Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000


Cymorth technoleg ar-lein i dyfu’ch busnes yng Nghymru

P'un a yw eich marchnad darged yn lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol, mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau Cymru i wneud newidiadau bychain i’w dull o weithio o ddydd i ddydd i wella arian ac elw.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yma i helpu’ch busnes i wneud y gorau o offer a phlatfformau ar-lein trwy roi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi wneud y canlynol:

 • Lleihau costau
  Buddsoddi nawr er mwyn arbed yn y tymor hir

 • Cynyddu elw
  Denu a chadw cwsmeriaid

 • Arbed amser
  Symleiddio prosesau mewnol  

 • Adeiladu sefydlogrwydd
  Rhoi hwb i sgiliau staff a phrosesau

Cofrestrwch i ddysgu rhagor am y rhaglen gymorth am ddim

FIDEO
Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnig amrediad o weithdai ledled Cymru ac yn darparu cyngor ar y cyfryngau cymdeithasol, technoleg gwmwl, marchnata digidol, gwefannau, meddalwedd, rheoli data a seiberddiogelwch. Darganfyddwch sut mae busnesau eisoes yn elwa ar hyn.

Featured