Podlediad Clust i'r Ddaear

Mae podlediad “Clust i’r Ddaear” y cyntaf o’i math i fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg, yn rhannu gwybodaeth dechnegol, cyngor, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’r gymuned amaeth yng Nghymru.

Byddant yn benodau byr, 20/30 munud o hyd ac yn cynnwys cyfweliadau gyda ffermwyr ac arbenigwyr y diwydiant ar amrywiaeth o themâu amserol. Bydd pennod newydd yn cael ei chyhoeddi bob pythefnos.

 

 


 

RHIFYN DIWEDDARAF:

Rhifyn 64 - Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022

Gyda dychweliad hir-ddisgwyliedig digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru, fe wnaethom achub ar y cyfle i fynychu a dal i fyny â dau o’r prif siaradwyr – Tom Pemberton a RegenBen. Mae Tom Pemberton yn ffermwr, yn bersonoliaeth teledu, yn awdur ac yn ffenomen cyfryngau cymdeithasol o Swydd Gaerhirfryn, ac mae Ben Taylor-Davies o Ross-on-Wye (aka RegenBen) yn agronomegydd a drodd yn ymgynghorydd amaethyddiaeth adfywiol.

 

Penodau Diweddaraf:

 

Rhifyn 59 - Ffarmwr o Gymru yn yr Antartig

Mae’r ffarmwr llaeth, Deian Evans, newydd ddychwelyd o daith gwaith 3 mis yng Ngorsaf Ymchwil Halley yn yr Antartig. Ar ôl gweld hysbyseb yn y wasg amaethyddol, manteisiodd Deian ar y cyfle unigryw hwn, gan adael ei bartner Jamie McCoy a’i deulu yng ngofal y ffarm. Tiwniwch i fewn i glywed mwy am ei brofiadau a sut y gwnaeth ei deulu ymdopi tra oedd i ffwrdd.

 

Rhifyn 60 - Llŷr Jones – ffarmwr gyda mentergarwch yn rhedeg trwy ei wythiennau

Mae yna fentergarwch yn rhedeg trwy wythiennau Llŷr Jones o Fferm Derwydd ger Corwen. Mae’n un o’r ffermwyr hynny sydd ddim yn ofn mentro ac yn y bennod hon cawn glywed am yr holl fusnesau sydd ar waith gan gynnwys yr estyniad i’r busnes wyau, arallgyfeirio i gynnig safle campio gwyllt, ei daith anghoel i’r Wcráin yn ddiweddar a sut mae’r Academi Amaeth wedi cyfrannu at lwyddiant ei holl fusnesau.

 

Rhifyn 61 -  Anna Jones ar yr argyfwng perthynas rhwng gwlad a thref

Ein gwestai yr wythnos hon yw’r newyddiadurwr, darlledwr, awdur ac Ysgolhaig Nuffield, Anna Jones. Cafodd Anna ei magu ar fferm ucheldir ei theulu ar y gororau ac mae i’w chlywed yn aml ar raglen Farming Today ar BBC Radio 4. Yn gynharach eleni cyhoeddodd ei llyfr cyntaf – Divide – ac mae’n ymuno â ni ar y podlediad i sôn am y rhaniadau diwylliannol rhwng cymunedau gwledig a threfol a pham na fu erioed amser gwell i bontio’r rhaniad hwnnw.

 

Rhifyn 62 - Tyfwr tatws ifanc o Sir Benfro yn gwneud ei farc

Gyda’r tymor plannu tatws wedi hen ddechrau yn Sir Benfro, dyma ddal i fyny ag Euros Davies – newydd-ddyfodiad i’r busnes o dyfu tatws. Ar ddarn o dir ei deulu ger Aberdaugleddau, mae wedi bod yn brysur yn plannu tatws yn barod i’w gwerthu a’u marchnata trwy gwmni Puffin Produce. Gwrandewch i ddysgu mwy am yr hyn sydd ei angen i sefydlu cnwd llwyddiannus a sut y gall gweithio ar y cyd â chyd-dyfwyr leihau'r baich cost o brynu offer newydd.

 

Rhifyn 63 - Moor Farm: ymgyrch gyson i sicrhau effeithlonrwydd

Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais enfawr ar effeithlonrwydd o fewn y busnes. Rhwng 2016 a 2019, roedd y fferm yn un o Safleoedd Arddangos Cyswllt Ffermio lle cynhaliodd arbrawf i fanteision gwndwn amlrywogaeth. Gwrandewch i glywed mwy am ganlyniad y treial, barn Andrew ar wella iechyd y pridd, ei brofiadau o ddefnyddio gwrtaith hylifol a ffyrdd o wneud y gorau o slyri’r fferm.

 


Tudalennau cysylltiedig:


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Podlediad Clust i'r Ddaear