Cymorth digidol i fusnesau yng Nghymru

Os ydych chi’n bwriadu targedu cwsmeriaid newydd ar-lein a chael arian yn y banc, neu arbed amser a lleihau’r pwysau, gallwn ni helpu.

Mae ein cymorth digidol am ddim yn cynnwys gweminarau a chyngor busnes un-i-un wedi’i deilwra i ddangos i chi sut mae manteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol i redeg a thyfu eich busnes.

Gallwn roi cyngor am ddim i chi ar amrywiaeth eang o offer a phynciau digidol, gan gynnwys:

 • Marchnata digidol a chyfryngau cymdeithasol
 • Gweithio gartref a gweithio hyblyg / hybrid
 • Defnyddio Microsoft 365, Google Workspace, a meddalwedd swyddfa arall
 • Apiau ac offer cynhyrchiant fel Trello, Slack, ac eraill
 • System gyfrifyddu, anfonebu, talu ac archebu ar-lein
 • SEO i gynyddu eich presenoldeb ar-lein
 • Gwefannau, Google Analytics, a hysbysebion talu fesul clic
 • E-fasnach
 • Systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid
 • Seiberddiogelwch
 • A llawer iawn mwy!

Dechreuwch arni nawr. Siaradwch â’n tîm cyfeillgar heddiw a chofrestrwch i gael cymorth busnes am ddim.

Rhagor o gymorth i fusnesau

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnesau.
 

 

Busnesau llwyddiannus

Clywch gan y busnesau sy’n elwa’n barod o gefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau.

 

Awgrymiadau arbenigol ar gyfer busnes

Canllawiau ymarferol a chyngor arbenigol i’ch helpu i hyrwyddo eich busnes, i gystadlu ar-lein, ac i weithio’n ddoethach.