Hysbysiad Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac y unol â'r Rheoliad Diogel Data Cyffredinol (GDPR) newydd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018, rydym ni wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd newydd sy'n trafod pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad at y wybodaeth honno.


Hysbysiad Preifatrwydd Cyswllt Ffermio