Da Byw

Cows
0
Nifer yr unigolion o’r sector cig coch a fynychodd weithdai Iechyd Anifeiliaid
0
Nifer y mentoriaid sy’n cael eu mentora ar bynciau’n ymwneud â da byw (EID er enghraifft)
0
Nifer y unigolion a gwblhaodd gyrsiau hyfforddiant yn ymwneud â da byw
Gyda'i safonau lles rhagorol, ei hanes amgylcheddol cryf a'i werth i'n heconomi, mae sector da byw Cymru yn arwain y byd. Cynhyrchu defaid, bîff a llaeth yw'r systemau mwyaf cyffredin, ond mae diddordeb mewn dofednod, moch a systemau da byw eraill ar gynnydd.

Tystebau:

Richard Downes
“We had our own ideas but our mentor had previously tried some of these in his own system and they hadn’t worked for him so thanks to his advice we didn’t have to make the same mistakes"
Richard Downes
Ceredigion
Phil Cowcher
“Working out financial details such as profit per hour worked or profit per hectare (ha) has given me a better understanding of what makes a profitable sheep and beef farm. This allows us to compare our performance to similar businesses, with the aim of identifying areas to improve.’’
Phil Cowcher
Llandysul
Wyn Williams
“After completing my first e-learning course on seasonal reproduction in ewes in well under an hour, which included a short quiz to assess what I’d learned, I was hooked. I found it such an easy way to acquire more knowledge, always pitched at just the right level and letting me learn at my own pace.”
Wyn Williams
Llanfair Caereinion

| Astudiaethau Achos
Cynllun Rheoli Maetholion yn arwain at enillion sylweddol o ran twf glaswellt ar fferm ucheldir
26 Chwefror 2021   Mae cynnyrch glaswellt ar fferm ucheldir ym Mhowys wedi cynyddu’n…
| Erthyglau Technegol
Cymhlethdodau lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ffermydd – gwneud ffermio’n fwy effeithlon byth
26 Chwefror 2021   Dr Cate Williams: IBERS, Prifysgol Aberystwyth. Mae lleihau ôl troed…
| Newyddion
Mae modd osgoi colli ŵyn drwy roi maeth da i’r famog a’i brechu
26 Chwefror 2021   Mae modd osgoi’r rhan fwyaf o farwolaethau ŵyn bach mewn diadellau Cymreig…
| Newyddion
Ffermwyr yn dweud bod bioamrywiaeth ar y fferm yn mynd law yn llaw â chynhyrchu bwyd
25 Chwefror 2021   Ffermwyr Cymru sydd yn y sefyllfa orau i ddynodi cynefinoedd pwysig a…
| Newyddion
Cynghori ffermwyr defaid i osgoi gorbori i warchod gwyndonnydd o feillion coch
22 Chwefror 2021   Gall meillion coch berfformio’n dda mewn systemau pori celloedd ar…
| Newyddion
Ŵyn benyw yn cyflawni orau wrth fagu un oen yn unig
18 Chwefror 2021   Dangosodd astudiaeth ar fferm yng Nghymru y gall ŵyn benyw gynhyrchu epil…
Events
4 Maw 2021
WEBINAR: Woodland management and the Timber Business Investment Scheme
Join Farming Connect and Geraint Jones from Kite...
8 Maw 2021
WEBINAR: Antibiotic Resistance
Webinar attendees will be provided with the global...
9 Maw 2021
WEBINAR: Sheep Lameness
Lameness in sheep causes financial losses estimated...
Hyfforddiant