E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes.

training
Adnodd Chwilio Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

Beth yw’r manteision:

  • modiwlau rhyngweithiol byr a ellir eu cwblhau o fewn 20 i 30 munud
  • dysgu o gysur eich cartref eich hun ar amser sy'n gyfleus i chi
  • gwirio eich gwybodaeth ynglŷn â phwnc penodol
  • hunan-asesu’r hyn yr ydych wedi’i ddysgu - mae pob cwrs rhyngweithiol yn cynnwys cwis byr

I gael blas o'r hyn i'w ddisgwyl o gyrsiau E-ddysgu, cliciwch ar y tabiau isod:

 

                                   

Blas ar modiwl E-ddysgu - Rhywogaethau Glaswelltir (Cliciwch ar y llun isod i gael mynediad)

 

 

Noder, os ydych yn bwriadu gwneud cais am gymorth ariannol i gwblhau cwrs o Gategori 3 - Defnyddio Peiriannau ac Offer, mae'n rhaid i chi gwblhau'r cwrs e-ddysgu Iechyd a Diogelwch am ddim ar BOSS drwy Sign on Cymru cyn cyflwyno'r cais.


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Skills and Training