Meincnodi

Deall eich perfformiad presennol i anelu at y dyfodol

Mae Cyswllt Ffermio wedi cyflwyno dull newydd ac arloesol o feincnodi ar gyfer busnesau Fferm a Choedwigaeth, ac mae ar gael i bob busnes, trwy’r rhaglen ‘Mesur i Reoli’.

 


Yn yr adran hon:

Measure to manage
Mesur i Reoli

Dull newydd Cyswllt Ffermio o feincnodi a fydd yn eich cynorthwyo i adnabod lle gellir gwneud gwelliannau o fewn eich busnes

Discussion Groups
Grwpiau Trafod

Gall cyfarfod â pherchnogion busnes o'r un anian yn eich ardal dalu ar ei ganfed. Bydd ymuno â grŵp trafod yn caniatáu ichi feincnodi'ch busnes yn erbyn eraill. Anogir aelodau’r grŵp i ymweld â ffermydd ei gilydd i weld sut mae eu systemau ffermio yn gweithredu

e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes