Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Nod y dudalen hon yw cyflwyno gweithgaredd Iechyd Anifeiliaid a wneir trwy raglen Cyswllt Ffermio.


In this section:

projects
Prosiectau

Mae prosiectau a threialon ar y fferm yn canolbwyntio ar, integreiddio technoleg newydd a / neu ddulliau newydd o reoli. Codi safonau effeithlonrwydd ar y fferm trwy leihau mewnbynnau a chynyddu allbynnau gyda'r nod o edrych ar ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

mentoring
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

training
Adnodd Chwilio Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim


| Erthyglau Technegol
Ychwanegu gwerth at laeth buwch
4 Mehefin 2020   Dr Cate Williams: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae’n hawdd newid…
| Newyddion
Anna Truesdale, seren ‘Instagram’, yw un o brif atyniadau wythnos Merched mewn Amaeth Cyswllt Ffermio ar-lein (Mehefin 15 – 21)
3 Mehefin 2020   Pan ofynnodd gwleidydd gwadd wrth ferch ysgol ddiniwed 14 oed, Anna…
| Newyddion
Pesgi teirw bîff yn mynd benben â chadw gwartheg stôr ar fferm yng Nghymru
2 Mehefin 2020   Gallai system ddwys i besgi teirw helpu menter buches sugno yng Ngheredigion…
| Newyddion
Mae Cyswllt Ffermio yn benderfynol o estyn allan at ferched sy’n ffermio – y sbardun y tu ôl i nifer o fusnesau gwledig llwyddiannus yng Nghymru
26 Mai 2020   Mae nifer y merched sydd wedi'u cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn llai na…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 27 - Mai/Mehefin 2020
Dyma'r 27ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
Events
8 Meh 2020
WEBINAR: Would 4G broadband work for you?
Join Farming Connect and Peter Williams, Welsh...
9 Meh 2020
WEBINAR: Key characteristics of top third businesses
Join Farming Connect and John Crimes, CARA Wales...
11 Meh 2020
Marketing & Diversification Surgery
Online
Have you thought about starting up an additional business...
Clinigau/Ymgynghoriadau