Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol.

Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos a bydd y themâu dros dymor yr Hydref yn cynnwys sgyrsiau a recordiwyd yn y digwyddiad Arallgyfeirio ac Arloesi Cymru, y digwyddiad Ffermio’r Amgylchedd a bydd cyfle i ddod i wybod mwy am ein ffermwyr arddangos newydd.

 

 


 

RHIFYN DIWEDDARAF:

Rhifyn 50 - Ffermio gyda Will ‘Rock & Roll’ Evans

Ym mhennod 50, rydyn ni'n cwrdd â'r ffermwr, ysgrifennwr ar cyflwynydd podlediad adnabyddus; Will Penri Evans. Mae Will yn ffermio gyda'i wraig a'i bedair merch ar Fferm Lower Eyton ger Wrecsam. Mae wedi dod yn ffigwr proffil uchel o fewn amaethyddiaeth y DU trwy gynnal Podlediad 'Rock & Roll farmer' a dod yn golofnydd rheolaidd gyda’r Farmers Weekly. Mae'n sôn am ei daith ffermio, cyrhaeddiad ac effaith hynod ei bodlediad a sut mae gallu, nid rhyw, yn bopeth o ran ffermio.

 

Penodau Diweddaraf:

 

Rhifyn 45 - Fferm Bryn – busnes gwledig amrywiol gyda ffermio yn ganolog iddo

Yn y bennod hon, rydyn ni'n cwrdd â Huw Jones sy'n ffermio gyda'i wraig Meinir ar Fferm Bryn ger Aberteifi. Gyda'i gilydd maent yn rhedeg buches sugno, yn tyfu haidd, ceirch a gwenith ochr yn ochr â'u prosiectau arallgyfeirio sy'n cynnwys busnes cynhyrchu gwair a gwellt i anifeiliaid anwes a bythynnod gwyliau. Fel safle arddangos Cyswllt Ffermio, mae Fferm Bryn hefyd yn cymryd rhan mewn nifer o brosiectau sy'n edrych ar ffyrdd o wella perfformiad y fuches ac i sicrhau'r budd mwyaf o bori cylchdro.

 

Rhifyn 46 - Os ydych chi'n edrych ar ôl y stoc, bydd y stoc yn edrych ar ôl chi

Yn y bennod hon, rydyn ni'n cwrdd â Tom Evans sy'n ffermio gyda'i wraig Beth a'i blant ar Fferm Pendre ger Aberystwyth. Mae Tom yn stocmon brwd ac yn credu'n gryf “os ydych chi'n edrych ar ôl y stoc, bydd y stoc yn edrych ar ôl chi”. Tiwniwch i mewn i glywed mwy am ei athroniaeth ffermio a'r prosiectau y mae wedi'u cyflawni fel safle arddangos Cyswllt Ffermio.

 

Rhifyn 47 - Cynhyrchu gwin o safon fyd-eang yng Nghymru

Mae Gwinllan White Castle wedi’i lleoli yng nghefn gwlad hyfryd Sir Fynwy yn agos i bentref Llanwytherin – cartref Robb a Nicola Merchant. Ar ôl arallgyfeirio ryw 12 mlynedd yn ôl, maent wedi troi eu breuddwyd mewn i fusnes llwyddiannus. Maent bellach yn cynhyrchu peth o’r gwin gorau yn y byd ar ôl ennill Medal Aur yng ngwobrau Decanter World Wine – y gwin Cymreig cyntaf i wneud hynny! Yn y bennod hon, mae Robb yn son wrthym sut y dechreuodd y cyfan a sut y gall eraill gymryd rhan yn y diwydiant gwin Cymreig sy’n tyfu.

 

Rhifyn 48 - Y Ffordd i Amaethyddiaeth Adfywiol

Yn y bennod hon, ry’n ni'n cwrdd â Sam Carey sydd yn y broses o sefydlu fferm laeth newydd ym Machynlleth gan ddefnyddio egwyddorion ffermio adfywiol. Ni hefyd yn cael cwmni un o'n cyfranwyr rheolaidd ar y podlediad, Rhys Williams o gwmni Precision Grazing.

 

Rhifyn 49 - Sut i sefydlu menter bwmpen PYO ar eich fferm

Gyda'r diddordeb cynyddol mewn mentrau dewis pwmpeni eich hun (PYO) fel cyfle arallgyfeirio i ffermwyr, yn ddiweddar cynhaliodd Cyswllt Ffermio ddigwyddiad ar fferm  Aberbran Fawr ger Aberhonddu i drafod y pwyntiau allweddol i'w hystyried. Yn y bennod hon, clywn gan Chris Creed, ymgynghorydd garddwriaethol gydag ADAS, ac Andy Matthews, y ffermwr yn Aberbran Fawr, am ymarferoldeb sefydlu'r cnwd hyd at gynaeafu, marchnata a gwerthu.