Busnes

Copy of Stanton (Farming Connect 7610) 4 0

Trawsnewid busnesau amaethyddol ledled Cymru.

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau yng Nghymru, ar sail un-i-un yn ogystal â fel grŵp.

Mae nifer o’r gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, ac eraill yn gymorthdaledig hyd at 80% ar gyfer busnesau cymwys.


Yn yr adran hon:

Business planning
Cynllunio Busnes

Os mai eich nod yw rhedeg busnes proffidiol, proffesiynol a chynaliadwy sy’n gwneud y defnydd gorau o ymchwil, y datblygiadau a’r dechnoleg ddiweddaraf, dylech ddechrau trwy gynhyrchu cynllun busnes cyfredol

Benchmarking
Meincnodi

Dull newydd Cyswllt Ffermio o feincnodi a fydd yn eich cynorthwyo i adnabod lle gellir gwneud gwelliannau o fewn eich busnes

shearing
Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

H&S
Iechyd a Diogelwch

“Cydweithio i wneud ffermio’n ddiogel”

Stopiwch…meddyliwch…cadwch yn ddiogel ar eich fferm

Keith
Cyfeiriadur Mentoriaid

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol.

venture
Mentro

Gwybodaeth ac arweiniad ynglŷn ag opsiynau menter ar y cyd, sef menter sy’n paru’r rhai hynny sy’n dymuno cael troed i mewn i’r diwidiant gyda’r rhai sy’n dymuno cymryd cam yn ôl.

Brexit (delwedd)
Brexit

Mae cyfleoedd a heriau newydd i ddod. Nid yw aros yn llonydd yn opsiwn os ydych chi eisiau i’ch busnes dyfu a ffynnu mewn hinsawdd economaidd a gwleidyddol sy’n newid yn barhaus

KEH
Canolfan Cyfnewid Gwybodaeth

Ein cyswllt newydd rhwng academyddion, ymgynghorwyr proffesiynol, ffermwyr a choedwigwyr, yn rhannu arfer dda er budd y diwydiant

EIP
Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

Gwaelodlin
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio


| News
Deg ffordd i ffermydd Cymru leihau allyriadau yn cael eu disgrifio mewn adnodd ar-lein newydd
29 Tachwedd 2019   Lansiodd Cyswllt Ffermio adnodd rhyngweithiol ar-lein newydd i helpu…
| News
Ffermwyr bîff yn cymryd rheolaeth dros y gadwyn gyflenwi gyda chymorth Agrisgôp
29 Tachwedd 2019   Drwy gydweithredu, mae tri bridiwr gwartheg Bîff Byrgorn yng…
| News
Mae rhaglen Mentro Cyswllt Ffermio wedi cynorthwyo i hwyluso cytundeb menter ar y cyd lwyddiannus iawn rhwng dau deulu o ffermwyr yn Sir Gâr.
Mae rhaglen Mentro Cyswllt Ffermio wedi cynorthwyo i hwyluso cytundeb menter ar y cyd lwyddiannus…
| News
Seremoni Academi Amaeth Cyswllt Ffermio yn y Ffair Aeaf… cyhoeddi enillydd her Busnes ac Arloesedd
25 Tachwedd 2019   Bu Lesley Griffiths, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig…
| Case Studies
Gallai’r Ffynidwydd Llwydlas fod yn gyfeiriad newydd proffidiol i ffermydd Cymru, meddai tyfwr coed
22 Tachwedd 2019   Mae tyfwr coed Nadolig o Gymru’n bwriadu tyfu rhai mathau o goed yn…
Events
17 Rhag 2019
Marketing & Diversification Surgery
Wrexham
At this surgery you will be given a private one-to-one...
Clinigau/Ymgynghoriadau
17 Rhag 2019
Sheep Parasite Control 2 - Sheep Scab, Lice & Liver Fluke
Llandovery
Workshop attendees will learn about the current situation...
Hyfforddiant
18 Rhag 2019
Bovine TB
Haverfordwest
Workshop attendees will gain a greater understanding...
Hyfforddiant