Ffurflen Gofrestru Cyswllt Ffermio

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y rhaglen?

Er mwyn gallu bod yn gymwys ar gyfer yr ystod eang o gefnogaeth a gwasanaethau sydd bellach ar gael fel rhan o raglen Cyswllt Ffermio, bydd angen i chi fod wedi cofrestru ers mis Hydref 2015.

  • Mae meini prawf cymhwysedd Cyswllt Ffermio wedi eu hehangu’n sylweddol. Hyd yn oed os nad oeddech yn gymwys o’r blaen, fe allech fod yn gymwys erbyn hyn. Cymerwch olwg ar eich statws cymhwysedd yma: Meini Prawf
  • Cofrestrwch heddiw trwy gwblhau ein ffurflen gofrestru ar lein. 
  • Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau neu gyflwyno'r ffurflen hon, ffoniwch Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 03456 000 813.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Prif ddull cyswllt y defnyddir gan Cyswllt Ffermio yw ebost. Gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad ebost a ddarparwyd gennych yn gywir​.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu ei gweld. 

Cliciwch yma i lawrlwytho ac i ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio cyn ichi lenwi'r ffurflen gofrestru

Prif Manylion Cyswllt
Rhowch eich CRN Llywodraeth Cymru 7 digid gan gynnwys y lythyren A
Prif Partner y Busnes
Dyma'r cyrsiau ar gyfer myfyriwyr sydd yn gynwys i dderbyn cymorth trwy Cyswllt Ffermio.
Gwybodaeth Ychwanegol
Dewiswch dri phwnc y mae gennych ddiddordeb ynddynt o’r rhestr isod:
Dewiswch dri phwnc y mae gennych ddiddordeb ynddynt o’r rhestr isod:
Partneriaid Ychwanegol
To include additional contacts to your business details, who may also require Farming Connect support, please add their details here.
number

Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio (98 KB)
Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy'n esbonio pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu ei gweld.

Bydd copi o'n Hysbysiad Preifatrwydd yn cael ei anfon at bob unigolyn sy'n gysylltiedig â'r busnes hwn.

Dylech lawrlwytho a darllen Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio yn llawn.
Drwy dicio'r blwch hwn, rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen Datganiad Preifatrwydd Ffurflen Gofrestru Cyswllt Ffermio ac rwy'n cytuno i'r telerau a amlinellir.