Rheoli Tir Glas

Glaswellt i’w bori yw’r bwyd rhataf a mwyaf effeithlon a geir ar y fferm.

Os ydych yn ei reoli’n dda:

  • gall cynhyrchiad a'r defnydd o laswellt gynyddu'n sylweddol

  • gellir lleihau mewnbynnau

  • gellir lleihau costau cynhyrchu

  • bydd yr elw'n cynyddu

Nod y dudalen hon yw casglu gweithgarwch Rheoli Tir Glas sydd wedi'u cwblhau drwy raglen Cyswllt Ffermio.

| Newyddion
Arbrawf yn dangos nad yw penderfyniadau i ail hau naill ai drwy aredig neu ddrilio’n uniongyrchol bob amser yn syml
18 Tachwedd 2021   Mae cynhyrchwyr bîff o’r fuches odro’n cyflawni cynnydd byw dyddiol o 1kg…
| Newyddion
Newidiadau i reolaeth y clamp yn gwella ansawdd silwair ar fferm laeth
17 Tachwedd 2021   Mae fferm laeth yn Sir Gâr yn gwella ansawdd silwair trwy gyflwyno mân…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 36 - Tachwedd/Rhagfyr 2021
Dyma'r 36ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Fideos
Pwysigrwydd Glaswelltiroedd Cymru â newid hinsawdd - 12/11/2021
Mae ffermio mewn modd #cynaliadwy yn golygu gwneud defnydd gorau o holl adnoddau naturiol y fferm…
| Astudiaethau Achos
Lliniaru effeithiau prisiau dwysfwydydd a gwrtaith sy’n codi drwy sicrhau cyflenwad da o laswellt yn gynnar yn y gwanwyn yn Safle Arddangos Pendre
11 Tachwedd 2021   Ysgrifennwyd gan Rhys Williams, Precision Grazing Ltd   Mae'r gwaith…
Events
1 Rhag 2021
Youngstock Health Workshop
Abergele,
Workshop attendees will work through all the stages...
1 Rhag 2021
WEBINAR: Tapping and post-harvest processing of Welsh birch sap
Join Farming Connect for a webinar with Bryan Dickinson...
2 Rhag 2021
Sheep Parasite Control 2 - Sheep Scab, Lice & Liver Fluke
Swansea,
Workshop attendees will learn about the current situation...
Fwy o Ddigwyddiadau