Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000

Featured

Pa gyfleoedd allai technoleg ddigidol eu hennill i’ch busnes?

Pa un ai yw eich marchnad darged yn un leol, yn un genedlaethol neu ryngwladol, mae technoleg ddigidol yn caniatáu i fusnesau Cymru wneud newidiadau bychain sy’n arwain at enillion sylweddol.

Rydym yn deall nad y dechnoleg ddigidol ei hun sy’n bwysig –  yr hyn y mae eich busnes yn ei wneud â hi sy’n gwneud y prif wahaniaeth. Gall Cyflymu Cymru i Fusnesau ddarparu'r wybodaeth a'r sgiliau i’ch busnes fanteisio ar dechnoleg ddigidol er mwyn:

 • Lleihau costau
  Buddsoddiad digidol ar gyfer arbedion tymor hir

 • Cynyddu elw
  Denu a chadw cwsmeriaid

 • Arbed amser
  Symleiddio prosesau rheoli 

 • Gwella sefydlogrwydd
  Hybu sgiliau staff a phrosesau gwaith

FIDEO
Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnig amrediad o weithdai ledled Cymru ac yn darparu cyngor ar y cyfryngau cymdeithasol, technoleg gwmwl, marchnata digidol, gwefannau, meddalwedd, rheoli data a seiberddiogelwch. Darganfyddwch sut mae busnesau eisoes yn elwa ar hyn.

Featured