BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cronfa Ddata Eiddo

Chwiliwch drwy Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru am dir ac eiddo masnachol, sydd ar werth neu ar gael i’w rentu ledled Cymru.Chwiliwch yn ôl maint, math a deiliadaeth yr eiddo. 

Cynhyrchir y manylion ar y wefan hon gan ddefnyddio gwybodaeth a ddarparwyd gan berchnogion eiddo, asiantau masnachol a'r sector cyhoeddus ledled Cymru. Gallwch chwilio am bob math o eiddo a thir masnachol yng Nghymru.

Mae hyn yn cynnwys:

  • Llety Swyddfa
  • Diwydiannol/Warws
  • Tir masnachol sydd ar gael i’w ddatblygu
  • Eiddo o fewn Ardaloedd Menter

Mae Cronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru yn cynnwys gwybodaeth a ddarparwyd gan gyfranwyr trydydd parti/sector preifat. Mae gwybodaeth farcio sy’n cynnwys llyfrynnau ar Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru yn cael ei dal yn yr iaith y’i darparwyd i ni. Felly, bydd canlyniadau chwilio’n adlewyrchu hyn.

Sut i gynnwys eich eiddo neu’ch safleoedd

Os hoffech gynnwys manylion eich eiddo neu’ch safle ar Gronfa Ddata Eiddo Cymru, cysylltwch â darparwr gwasanaeth Busnes Cymru, sef Alcium Software, ar 01143491294 neu anfonwch neges e-bost at: walescommercialproperty@alciumsoftware.com