Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio, gyda chymorth gan arbenigwyr diwydiant sector-benodol, wedi bod yn treialu a rhoi ffyrdd mwy effeithlon, cynaliadwy a phroffidiol o reoli eu busnesau ar waith.

Mae’r rhwydwaith yn cynnwys 15 o ffermydd ledled Cymru a fydd yn cynnal treialon a phrosiectau sy’n canolbwyntio ar arloesi a thechnolegau newydd i’w helpu nhw a ffermydd eraill Cymru gyrraedd sero net erbyn 2050, ac i ddatblygu gwytnwch a chynaliadwyedd yng nghanol hinsawdd sy’n newid.

Yn yr adran hon:


Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd


| Newyddion
Treial Cyswllt Ffermio i helpu ffermwyr ganfod y system orau ar gyfer sefydlu gwndwn llysieuol
21 Chwefror 2024   Mae gwndwn llysieuol â gwreiddiau dwfn ar fferm ym Mhowys wedi bod yn…
| Astudiaethau Achos
Cyrsiau sgiliau Cyswllt Ffermio yn allweddol i ddatblygiad staff mewn busnes garddwriaeth
16 Chwefror 2024   Mae planhigfa sy’n arbenigo mewn tyfu rhywogaethau newydd ac anarferol yn…
| Astudiaethau Achos
Mae cyrsiau hyfforddiant yn helpu bugail i baratoi ar gyfer dyfodol mewn ffermio yng Nghymru
15 Chwefror 2024   Mae bugail o Gymru yn sicrhau bod ganddo’r sgiliau a chymwysterau newydd i…

Events

27 Chwef 2024
Horticulture: Welsh Flower Network Meeting - Dahlias
Join Robert Evans from Pheasant Acre plants for this...
27 Chwef 2024
Lambing Losses Part 2 - Post-Lambing Losses from Birth to Weaning
Usk
Workshop attendees will learn about the main causes...
27 Chwef 2024
Lambing Losses Part 2 - Post-Lambing Losses from Birth to Weaning
Penclawdd
Workshop attendees will learn about the main causes...
Fwy o Ddigwyddiadau