Cymorth technoleg ar-lein i dyfu’ch busnes yng Nghymru

P'un a yw eich marchnad darged yn lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol, mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau Cymru i wneud newidiadau bychain i’w dull o weithio o ddydd i ddydd i wella arian ac elw.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yma i helpu’ch busnes i wneud y gorau o offer a phlatfformau ar-lein trwy roi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi wneud y canlynol:

 • Lleihau costau
  Buddsoddi nawr er mwyn arbed yn y tymor hir
 • Cynyddu elw
  Denu a chadw cwsmeriaid
 • Arbed amser
  Symleiddio prosesau mewnol
 • Adeiladu sefydlogrwydd
  Rhoi hwb i sgiliau staff a phrosesau

Cofrestrwch i ddysgu rhagor am y rhaglen gymorth am ddim

Sut mae Jamie Baulch yn achub y blaen ar gystadleuwyr gyda SEO a LinkedIn

"Mae technoleg ddigidol wedi bod yn bwysig wrth helpu Bid In achub y blaen ar ei gystadleuaeth."


Gweithdai busnes am ddim

Dysgu ffyrdd ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau ar-lein ar gyfer llwyddiannau cyflym a gwelliannau mawr.

Cymorth 1:1 wedi’i deilwra

Cael sesiwn gyngor un-i-un gydag Ymgynghorydd Busnes Digidol i drafod anghenion eich busnes a chael cynllun digidol wedi’i deilwra.

Adolygiad o’ch gwefan

Cael adolygiad o'ch gwefan am ddim i ddod o hyd i feysydd y gallech eu gwella i gynyddu eich amlygrwydd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.