Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae ein rhwydwaith o ffermydd arddangos, gyda chymorth arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon a phroffidiol o reoli eu busnesau.
Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

Yn yr adran hon:


Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Pendre

Tom a Beth Evans Pendre, Llanfihangel-y-Creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos? Defnyddio’r...

| Erthyglau Technegol
A fyddai creigiau silica yn gallu lleihau allyriadau amaethyddol?
27ain o Fedi 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth. Gallai adweithiau…
| Erthyglau Technegol
Nitrogen ac amaethyddiaeth – beth yw ein sefyllfa?
27/09/2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth Pan ddatblygwyd cynhyrchiad…
| Newyddion
Ffermwyr Cymru yn fwy gwybodus i fynd i'r afael â chryptosporidiwm diolch i astudiaeth EIP Cymru
26 Medi 2022   Mae protocolau i fynd i’r afael â haint parhaus cryptosporidiwm sy’n effeithio…
| Newyddion
Y mamogiaid sy’n perfformio orau yn magu ddwywaith y pwysau cig oen arferol mewn diadell Gymreig
26ain o Fedi 2022 Mae defnyddio data ar effeithlonrwydd mamogiaid i lywio penderfyniadau ynglŷn…
| Podlediadau
Episode 69- Preparing for tupping with vet Tom Searle
In the last episode of the podcast we heard about the three 'P's of sustainable farming. This time…
| Newyddion
Fferm yn angori priddoedd trwy newid strategaeth ail-hadu er mwyn rhoi hwb i fusnes a natur
22/09/2022 Mae ffermydd Cymru’n colli 5t/erw o bridd bob tro mae’r hyn sy’n cyfateb i drwch darn…

Events

5 Hyd 2022
Castellior Farm Walk: focus on carbon footprinting
Porthaethwy / Menai Bridge
With increasing pressure on reducing greenhouse gas...
5 Hyd 2022
Control of Agricultural Pollution Regulations - January 2023 Measures - what's new?
Caernarfon
The second phase of the regulations come into force...
6 Hyd 2022
RPW Surgery
Hwlffordd / Haverfordwest
...
Fwy o Ddigwyddiadau