Sgiliau a Hyfforddiant

Bydd sgiliau a hyfforddiant Cyswllt Ffermio yn eich helpu chi i...

  • - fagu'r sgiliau allweddol a'r cymwyseddau sydd eu hangen arnoch chi
  • - gyrraedd eich amcanion personol, busnes a thechnegol

Mae'r holl hyfforddiant yn cael ei ariannu’n llawn neu hyd at 80%.


Yn yr adran hon:

training courses
Cyrsiau Hyfforddiant

A allai ein cyrsiau hyfforddiant byr eich helpu chi i gyflawni eich amcanion busnes?

A allwn ni eich helpu i adnabod yr hyfforddiant mwyaf buddiol i chi, aelodau cymwys o'ch teulu a'ch gweithwyr?

80 o gyrsiau hyfforddiant ar gael gyda cymhorthdal o hyd at 80% ar gyfer busnesau cofrestredig.

Datblygiad proffesiynol
Datblygiad Proffesiynol

…cynllunio ar gyfer y dyfodol

  • Cyllun Datblygu Personol (PDP)
  • Storfa Sgiliau
  • Canllawiau ar gyfer paratoi CV
e-learning
E-ddysgu

Mae ein cyrsiau e-ddysgu rhyngweithiol yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth newydd a phresennol ac yn gwella arferion gwaith o fewn eich busnes

Skills and training filtering tool
Adnodd Chwilio Sgiliau a Hyfforddiant

Datblygu eich sgiliau, datblygu eich hyder - byddwch yn dod ar draws ffyrdd newydd i ddatblygu eich busnes ymhen dim

TG
Rhaglen TG Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio yn darparu hyfforddiant cyfrifiadurol wedi’i ariannu’n llwyr ar gyfer busnesau ffermio a choedwigo cymwys sydd wedi cofrestru â Cyswllt Ffermio

Animal Health workshops
Gweithdai Hyfforddiant Iechyd a Lles Anifeiliaid

Gall ffermwyr cymwys sydd wedi cofrestru gyda Cyswllt Ffermio archebu eu lle(oedd) mewn un neu fwy o’r gweithdai hyfforddiant sydd wedi’u hariannu’n llawn, a ddarperir gan filfeddygon lleol ledled Cymru.

Master classes
Dosbarthiadau Meistr

Ydych chi'n awyddus i ddysgu mwy am bynciau technegol allweddol yn ymwneud â ffermio, i gynyddu eich dealltwriaeth a gwella perfformiad eich fferm?

Agri Academy
Academi Amaeth

Ein rhaglen datblygiad personol blaengar sy'n parhau i ysbrydoli a chefnogi arweinwyr gwledig, entrepreneuriaid ac arloeswyr y dyfodol trwy dri chyfnod byr a dwys o hyfforddiant, mentora ac ymweliadau astudio.


Latest news and technical articles related to Skills and Training