Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio, wedi cael cymorth gan arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon, cynaliadwy a phroffidiol o reoli eu busnesau. Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Hendre Ifan Goch

Rhys Edwards Hendre Ifan Goch, Pen-y-bont ar Ogwr ​​Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos? Iechyd...

| Fideos
Rhithdaith Ryngwladol - Ffermio adfywiol - Iechyd pridd - 17/03/2023
Ffermwr organig yng Nghernyw yw Tom Tolputt. Dros y 25 mlynedd diwethaf mae wedi bod ar daith i…
| Fideos
Rhithdaith Ryngwladol - Sut mae ffermio yn y Basg yn debyg i Gymru? - 17/03/2023
Dyma Bryn Perry, ffermwr cenhedlaeth gyntaf a ffermwr llaeth defaid yn Sir Benfro yn rhannu’r…
| Newyddion
Menter a Busnes i benodi 100 o fentoriaid ar gyfer rhaglen newydd Cyswllt Ffermio
17 Mawrth 2023   Prosesu bwyd a chigyddiaeth, trin cŵn defaid, gwinwyddaeth a ffermio…
| Newyddion
Rheolaethau biolegol yn haneru niferoedd pryfed niwsans mewn uned foch yng Nghymru
16 Mawrth 2023   Mae pla o bryfed niwsans a phryfed brathu mewn uned foch yng Nghymru wedi…
| Newyddion
Camau syml i leihau’r defnydd o ynni ar ffermydd llaeth
16 Mawrth 2023   Gall addasiadau syml fel gosod clociau amser yn gywir ar wresogyddion dŵr a…

Events

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau