Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Nod y dudalen hon yw cyflwyno gweithgaredd Iechyd Anifeiliaid a wneir trwy raglen Cyswllt Ffermio.


In this section:


| Newyddion
I ffwrdd i borfeydd newydd…14 o ffermwyr uchelgeisiol wedi’u dewis ar gyfer Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio 2022
21 Mehefin 2022   O atafaelu carbon i dyfu amrywiadau o wenith treftadaeth, ac o ymchwilio i…
| Fideos
FCTV - Busnes - 01/06/2022
Yn y bennod yma byddwn yn clywed mwy am sut y mae fferm gymysg wedi adeiladu gwytnwch i’w busnes, a…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 39 - Mai/Mehefin 2022
Dyma'r 39ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Taflenni Gwybodaeth
Perfformiad… tyfiant… cynhyrchiant… a yw eich da byw yn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl? - 20/05/2022
Mae problemau iechyd anifeiliaid yn effeithio nid yn unig ar eich stoc, ond ar broffidioldeb, hefyd…
| Newyddion
Bydd gweithdy newydd Cyswllt Ffermio yn canolbwyntio ar reoli parasitiaid mewn gwartheg – a yw’n bryd newid eich arferion rheoli?
19 Mai 2022   Ydych chi eisiau gwella iechyd y fuches a gwella perfformiad a chynhyrchiant…
| Newyddion
Ffocws ar strategaethau lleihau amonia ar gyfer cynhyrchwyr dofednod Cymru
17 Mai 2022   Mae astudiaeth o Gymru wedi rhoi ffocws newydd i’r strategaethau ar gyfer…
Events
28 Meh 2022
RPW Surgery
Y Drenewydd / Newtown
...
28 Meh 2022
RPW Surgery
Aberystwyth
...
28 Meh 2022
Improving Post Weaning Lamb Performance Workshop
Abercych
Workshop attendees will work through the aspects of...
Fwy o Ddigwyddiadau