BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Cyswllt Ffermio

Bydd Cyswllt Ffermio yn eich helpu i yrru eich busnes yn ei flaen. Mae ein rhaglen ddatblygedig yn darparu cymorth sy'n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.  

Mae llawer o wasanaethau'n cael eu hariannu'n llawn, ac mae eraill yn cael cymhorthdal o hyd at 80%.
 

Nid yw'r cynnwys hwn ar gael ar ein gwefan BETA.

Mae gan Cyswllt Ffermio safle pwrpasol.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.