BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Rydym yma i'ch helpu chi a busnesau eraill yng Nghymru i fynd ati’n hyderus i roi gwasanaethau digidol wrth wraidd eich busnes a'ch helpu i gynyddu eich gwerthiant.

Mae ein rhaglen am ddim yn cynnwys gweminarau di-dâl a chymorth un-i-un wedi'i deilwra, gyda’r nod o’ch helpu i ddefnyddio digidol fel pâr sbâr o ddwylo pan fyddwch dan bwysau, yn ogystal â sicrhau bod eich cwsmeriaid yn gwybod ble i ddod o hyd i chi a sut i brynu oddi wrthych.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Cyflymu Cymru i Fusnesau safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.