Cymorth digidol i fusnesau yng Nghymru

Os ydych chi’n bwriadu targedu cwsmeriaid newydd ar-lein a chael arian yn y banc, neu arbed amser a lleihau’r pwysau, gallwn ni helpu.

Mae ein cymorth digidol am ddim yn cynnwys gweminarau a chyngor busnes un-i-un wedi’i deilwra i ddangos i chi sut mae manteisio i’r eithaf ar dechnoleg ddigidol i redeg a thyfu eich busnes.

Gallwn roi cymorth am ddim i chi gyda’r canlynol:

  • Marchnata eich busnes ar-lein
  • Gwerthu ar-lein
  • Rhedeg eich busnes ar-lein
  • Arbed amser a gweithio’n fwy effeithlon
  • Gwella sgiliau digidol a hyder
  • A llawer iawn mwy!

Dechreuwch arni nawr. Siaradwch â’n tîm cyfeillgar heddiw a chofrestrwch i gael cymorth busnes am ddim, neu archebwch eich lle yn syth ar un o’n cyrsiau ar-lein am ddim a chofrestrwch yn nes ymlaen.

Byddwch y prif atyniad gyda chymorth digidol am ddim

Mae Croeso Cymru a Cyflymu Cymru i Fusnesau wedi dod at ei gilydd i helpu busnesau lletygarwch a thwristiaeth yng Nghymru i gael yr holl gymorth digidol sydd ei hangen arnynt.

Gwyliwch i ddarganfod mwy

Rhagor o gymorth i fusnesau

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am gefnogaeth Llywodraeth Cymru i fusnesau.
 

 

Busnesau llwyddiannus

Clywch gan y busnesau sy’n elwa’n barod o gefnogaeth Cyflymu Cymru i Fusnesau.

 

Awgrymiadau arbenigol ar gyfer busnes

Canllawiau ymarferol a chyngor arbenigol i’ch helpu i hyrwyddo eich busnes, i gystadlu ar-lein, ac i weithio’n ddoethach.