Caru Cymru

Bydd yr ymgyrch #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste, a roddir ar waith ledled y diwydiant, yn dychwelyd ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi 2024!

Nod yr ymgyrch hon yw annog siopwyr o Gymru a Phrydain Fawr i ddathlu trwy brynu Bwyd a Diod o Gymru ar ein diwrnod cenedlaethol.

Fel yn achos ymgyrchoedd blaenorol, ceir pecyn cymorth digidol newydd y gallwch ei ddefnyddio wrth gyfathrebu ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod yr ymgyrch.

Yr Ymgyrch

Ymgyrch undydd a gynhelir ar Ddydd Gŵyl Dewi, sef dydd Gwener 1 Mawrth, yw’r ymgyrch #CaruCymruCaruBlas #LoveWalesLoveTaste

CaruCymruCaruBlas – Fframiau ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol

Instagram/Facebook/Twitter/Linked-In – gellir defnyddio delwedd sgwâr ar bob un bellach. Lawrlwythwch hysbyseb a ffrâm addasadwy yma:

PNG icon
JPG icon

Ar gyfer riliau a straeon – lawrlwythwch hysbyseb a ffrâm addasadwy yma:

PNG icon
PNG icon

Pecyn Cymorth ar ffurf PDF

I gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio’r fframiau, lawrlwythwch y pecyn cymorth yma:

PDF icon

Fideos o ymgyrchoedd blaenorol

Caru Cymru Caru Blas
Caru Cymru Caru Blas
12 days of Christmas
12 days of Christmas
Merry Christmas 3
Merry Christmas 3
CaruCymruCaruBlas Highlights
CaruCymruCaruBlas Highlights