Rheoli Tir Glas

Glaswellt i’w bori yw’r bwyd rhataf a mwyaf effeithlon a geir ar y fferm.

Os ydych yn ei reoli’n dda:

  • gall cynhyrchiad a'r defnydd o laswellt gynyddu'n sylweddol

  • gellir lleihau mewnbynnau

  • gellir lleihau costau cynhyrchu

  • bydd yr elw'n cynyddu

Nod y dudalen hon yw casglu gweithgarwch Rheoli Tir Glas sydd wedi'u cwblhau drwy raglen Cyswllt Ffermio.

| Podlediadau
Rhifyn 40 - A yw gwrtaith hylif yn fwy effeithiol na gwrtaith cyfansawdd?
Fel rhan o brosiect tair blynedd Partneriaeth Arloesi Ewropeaidd (EIP) Cymru, cynhaliwyd treialon…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 32 - Mawrth/Ebrill 2021
Dyma'r 32ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Erthyglau Technegol
Manteision dulliau pori cymysg mewn systemau glaswelltir-da byw
14 Ebrill 2021   Dr William Stiles: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Y prif negeseuon: …
| Newyddion
500 o ffermydd Cyswllt Ffermio yn arwain 10 mlynedd o arferion arloesol ym myd amaeth yng Nghymru
9 Ebrill 2021   Mae rheolaeth tir glas ar ffermydd yng Nghymru wedi cael ei drawsnewid o fewn…
| Fideos
Gwasgaru Gwrtaith: Gofynion o 1 Ebrill 2021 - 01/04/2021
Dyma fideo yn amlinellu gofynion gwasgaru gwrtaith o'r 1af o Ebrill 2021.
| Podlediadau
Rhifyn 39: Sut i gynaeafu silwair o safon.
Yr arbenigwr silwair Dr Dave Davies sy'n ymuno â ni i rannu ei awgrymiadau ar gynaeafu silwair o…
Events
19 Ebr 2021
Beginners – Microsoft Excel
Provided you already have basic computer skills, you...
19 Ebr 2021
ICT Workshop: Making More from your Grass
How to get more from your grass without additional...
21 Ebr 2021
Beginners - Learn how to use the internet for your business
More than 4.1 billion people in the world (December...