Moch

Pigs

Mae cynhyrchu moch yn profi adfywiad yng Nghymru, ond o ystyried cyfnewidioldeb prisiau ac elw tynn, rhaid i bob busnes ganolbwyntio ar fod yn effeithlon yn dechnegol, rheoli costau a manteisio ar gyfleoedd.


Yn yr adran hon:


Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Moch

Busnes: Rhagfyr 2020 – Mawrth 2021

Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd busnes allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio rhwng Rhagfyr 2020 – Mawrth...