Cynllunio Busnes

 

person at computer 1 0

Datblygu eich busnes…gweithio tuag at ddyfodol hyfyw a llwyddiannus

Bydd unrhyw berson busnes blaengar yn dweud wrthych fod ‘parhau I wneud yr un fath ag erioed’ yn rhoi’r un canlyniad ag erioed i chi, felly mae’n hanfodol eich bod yn cynllunio er mwyn sicrhau bod eich busnes yn wydn ac yn barod ar gyfer y dyfodol


Yn yr adran hon:

Business Support
Cymorth Busnes

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu pecyn o gefnogaeth wedi’i deilwra ar gyfer eich anghenion a fydd yn eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau deallus.

Cymorth Grŵp (delwedd)
Cymorth Grŵp

Eich cyfle i ymuno â phobl busnes o’r un anian, i drafod heriau, ystyried cyfleoedd a chanfod ffyrdd newydd neu well o weithio

Arallgyfeirio (delwedd)
Arallgyfeirio

Eich cynorthwyo i adnabod a datblygu ffrydiau incwm newydd neu ychwanegol.