Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Ffoniwch 03000 6 03000


Cymorth technoleg ar-lein i dyfu’ch busnes yng Nghymru

P'un a yw eich marchnad darged yn lleol, yn genedlaethol neu'n rhyngwladol, mae technoleg ar-lein yn helpu busnesau Cymru i wneud newidiadau bychain i’w dull o weithio o ddydd i ddydd i wella arian ac elw.

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yma i helpu’ch busnes i wneud y gorau o offer a phlatfformau ar-lein trwy roi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi wneud y canlynol:

 • Lleihau costau
  Buddsoddi nawr er mwyn arbed yn y tymor hir

 • Cynyddu elw
  Denu a chadw cwsmeriaid

 • Arbed amser
  Symleiddio prosesau mewnol  

 • Adeiladu sefydlogrwydd
  Rhoi hwb i sgiliau staff a phrosesau

Cofrestrwch i ddysgu rhagor am y rhaglen gymorth am ddim

FIDEO
Fe wnaeth cymorth busnes am ddim gan Cyflymu Cymru i Fusnesau helpu Lil’Bits ddeall newidiadau gwefan y gallent eu cyflawni yn hawdd er mwyn hybu eu safle ar y peiriannau chwilio a symleiddio'r ffordd y maent yn rheoli'r busnes.

Featured