Busnes

Farms in a valley
0
Nifer y Busnesau sy’n meincnodi
0
Nifer y Cynlluniau Busnes a ddarparwyd gan y Gwasanaeth Cynghori
0
Nifer y modiwlau e-ddysgu Iechyd a Diogelwch a Gwblhawyd
Trawsnewid busnesau amaethyddol ledled Cymru. Mae Cyswllt Ffermio yn darparu cefnogaeth, cyngor, arweiniad a hyfforddiant i fusnesau yng Nghymru, ar sail un-i-un yn ogystal â fel grŵp. Mae nifer o’r gwasanaethau wedi’u hariannu’n llawn, ac eraill yn gymorthdaledig hyd at 80% ar gyfer busnesau cymwys.

Tystebau:

Tom Rees
"Mae meincnodi yn gallu eich annog i wneud mwy a mwy, a byddem yn cwestiynu unrhyw un sy’n rhedeg busnes os nad ydynt yn meincnodi yn erbyn busnesau eraill."
Tom Rees
Dudwell Farm, Sir Benfro
Gwion Jones
“Dysgodd un o’r cyrsiau hyfforddiant i mi sut i ddeall a defnyddio fy nghyfrifon yn effeithiol, sydd wedi fy ngalluogi i ganfod meysydd lle mae angen gwneud arbedion a chynyddu lefelau elw, a gallai hynny fod yn hanfodol er mwyn sicrhau cynaliadwyedd y busnes at y dyfodol yn dilyn Brexit.”
Gwion Jones
Machynlleth
Cheryl Reeves
“Mae Cyswllt Ffermio wedi ein cynorthwyo i wneud ein busnes yn fwy effeithlon, yn fwy cynaliadwy ac yn fwy proffidiol, ac ni fyddem wedi cyrraedd lle’r ydym ni heddiw heb gefnogaeth mor arbennig a pharhaus.”
Cheryl Reeves
Is-coed

| Astudiaethau Achos
Cynnal y traddodiad ffermio teuluol, gyda help llaw gan raglen Cyswllt Ffermio
18 Ionawr 2021   Dilyn yn ôl troed ei dad a’i fam!  Mae'r ffermwr ifanc Gwion Jenkins (20) yn…
| Newyddion
Y drysau ‘rhithiol’ ar agor bob awr o’r dydd ar gyfer y Gynhadledd Ffermio Cymru gyntaf i’w chynnal ar-lein
12 Ionawr 2021   Bydd y drysau rhithiol yn agored bob awr o’r dydd rhwng Chwefror 1 a 5 pan…
| Cyhoeddiadau
Beth am siarad busnes… Paratowch nawr ar gyfer 2021
Ydych chi'n barod am yr heriau a'r cyfleoedd sydd o'ch blaen? Allwn ni helpu eich busnes i sicrhau…
| Podlediadau
Rhifyn 33 - Cyffro ym myd y cŵn defaid
Mae yna gyffro ym myd y cŵn defaid! Gyda chŵn yn gwerthu’n dda a sawl record byd yn cael ei thorri…
| Dangosfyrddau
Busnes: Awst 2020 – Tachwedd 2020
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd busnes allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
Events
25 Ion 2021
WEBINAR: Demo Farm Update: Halghton Hall
Join us for an update on the project work carried...