Welsh Government

Cyswllt Ffermio - eich helpu chi i yrru eich busnes yn ei flaen

Mae ein rhaglen yn cynnig cefnogaeth sy’n trawsnewid rhagolygon busnes miloedd o ffermwyr a choedwigwyr.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi eu hariannu yn llawn, tra bod eraill yn cael eu hariannu hyd at 80%

Er mwyn cael budd o’r cyfan sydd ar gael, bydd raid i chi gofrestru am y rhaglen. Bydd angen i’r rhai oedd wedi cofrestru ar y rhaglen flaenorol ail-gofrestru

Gwiriwch y meini prawf cymhwysedd, sydd wedi eu hehangu yn awr i gynnwys rhagor o ffermwyr a choedwigwyr gyda daliadau llai, a chategorïau newydd ar gyfer contractwyr hunangyflogedig a busnesau bwyd. 
 

Gyda’n cefnogaeth ni gallech...

  • gael budd o gefnogaeth fusnes cymhorthdaledig, wedi ei deilwrio i’ch anghenion busnes
  • leihau taliadau allan a chynyddu effeithlonrwydd ar draws pob maes o’ch busnes
  • feincnodi eich perfformiad a gweithio tuag at gynnydd a thwf
  • adnabod meysydd i’w gwella a dod o hyd i atebion i broblemau
  • ddatblygu eich sgiliau fel rhan o’n rhaglen datblygiad proffesiynol parhaus/dysgu gydol oes
  • gael gwybod am y datblygiadau technolegol diweddaraf trwy ddatblygiadau yn y diwydiant a’r prosiectau ymchwil diweddaraf
  • rhannu arfer da a chael budd o wybodaeth ffermwyr eraill, arbenigwyr y diwydiant ac ymchwil academaidd
  • gael eich ysbrydoli gan syniadau newydd a dod o hyd i ffyrdd mwy effeithlon a blaengar o weithio

Asesu arferion godro yn Ffosyficer
Mae addasiadau syml sydd ond yn costio 50c y fuwch yn helpu partneriaeth ffermio llaeth yn Sir Benfro i wella glendid y...

Maw
28
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Hwlffordd / Haverfordwest
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Maw
29
2017
Symudedd yn y Fuches Laeth: Sara Pedersen MRCVS, Arbenigwraig mewn Iechyd a Chynhyrchiant Gwartheg
Oswestry
Mae cloffni gwartheg yn un o’r materion cynhyrchiant...
Ebr
5
2017
Cyfarfodydd Agored Ffurflen y Cais Sengl 2017
Llanarth
Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu cyfarfodydd agored...
Pob digwyddiad

Twitter