Cysylltwch â ni

Mae Canolfan Wasanaeth newydd Cyswllt Ffermio ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00y.b. a 5:00y.p. ac eithrio pob gwyliau cyhoeddus. Gallwch gysylltu â’r Ganolfan Wasanaeth naill ai drwy gwblhau’r ffurflen isod neu drwy ffonio 03456 000813.

Mae gennym hefyd dîm o swyddogion datblygu lleol wedi eu lleoli ar draws Cymru.

Darganfod eich Swyddog Datblygu Lleol

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu ei gweld.

Cliciwch yma  i lawrlwytho ac i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio cyn ichi lenwi'r ffurflen.

Eich Manylion Cyswllt