BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cronfa Ddata Eiddo

Chwiliwch drwy Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru am dir ac eiddo masnachol, sydd ar werth neu ar gael i’w rentu ledled Cymru.

Chwiliwch yn ôl maint, math a deiliadaeth yr eiddo. Cynhyrchir y manylion ar y wefan hon gan ddefnyddio gwybodaeth a ddarparwyd gan berchnogion eiddo, asiantau masnachol a'r sector cyhoeddus ledled Cymru. Gallwch chwilio am bob math o eiddo a thir masnachol yng Nghymru.
 

The details contained on this website are produced with information supplied by property owners, commercial agents and the public sector across Wales. You can search for all types of commercial property and land in Wales.