Mae’n bleser croesawu Claire Jones i’r podlediad, mae’r bennod hon wedi’i recordio yn nigwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio eleni yn Llanelwedd. Os ydych chi'n treilio amser ar y cyfryngau cymdeithasol byddwch fwy na thebyg wedi dod ar draws Claire fel '_farmers_wife_' ar instagram, mae'n gwneud gwaith rhagorol o hyrwyddo a hysbysu ei chynulleidfa am fywyd ffermio prysur Fferm Pant Llanddewi, a byddwn yn ymchwilio'n ddyfnach iddo yn ystod y podlediad hwn. Mae llawer o fusnesau yma i weld pa gyfleoedd arloesi neu arallgyfeirio y gallant eu cyflwyno i’w busnes a byddwn yn clywed yn y bennod hon sut y penderfynodd Claire, ynghyd â’i gŵr, Stephen a’r teulu, i arallgyfeirio ychydig flynyddoedd yn ôl o ffermio bîff a defaid i gynhyrchu llaeth.


Related Newyddion a Digwyddiadau

Rhifyn 90 - Cyfleoedd i arallgyfeirio o fewn y diwydiant garddwriaeth yng Nghymru
Mae adroddiad diweddar yn awgrymu ein bod ni’n cynhyrchu 3.5% o’r
Rhifyn 89- Ai menter ar y cyd yw’r ateb i ddiwydiant sy’n heneiddio?
Alison Harvey sy’n cyflwyno trafodaeth banel rhwng aelod o'r
Rhifyn 88 - Rheoli coetir ac ychwanegu gwerth at goed yn Fron Haul, Abergele
Bydd David Brown a Ruth Pybus yn ymuno â'n harbenigwr Coedwigaeth