Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Nod y dudalen hon yw cyflwyno gweithgaredd Iechyd Anifeiliaid a wneir trwy raglen Cyswllt Ffermio.


In this section:


| Newyddion
Bydd modiwlau newydd Cyswllt Ffermio yn helpu ffermwyr i drosglwyddo i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy
30 Ebrill 2024   Mae Cyswllt Ffermio wedi lansio set newydd o fodiwlau ar-lein yn seiliedig…
| Astudiaethau Achos
Gweithdai Iechyd a Lles Anifeiliaid Cyswllt Ffermio yn helpu fferm deuluol i lunio busnes sy’n ‘addas at y dyfodol’
29 Ebrill 2024 Mae awydd i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd yn helpu’r fam, Dianna Spary a’i…
| Newyddion
Arbrawf llaeth yn edrych ar iechyd lloi ar fferm laeth yn Sir Benfro
25 Ebrill 2024   Mae fferm laeth yn Sir Benfro sy’n lloia yn y gwanwyn yn cyflwyno system…
| Podlediadau
Rhifyn 100- Rheoli staff, Pennod 4: Mae pobl, pwrpas, prosesau a photensial’ yn gynhwysion allweddol i redeg tîm llwyddiannus
Yn y bennod olaf hon o’n cyfres rheoli staff, mae Hannah Batty o Filfeddygon Fferm LLM yn Swydd…
| Erthyglau Technegol
Drudwy ar Ffermydd: Strategaethau Diogelu a Rheoli
Dr Natalie Meades: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.  Rhagfyr 2023  Image by Woods, et al. …
| Erthyglau Technegol
Cadw Lloi dan do a Chlefyd Resbiradol Buchol
Dr Natalie Meades: IBERS, KEHub , Prifysgol Aberystwyth. Ionawr 2024 Clefyd resbiradol…

Events

25 Meh 2024
Seaweed supplement: Can it improve production whilst reducing ammonia emissions in dairy herds?
Tenby
Join us at South Astridge Farm, which is part of the...
26 Meh 2024
Power up your farm: Workshop on renewable energy options for agriculture
Merthyr Cynog, Brecon
Are you interested in reducing your farm’s energy...
26 Meh 2024
Castle Hill Farm Walk: Looking at a new dairy system with a focus on grassland management
Llanilar
Join Farming Connect and Peter Loxdale for a farm walk...
Fwy o Ddigwyddiadau