Cymorth technoleg ar-lein i dyfu’ch busnes yng Nghymru

P'un a yw eich marchnad darged yn lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol, mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau Cymru i wneud newidiadau bychain i’w dull o weithio o ddydd i ddydd i wella arian ac elw.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yma i helpu’ch busnes i wneud y gorau o offer a phlatfformau ar-lein trwy roi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi wneud y canlynol:

 • Lleihau costau
  Buddsoddi nawr er mwyn arbed yn y tymor hir
 • Cynyddu elw
  Denu a chadw cwsmeriaid
 • Arbed amser
  Symleiddio prosesau mewnol
 • Adeiladu sefydlogrwydd
  Rhoi hwb i sgiliau staff a phrosesau

Cofrestrwch i ddysgu rhagor am y rhaglen gymorth am ddim

Fuel Active employee in a workshop.
Storïau llwyddiant

Clywch gan y busnesau sy’n elwa’n barod o gefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau.


Cyrsiau ar-lein

Dewiswch unrhyw un o’n cyrsiau ar-lein am ddim i ddysgu sut y gallwch ddefnyddio technoleg ac offer ar-lein i redeg a thyfu eich busnes

Cefnogaeth wedi’i chynllunio

Cofrestrwch am gwrs am ddim, sesiwn 1:1 gyda Chynghorwr Busnes Digidol, cynllun gweithredu digidol ac adolygiad gwefan, y cwbl wedi eu cynllunio ar gyfer eich busnes

Storïau llwyddiant

Clywch gan y busnesau sy’n elwa’n barod o gefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau a’u cyflawniadau