Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer o brosiectau sy’n gysylltiedig ag iechyd anifeiliaid
0
Nifer o synwyryddion amaethyddiaeth fanwl gywir a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer o safleoedd rhwydwaith arddangos sy’n casglu data glaswelltir
Ers 2015, mae ein rhwydwaith o ffermydd arddangos, gyda chymorth arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon a phroffidiol o reoli eu busnesau.
Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Wern

Osian Williams Wern, Y Foel, Y Trallwng, Powys Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos? Adeiladu...

| Newyddion
Treial yn dangos bod dewis cnydau pori gwahanol i gnydau bresych yn dod â budd economaidd ac amgylcheddol
25 Hydref 2021   Mae cynhyrchwr wŷn o Gymru wedi mwy na dyblu ei incwm drwy dyfu cnwd pori…
| Fideos
EIP yng Nghymru - rheoli clwy cataraidd malaen (MCF) mewn bison, byfflo, a gwartheg - 25/10/2021
Mae'r bison ar Ystâd Rhug yn olygfa gyfarwydd i'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi teithio ar hyd yr A5…
| Podlediadau
Rhifyn 51 - Ffermio'r llanw gyda Dan Pritchard
Mae gan ffermio mil o famogiaid ar forfa heli ei heriau a'i gyfleoedd. Gwrandewch ar ein podlediad…
| Dangosfyrddau
Llaeth: Mai 2021 – Awst 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd llaeth allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
| Dangosfyrddau
Cig Coch: Mai 2021 – Awst 2021
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd cig coch allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…
| Erthyglau Technegol
Cynhyrchu llaeth dafad: deall cyn ehangu
21 Hydref 2021   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Ar hyn o bryd,…
Events

There are currently no events available.

Fwy o Ddigwyddiadau