Rheoli Tir Glas

Glaswellt i’w bori yw’r bwyd rhataf a mwyaf effeithlon a geir ar y fferm.

Os ydych yn ei reoli’n dda:

  • gall cynhyrchiad a'r defnydd o laswellt gynyddu'n sylweddol

  • gellir lleihau mewnbynnau

  • gellir lleihau costau cynhyrchu

  • bydd yr elw'n cynyddu

Nod y dudalen hon yw casglu gweithgarwch Rheoli Tir Glas sydd wedi'u cwblhau drwy raglen Cyswllt Ffermio.


Yn yr adran hon:

projects
Prosiectau

Mae prosiectau a threialon ar y fferm yn canolbwyntio ar, integreiddio technoleg newydd a / neu ddulliau newydd o reoli. Codi safonau effeithlonrwydd ar y fferm trwy leihau mewnbynnau a chynyddu allbynnau gyda'r nod o edrych ar ffyrdd o gynyddu proffidioldeb

Mentora
Mentora

Paru mentoriaid fferm a choedwigaeth profiadol gyda mentai, gan ddarparu hyd at 15 awr o gefnogaeth un-i-un i’ch cynorthwyo i gyflawni eich amcanion busnes, technegol a bersonol

advice
Cyngor

Mae'r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cyngor arbenigol annibynnol, cyfrinachol ac wedi’i deilwra ar gyfer busnesau fferm a choedwigaeth

training
Adnodd Chwilio Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim


| Newyddion
Effeithiau sychder ar ffermydd llaeth yng Nghymru
1 Mehefin 2020   Mae’r cyfnod hir o dywydd sych yn ddiweddar wedi golygu bod rhai o safleoedd…
| Blogiau
Materion rheoli gyda lefelau lleithder isel yn y pridd a dim rhagolygon o law
27 Mai 2020   Chris Duller, Arbenigwr Priddoedd a Glaswelltir   Fel arfer ar ddiwedd…
| Erthyglau Technegol
Mapio pridd er mwyn rheoli tir yn fanwl gywir
20 Mai 2020   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Priddoedd yw…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 27 - Mai/Mehefin 2020
Dyma'r 27ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Newyddion
Cyngor i ffermwyr: rhowch ansawdd o flaen maint drwy dorri’ch silwair yn gynnar
19 Mai 2020   Bydd ffermwyr llaeth sy’n llwyddo i wella ansawdd eu silwair o un gwerth…
| Erthyglau Technegol
Mwy o laeth o fwy o borthiant
15 Mai 2020   Dr Cate Williams: IBERS, Prifysgol Aberystwyth. Mae nifer o fanteision i…
Events
2 Meh 2020
WEBINAR: Time to reseed - part 2
Join Farming Connect and Charlie Morgan, Grassmaster...
3 Meh 2020
WEBINAR: Woodland management methods to provide income and sustainability to farm woodlands
Join Farming Connect and industry specialist,...
4 Meh 2020
WEBINAR: Improving fertility of a split block calving system
Join Farming Connect and vet Kate Burnby, the specialist...