Hysbysiad Preifatrwydd

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Cyswllt Ffermio ac y unol â'r Rheoliad Diogel Data Cyffredinol (GDPR) newydd a ddaw i rym ar 25 Mai 2018, rydym ni wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd newydd sy'n trafod pam ein bod yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn cael mynediad at y wybodaeth honno.


Hysbysiad Preifatrwydd - Ffurflen Gais Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gofrestru Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd - Datgan diddordeb ar gyfer cynnwys gweithdy

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gofrestru digwyddiadau Cyswllt Ffermio – Hyfforddiant Cyfrifiadurol

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gofrestru digwyddiadau Cyswllt Ffermio – Hyfforddiant Iechyd a Lles Anifeiliaid

Hysbysiad Preifatrwydd - Ffurflen Cysylltu â Ni Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd - Ffurflen Gais Sgiliau Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd - Adnodd meincnodi Mesur i Reoli Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gofrestru digwyddiadau Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd - Ffurflen Gais Mentora Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd - Ffurflen Gais Academi Amaeth Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gais Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd - Ffurflen Gais Teithiau Astudio Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd - Gwasanaeth Cefnogi Cynllun Rheoli Cynaliadwy

Hysbysiad Preifatrwydd - Rhaglen Mentro Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gofrestru digwyddiadau Cyswllt Ffermio – Ffermio ar gyfer y dyfodol

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gofrestru digwyddiadau Cyswllt Ffermio – Sioe deithiol Ffermio Cynaliadwy

Hysbysiad Preifatrwydd - Adnodd Meincnodi Cig Coch

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gais EIP Wales

Hysbysiad Preifatrwydd – Ffurflen Gwaelodlin Cyswllt Ffermio

Hysbysiad Preifatrwydd - Datgan diddordeb ar gyfer stondin arddangos yn sioe Arloesi ac Arallgyfeirio Cymru 2022