Rheoli Tir Glas

Glaswellt i’w bori yw’r bwyd rhataf a mwyaf effeithlon a geir ar y fferm.

Os ydych yn ei reoli’n dda:

  • gall cynhyrchiad a'r defnydd o laswellt gynyddu'n sylweddol

  • gellir lleihau mewnbynnau

  • gellir lleihau costau cynhyrchu

  • bydd yr elw'n cynyddu

Nod y dudalen hon yw casglu gweithgarwch Rheoli Tir Glas sydd wedi'u cwblhau drwy raglen Cyswllt Ffermio.

| Gwebinarau
GWEMINAR: Adolygiad Prosiect Porfa Cymru 2022
Prosiect Porfa Cymru - Adolygiad o'r Tymor Pori 2022
| Podlediadau
Rhifyn 75 - Bridio porfeydd: Plannu hadau’r dyfodol
Porfa bydd ffocws y podlediad yma yng nghwmi Cennydd Jones, darlithydd rheolaeth glaswelltir ym…
| Fideos
Rhithdaith Ryngwladol - Arferion tyfu glaswellt yn y Ffindir - 07/12/2022
Rydyn yn rhithio draw i'r Ffindir i ddysgu sut maent yn tyfu porfa yn y bennod hon. Mae tywydd…
| Podlediadau
Rhifyn 72- Plannu coed yn gweithio ar gyfer uned laeth 500 o wartheg yn Hendre Llwyn y Maen
Fferm fynydd o tua 400 erw yw Hendre Llwyn y Maen yn codi hyd at 1100 troedfedd uwch lefel y môr …
| Newyddion
Treial yng Nghymru yn dangos po symlaf yw'r gymysgedd, y gorau mae gwyndwn llysieuol yn perfformio
25 Hydref 2022   Canfuwyd bod gwyndwn llysieuol sy'n ymgorffori llai o rywogaethau yn…
| Erthyglau Technegol
Dewisiadau amaethgoedwigaeth
25 Hydref 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae…

Events

14 Meh 2023
Going Peat Free
Sarn
Join us on a visit to Claire Austin Hardy Plants to...
15 Meh 2023
Improving flock genetics - what can it offer your business?
Machynlleth
The Welsh Sheep Genetics Programme (WSGP) is a brand...
15 Meh 2023
Sheep Parasite Control 1 – Roundworm & Blowfly Workshop
Lampeter
Workshop attendees will learn about the lifecycle and...
Fwy o Ddigwyddiadau