Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Nod y dudalen hon yw cyflwyno gweithgaredd Iechyd Anifeiliaid a wneir trwy raglen Cyswllt Ffermio.


In this section:


| Newyddion
Problemau symudedd gwartheg yn lleihau bron i hanner ar fferm laeth yng Nghymru’n dilyn monitro gan ddefnyddio technoleg fideo
22 Tachwedd 2021   Mae defnyddio technoleg i ganfod cloffni’n gynnar wedi arwain at leihad o…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 36 - Tachwedd/Rhagfyr 2021
Dyma'r 36ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Fideos
Pwyntiau allweddol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr eich systemau da byw - 11/11/2021
Mae arferion ffermio Cymru ymhlith y rhai mwyaf cynaliadwy ac effeithlon yn y byd gan ddibynnu ar…
| Fideos
EIP yng Nghymru - rheoli clwy cataraidd malaen (MCF) mewn bison, byfflo, a gwartheg - 25/10/2021
Mae'r bison ar Ystâd Rhug yn olygfa gyfarwydd i'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi teithio ar hyd yr A5…
| Dangosfyrddau
Llaeth: Mai 2021 – Awst 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd llaeth allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
| Dangosfyrddau
Cig Coch: Mai 2021 – Awst 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd cig coch allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
Events
1 Rhag 2021
Youngstock Health Workshop
Abergele,
Workshop attendees will work through all the stages...
1 Rhag 2021
WEBINAR: Tapping and post-harvest processing of Welsh birch sap
Join Farming Connect for a webinar with Bryan Dickinson...
2 Rhag 2021
Sheep Parasite Control 2 - Sheep Scab, Lice & Liver Fluke
Swansea,
Workshop attendees will learn about the current situation...
Fwy o Ddigwyddiadau