Welsh Government

Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol.

Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos a bydd y themâu dros dymor yr Hydref yn cynnwys sgyrsiau a recordiwyd yn y digwyddiad Arallgyfeirio ac Arloesi Cymru, y digwyddiad Ffermio’r Amgylchedd a bydd cyfle i ddod i wybod mwy am ein ffermwyr arddangos newydd.

 

 


 

RHIFYN DIWEDDARAF:

Rhifyn 55 - 'Amrywiaeth sydd yn ysgogi canlyniadau busnes gwell' gyda Dr Delana Davies

Yn ein pennod gyntaf yn 2022, cawn gwrdd â Dr Delana Davies sy’n ffermio gyda’i theulu yn Tierson, ger Aberdaugleddau. Ochr yn ochr â’u busnes ffermio amrywiol sy’n cynnwys buches laeth, ffermio defaid, bridio gwartheg Limousin pedigri a thyfu tatws, mae Delana hefyd yn gweithio fel Swyddog Gweithredol Cyfnewid Gwybodaeth i Gyswllt Ffermio. Tiwnich fewn i glywed mwy am ei chefndir, y prosiectau y mae hi wedi gweithio arnynt a’i rhagolygon ar gyfer y dyfodol.

 

Penodau Diweddaraf:

 

Rhifyn 51 - Ffermio'r llanw gyda Dan Pritchard

Mae gan ffermio mil o famogiaid ar forfa heli ei heriau a'i gyfleoedd. Gwrandewch ar ein podlediad diweddaraf i glywed y stori tu ôl i Gig Oen Morfa Heli Gŵyr a sut mae’r ffermwr, Dan Pritchard, wedi newid ei reolaeth glaswelltir ar ôl bod ar raglen Rhagori ar bori Cyswllt Ffermio.

 

Rhifyn 52 - Masnachu Carbon - Y peryglon a'r cyfleoedd i ffermwyr

Gyda'r diddordeb cynyddol mewn masnachu carbon, mae Dr William Stiles o Brifysgol Aberystwyth yn esbonio sut mae'r farchnad yn gweithio a beth yw'r cyfleoedd a'r peryglon y dylai ffermwyr fod yn ymwybodol ohonynt.

 

Rhifyn 53 - Tyfu pobl a busnes llwyddiannus gyda Rhys Williams Trygarn

Mae’r ffarmwr llaeth, Rhys Williams, yn credu’n gryf mewn datblygu a thyfu pobl - ethos sydd wedi ei alluogi i dyfu ei fenter i gwmpasu dros 2,000 o erwau a godro dros 2,000 o wartheg. Tiwniwch fewn i glywed ei stori.

 

Rhifyn 54 - “Rhaid trin y ffarm fel busnes er mwyn cadw’r ffordd o fyw” yn ôl Iorwerth Williams

Mae Iorwerth Williams yn gyfrifydd siartredig o Borthmadog. Mae'n gweithio gyda nifer o fusnesau ffermio a mentrau arallgyfeirio ac yn y podlediad hwn, mae'n datgelu'r nodweddion sy'n gwneud busnes llwyddiannus.