Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru.

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd.

Gyda’n cefnogaeth ni gallech:

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

| News
Cynllun rheoli dermatitis digidol yn creu enillion o ran effeithlonrwydd i fferm bîff
2 Rhagfyr 2019   Trwy olchi traed yn gyson a gwella’r rheolaeth ar slyri mae ffermwr bîff yn…
| News
Deg ffordd i ffermydd Cymru leihau allyriadau yn cael eu disgrifio mewn adnodd ar-lein newydd
29 Tachwedd 2019   Lansiodd Cyswllt Ffermio adnodd rhyngweithiol ar-lein newydd i helpu…
| News
Cefnogaeth ac arweiniad i’r sector cig coch
29 Tachwedd 2019   Ydych chi’n ffermwr yn y sector cig coch? Os felly, gwnewch yn siŵr eich…
Digwyddiadau
9 Rhag 2019
Gweithdy Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD)
Llanllwch
Bydd mynychwyr yn dysgu am arwyddion clinigol,...
Hyfforddiant
10 Rhag 2019
Cymhorthfa Gynllunio
Caerfyrddin
Apwyntiad awr o hyd i drafod materion cynllunio gydag...
Clinigau/Ymgynghoriadau
10 Rhag 2019
Colledion Ŵyna Rhan 1 – Erthylu a Maeth
Lampeter
Bydd mynychwyr yn dysgu am y prif ffactorau sy’n...
Hyfforddiant