Biff

Cows

Flwyddyn ar ôl blwyddyn, mae'r Arolwg Busnes Fferm yn dangos gwahaniaeth amlwg rhwng y mentrau bîff mwyaf proffidiol a lleiaf proffidiol yng Nghymru. 
Gall talu sylw i bob manylyn, o ddewis bridiau ac iechyd i fwydo a ffrwythlondeb, wneud gwahaniaeth mawr i'r elw yn y pen draw.


Yn yr adran hon: