Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Darganfod mwy

Mae “Clust i’r Ddaear” yn bodlediad newydd sbon, y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fydd yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Darganfod mwy

Mae'r ffenest ymgeisio ar gyfer sgiliau AR AGOR TAN 17.00 DYDD GWENER 28 CHWEFROR 2020.

Gyda 80 o gysiau byr i ddewis ohonynt, a allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?

Darganfod mwy

Cyrsiau cyfrifiadurol TG ar gyfer dechreuwyr

Ydych chi eisiau dysgu sut i ddefnyddio Word, Excel, e-byst, y rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol.

Dosbarthiadau cyfeillgar sy’n addas i bawb, wedi’u darparu ledled Cymru ar gyflymder sy’n addas i chi

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| News
Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair i ffermwyr sy’n canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol parhaus
17 Rhagfyr 2019   Mae un o bersonoliaethau amlycaf amaethyddiaeth Cymru, y ffermwr ifanc…
| News
Dyddiad i’r Dyddiadur - Cyfnod ymgeisio ar gyfer gweithdy deuddydd Meistr ar Gloffni ar agor nawr
17 Rhagfyr 2019   Rydym ni’n chwilio am Arbenigwyr Rheoli Systemau Llaeth sydd â diddordeb…
Digwyddiadau
21 Ion 2020
Cymhorthfa Meincnodi Cig Coch
Brecon
Ydych chi wedi cymryd rhan yn y rhaglen Meincnodi Cig...
Clinigau/Ymgynghoriadau
21 Ion 2020
Cymhorthfa Meincnodi Cig Coch
Dolgellau
Ydych chi wedi cymryd rhan yn y rhaglen Meincnodi Cig...
Clinigau/Ymgynghoriadau
21 Ion 2020
Colledion Ŵyna Rhan 1 – Erthylu a Maeth
Brecon
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy’n...
Hyfforddiant