O ganlyniad i’r sefyllfa ansicr yn ymwneud â Coronafeirws, rydym wedi cymryd y penderfyniad i ohirio pob digwyddiad agored a digwyddiadau gyda nifer o fynychwyr hyd at ddiwedd mis Mai. Byddwn yn edrych ar y posibilrwydd o gynnal rhai gweithgareddau yn ddigidol neu dros y ffôn ble mae modd gwneud hynny. Byddwn yn rhannu'r wybodaeth ddiweddaraf ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol maes o law.