Cyfeiriadur Mentoriaid

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Rhanbarth
Llŷn ac Eryri
Sector
Llaeth, Organig, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Arallgyfeirio
Rhanbarth
Wrecsam
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Tir Glas
Rhanbarth
Sir Gaerfyrddin
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Mentrau ar y Cyd, Datblygiad Personol, Olyniaeth
Rhanbarth
Brycheiniog
Sector
Coedwigaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Coetir
Rhanbarth
Sir Benfro
Arbenigedd Allweddol
Meincnodi, Arallgyfeirio, Rheoli Tir Glas, Bioleg y Pridd
Rhanbarth
Sir Drefaldwyn
Sector
Da Byw Amgen, Geifrod
Arbenigedd Allweddol
Arallgyfeirio
Rhanbarth
Conwy
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Rheoli Tir Glas
Rhanbarth
Wrecsam
Sector
Llaeth, Garddwriaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Arallgyfeirio, Datblygiad Personol
Rhanbarth
Maesyfed
Arbenigedd Allweddol
Iechyd a Diogelwch, Ansawdd Dŵr
Rhanbarth
Meirionydd
Sector
Gwenyn/mêl
Arbenigedd Allweddol
Arallgyfeirio