Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Nod y dudalen hon yw cyflwyno gweithgaredd Iechyd Anifeiliaid a wneir trwy raglen Cyswllt Ffermio.


In this section:


| Newyddion
Dogn o gymysgedd cartref yn cynnig dewis rhatach na dwysfwyd ar fferm dda byw yng Nghymru
14 Tachwedd 2023   Mae dogn o gymysgedd cartref a luniwyd gyda chynhwysion o safon uchel ac…
| Newyddion
Fferm laeth yn disgwyl arbedion o £15,000 y mis ar gostau porthiant drwy atal drudwy o siediau
13 Tachwedd 2023   Mae buddsoddi £30,000 mewn mesurau i atal drudwy o siediau gwartheg yn…
| Newyddion
Fferm prosiect Cyswllt Ffermio yn manteisio ar rym genomeg i leihau'r defnydd o wrthfiotigau
06 Tachwedd 2023   Mae fferm laeth yn Sir y Fflint yn disgwyl lleihau’r defnydd o…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 2 - Gorffennaf-Medi 2023
Isod mae rhifyn 2ail Cyhoeddiad Technegol Cyswllt Ffermio ers lansio’r rhaglen newydd ym mis Ebrill…
| Newyddion
Mae protocolau AI da a chofnodion lloia yn cyfrannu at well ffrwythlondeb mewn buches odro
13 Chwefror 2023   Mae protocolau ffrwythloni artiffisial (AI) da yn helpu fferm laeth yn Sir…

Events

4 Rhag 2023
Optimising Fertility - Managing the Dairy cow from drying off to submission
Lampeter
Workshop attendees will work through the fundamental...
5 Rhag 2023
Matt Harding- Focusing on results
Caernarfon
 Matt Harding, 2021 Sheep Farmer of the year,...
5 Rhag 2023
Master Business: Employers legal responsibilities for staff and workers
Haverfordwest / Hwlffordd
This meeting has been arranged for farmers who employ...
Fwy o Ddigwyddiadau