Cyfeiriadur Mentoriaid

Mae gan ein Mentoriaid brofiad personol, a gallant ddatblygu perthynas yn seiliedig at ymddiriedaeth a pharch cyffredin. Byddant yn gallu rhannu eu gwybodaeth, eu profiad a’u barn ddiduedd i’ch cynorthwyo i adnabod eich nodau a chyflawni eich potensial. Mae’n gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, i wrando, dysgu ac ehangu eich gorwelion a allai yn ei dro eich cynorthwyo i ganfod dulliau newydd i fynd i’r afael â sefyllfaoedd newydd ac ymdrin â heriau.

Ein Cyfeiriadur Mentoriaid yw'r prif 'ffenestr siop' sy'n eich galluogi i bori trwy'r rhestr proffiliau nes i chi ddod ar draws mentor sydd â'r cefndir a'r nodweddion a allai fod o fwyaf o gymorth i chi. Yna gallwch gwblhau'r ffurflen gais Rhaglen Fentora. Bydd Cyswllt Ffermio yn hysbysu'r Mentor a ddewisiwyd gennych gan roi eich manylion cyswllt iddynt.

Canlyniadau Hidlo

Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Arallgyfeirio, Garddwriaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Marchnata, Ffermio Adfywiol, Iechyd y Pridd
Lleolir yn
Llŷn ac Eryri
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Organig, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gwerthu'n Uniongyrchol, Arallgyfeirio
Lleolir yn
Wrecsam
Sector
Gwenyn/mêl
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Gwerthu'n Uniongyrchol, Marchnata, Olyniaeth
Lleolir yn
Brycheiniog
Sector
Coedwigaeth
Arbenigedd Allweddol
Egni Adnewyddadwy, Rheoli Coetir
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Arallgyfeirio
Arbenigedd Allweddol
Meincnodi, Rheoli Tir Glas, Ffermio Adfywiol, Egni Adnewyddadwy, Iechyd y Pridd
Lleolir yn
Sir Drefaldwyn
Sector
Arallgyfeirio, Geifrod, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Arallgyfeirio, EID
Lleolir yn
Wrecsam
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Garddwriaeth
Arbenigedd Allweddol
Rheoli a chynllunio busnes, Arallgyfeirio, Datblygiad Personol
Lleolir yn
Sir Ddinbych
Sector
Biff, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Cymorth TGCh, Iechyd Meddwl, Hyfforddi Cŵn Defaid
Lleolir yn
Maesyfed
Sector
Dofednod, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Iechyd a Diogelwch
Lleolir yn
Sir Benfro
Sector
Llaeth, Arallgyfeirio, Defaid
Arbenigedd Allweddol
Gwerthu'n Uniongyrchol, Mentrau ar y Cyd, Marchnata, Godro Defaid