Moch

Pigs

Mae cynhyrchu moch yn profi adfywiad yng Nghymru, ond o ystyried cyfnewidioldeb prisiau ac elw tynn, rhaid i bob busnes ganolbwyntio ar fod yn effeithlon yn dechnegol, rheoli costau a manteisio ar gyfleoedd.


Yn yr adran hon:


Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Moch

CFf - Rhifyn 35 - Medi/Hydref 2021

Dyma'r 35ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng Nghymru. Wedi’i gyhoeddi bob yn ail...