Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Nod y dudalen hon yw cyflwyno gweithgaredd Iechyd Anifeiliaid a wneir trwy raglen Cyswllt Ffermio.


In this section:


| Fideos
Prosiect Porfa Cymru: Andrew Giles, Maesllwch, Clas-ar-Wy - 05/05/2021
'Rydym yn ffermio yn un o ardaloedd sychaf Cymru. Un o’r pethau rydym wedi ei ddysgu dros y 20…
| Podlediadau
Rhifyn 41 - Pâr o Gymru yn dringo ysgol ffermio Seland Newydd
Yn 2016, gadawodd Nia Jones a’i gŵr Marc Gymru i ddilyn eu breuddwyd o redeg fferm laeth yn Seland…
| Newyddion
Cyfnod ymgeisio sgiliau Cyswllt Ffermio yn agor wrth i hyfforddiant wyneb yn wyneb ailddechrau
28 Ebrill 2021   Mae hyfforddiant wyneb yn wyneb Cyswllt Ffermio wedi ailddechrau. Er nad yw…
| Newyddion
Gellir gwella ffrwythlondeb moch drwy wneud newidiadau syml i ddulliau rheoli’r genfaint
27 Ebrill 2021   Gall newidiadau syml i ddulliau rheoli moch arwain at welliannau sylweddol…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 32 - Mawrth/Ebrill 2021
Dyma'r 32ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Erthyglau Technegol
Manteision dulliau pori cymysg mewn systemau glaswelltir-da byw
14 Ebrill 2021   Dr William Stiles: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Y prif negeseuon: …
Events
10 Mai 2021
Beginners – Microsoft Excel
Provided you already have basic computer skills, you...
10 Mai 2021
Beginners – Microsoft Excel
Provided you already have basic computer skills, you...
11 Mai 2021
WEBINAR: Antibiotic Resistance
Webinar attendees will be provided with the global...
Fwy o Ddigwyddiadau