Iechyd a Lles Anifeiliaid

Rheoli afiechyd a sicrhau mai iechyd a lles anifeiliaid yw'r ffordd fwyaf effeithiol i gynnal neu gynyddu cynhyrchiant da byw. 

Nod y dudalen hon yw cyflwyno gweithgaredd Iechyd Anifeiliaid a wneir trwy raglen Cyswllt Ffermio.


In this section:


| Astudiaethau Achos
Fferm yng Nghymru yn arbed costau drwy wella iechyd y pridd gyda chymorth Cyswllt Ffermio
14 Ionawr 2021   Mae un fferm yn ucheldir Cymru yn gwario llai ar borthiant a gwrtaith ac yn…
| Newyddion
Y drysau ‘rhithiol’ ar agor bob awr o’r dydd ar gyfer y Gynhadledd Ffermio Cymru gyntaf i’w chynnal ar-lein
12 Ionawr 2021   Bydd y drysau rhithiol yn agored bob awr o’r dydd rhwng Chwefror 1 a 5 pan…
| Newyddion
Dadansoddi porthiant yn arwain penderfyniadau ar fwydo mamogiaid cyn ŵyna
8 Ionawr 2021   Dadansoddi’r porthiant yw’r man cychwyn er mwyn rheoli maeth mamogiaid yn…
| Newyddion
A yw erthyliadau heintus yn effeithio ar eich diadell chi?
5 Ionawr 2021   Gallwch yn hawdd adennill eich buddsoddiad ariannol mewn brechu cyn hyrdda, i…
| Dangosfyrddau
Da Byw: Awst 2020 – Tachwedd 2020
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd da byw allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
Events
25 Ion 2021
WEBINAR: Demo Farm Update: Halghton Hall
Join us for an update on the project work carried...