BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)

Rydym yn cefnogi busnesau o’r sector TGCh sy’n gweithio yn y meysydd canlynol gwasanaethau TG, meddalwedd, telathrebu ac electroneg.

Os ydy’ch busnes yn gweithio yn y meysydd hyn, mae’n bosib y gallwn eich helpu chi efo:


Fe allech hefyd fod yn gymwys ar gyfer eincymorth ariannol, yn ddibynnol ar argaeledd

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 03000 6 03000
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.