Llaeth

Cows

Gyda systemau sy'n amrywio o bori eang i’r rhai sydd dan do, ac o gynhyrchiant uchel i gynhyrchiant isel, mae ffermwyr llaeth yng Nghymru yn defnyddio sawl dull o gynhyrchu llaeth.
Os caiff ei wneud yn dda, mae'n bosibl i bob system wneud arian.


Yn yr adran hon:


Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Llaeth

Llaeth: Mai 2021 – Awst 2021

Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd llaeth allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio rhwng Mai 2021 - Awst...