Rheoli Tir Glas

Glaswellt i’w bori yw’r bwyd rhataf a mwyaf effeithlon a geir ar y fferm.

Os ydych yn ei reoli’n dda:

  • gall cynhyrchiad a'r defnydd o laswellt gynyddu'n sylweddol

  • gellir lleihau mewnbynnau

  • gellir lleihau costau cynhyrchu

  • bydd yr elw'n cynyddu

Nod y dudalen hon yw casglu gweithgarwch Rheoli Tir Glas sydd wedi'u cwblhau drwy raglen Cyswllt Ffermio.

| Podlediadau
Episode 98- Ammonia- the issue and how to limit emissions from farming practices
This podcast takes advantage of a recently recorded Farming Connect webinar. Take the advantage of…
| Astudiaethau Achos
Mesur yn helpu fferm ddefaid yng Nghymru i reoli prinder glaswellt yn yr haf
Mae mesur a chyfrifo’r glaswellt sydd ar gael yn helpu fferm ddefaid yng Nghymru i atal diffyg…
| Astudiaethau Achos
Rheoli glaswellt yn galluogi fferm dda byw i gynyddu cynhyrchiant glaswellt i 13t/ha DM
Mae ffermwr bîff a defaid o Gymru yn gallu cario nifer tebyg o dda byw i’r pen yr oedd yn ei…
| Newyddion
Data Prosiect Porfa Cymru yn dangos bod 2023 yn flwyddyn dda ar gyfer twf glaswellt
25 Ionawr 2024   Mae data o Brosiect Porfa Cymru Cyswllt Ffermio wedi dangos bod cynhyrchiant…
| Newyddion
Hyder ffermwyr llaeth o Gymru i newid rheolaeth trwy fesur porfa yn lleihau ei gostau mewnbwn o £20,000
12 Rhagfyr 2023   Mae mesur glaswellt a phennu cyllideb wedi rhoi’r hyder i ffermwr llaeth o…

Events

21 Mai 2024
Designing and Implementing a new Grazing System
Llanbrynmair
Join one of the farms which is a part of the Farming...
21 Mai 2024
Lambing Losses Part 2 - Post-Lambing Losses from Birth to Weaning
Llandrindod Wells
Workshop attendees will learn about the main causes...
23 Mai 2024
Sheep Lameness Workshop
Bryngwyn
Lameness in sheep causes financial losses estimated...
Fwy o Ddigwyddiadau