Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Ffurflen Gofrestru Cyswllt Ffermio

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer y rhaglen newydd?

Er mwyn gallu bod yn gymwys ar gyfer yr ystod gyfan o gefnogaeth a gwasanaethau sydd bellach ar gael fel rhan o raglen newydd Cyswllt Ffermio, bydd angen i chi fod wedi cofrestru ers mis Hydref 2015.

  • Mae miloedd o ffermwyr a choedwigwyr bellach wedi cofrestru ar gyfer y Rhaglen Cyswllt Ffermio newydd a lansiwyd yr hydref diwethaf.
  • Mae’r rhai sydd wedi cofrestru yn manteisio ar gefnogaeth sy’n eu cynorthwyo i ddatblygu eu sgiliau busnes a phersonol trwy amrywiaeth cynhwysfawr o wasanaethau cefnogi busnes a thechnegol a digwyddiadau trosglwyddo gwybodaeth.
  • Hyd yn oed os oeddech wedi cofrestru dan y rhaglen Cyswllt Ffermio flaenorol, bydd angen i chi ail-gofrestru gyda’r rhaglen newydd er mwyn bod yn gymwys ar gyfer yr amrediad lawn o gefnogaeth sydd bellach ar gael
  • Cofrestrwch heddiw trwy gwblhau ein ffurflen gofrestru ar lein. 
  • Os cewch unrhyw anawsterau wrth gwblhau neu gyflwyno'r ffurflen hon, ffoniwch Ganolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio ar 08456 000 813.

Prif ddull cyswllt y defnyddir gan Cyswllt Ffermio yw ebost. Gwnewch yn siŵr bod y cyfeiriad ebost a ddarparwyd gennych yn gywir​.

 

Mae meini prawf cymhwysedd Cyswllt Ffermio wedi eu hehangu’n sylweddol. Hyd yn oed os nad oeddech yn gymwys o’r blaen, fe allech fod yn gymwys erbyn hyn.  Cymerwch olwg ar eich statws cymhwysedd yma: Meini Prawf

PRIF FANYLION CYSWLLT
MANYLION BUSNES
Rhowch eich CRN Llywodraeth Cymru 7 digid gan gynnwys y lythyren A
Prif Gyswllt
PRIF BARTNER Y BUSNES
Dyma'r cyrsiau ar gyfer myfyriwyr sydd yn gynwys i dderbyn cymorth trwy Cyswllt Ffermio.

The following information is being collected to meet equality and diversity reporting requirements. The data reported to Welsh Government will be anonymised for reporting programme progress and research purposes. The Data Protection Act (1998) applies to personal data collected, stored and processed.

Manylion Partner/Pwynt Cyswllt Ychwanegol

To include additional contacts to your business details, who may also require Farming Connect support, please add their details here.

The following information is being collected to meet equality and diversity reporting requirements. The data reported to Welsh Government will be anonymised for reporting programme progress and research purposes. The Data Protection Act (1998) applies to personal data collected, stored and processed.

Datganiad DDD (99KB)

Please confirm that you have accepted our Fair Processing Note. All details provided at registration will be held securely on our Farming Connect database. However, we may pass your contact details onto Farming Connect partner organisations so that they can get in touch with you if necessary. Every individual linked with this business will be sent a copy of our data protection policy separately.