Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Nod y dudalen hon yw cyflwyno gweithgaredd Iechyd Anifeiliaid a wneir trwy raglen Cyswllt Ffermio.


In this section:


| Newyddion
Mae protocolau AI da a chofnodion lloia yn cyfrannu at well ffrwythlondeb mewn buches odro
13 Chwefror 2023   Mae protocolau ffrwythloni artiffisial (AI) da yn helpu fferm laeth yn Sir…
| Newyddion
Mae gwelliannau i gynhyrchiant diadelloedd yn helpu fferm ddefaid gydag effeithlonrwydd carbon
8 Rhagfyr 2022   Mae mynd y tu hwnt i’r targedau ar gyfer effeithlonrwydd mamogiaid a…
| Erthyglau Technegol
Brwyliaid sy’n tyfu’n araf: Adar iachach gyda lefelau lles mwy cadarnhaol
14 Tachwedd 2022   Saba Amir: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae galw defnyddwyr…
| Newyddion
Treial yn dangos bod pori o safon yn cael mwy o effaith ar dyfiant ŵyn nag atchwanegiadau elfennau hybrin
10 Tachwedd 2022   Mae treial Cyswllt Ffermio wedi dangos budd cost o hyd at £3.36 y pen o…

Events

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau