Ein Ffermydd

Ers 2015, mae ein rhwydwaith o ffermydd arddangos, gyda chymorth arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon a phroffidiol o reoli eu busnesau.

Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

 

Swyddogion Technegol


Safleoedd Arddangos image
Safleoedd Arddangos

Mae Rhwydwaith Arddangos Cyswllt Ffermio yn gyfuniad o Safleoedd Arddangos a Ffocws.

Mae'r safleoedd yma a leolir ledled Cymru wedi eu dewis er mwyn rhannu enghreifftiau o arfer da, arloesedd a thechnoleg newydd ar ein ffermydd gyda'r diwydiant ehangach.

Previous Sites (image)
Safleoedd blaenorol

Edrychwch yn ôl ar brosiectau a threialon gorffenedig ar draws ein Rhwydwaith Arddangos.

Mae ein ffermwyr wedi dysgu pa systemau sy'n gweithio'n dda a pha rai sydd ddim, gan weithredu dulliau newydd neu wahanol i gyflawni eu nodau.

Gwaelodlin
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Digwyddiadau
2 Meh 2020
GWEMINAR: Amser i ailhadu - rhan 2
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a Charlie Morgan,...
3 Meh 2020
GWEMINAR: Dulliau rheoli coetir i ddarparu incwm a chynaliadwyedd i goetiroedd fferm
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ac arbenigwr o’r...
4 Meh 2020
GWEMINAR: Gwella ffrwythlondeb system lloia mewn dau floc
Ymunwch â Cyswllt Ffermio a’r milfeddyg...

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Fferm Pentre

Hugh Jones Fferm Pentre, Pentrecelyn, Rhuthun, Sir Ddinbych Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos? Gwella...

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

| Blogiau
Materion rheoli gyda lefelau lleithder isel yn y pridd a dim rhagolygon o law
27 Mai 2020   Chris Duller, Arbenigwr Priddoedd a Glaswelltir   Fel arfer ar ddiwedd…
| Newyddion
Mae Cyswllt Ffermio yn benderfynol o estyn allan at ferched sy’n ffermio – y sbardun y tu ôl i nifer o fusnesau gwledig llwyddiannus yng Nghymru
26 Mai 2020   Mae nifer y merched sydd wedi'u cofrestru gyda Cyswllt Ffermio yn llai na…
| Erthyglau Technegol
Mapio pridd er mwyn rheoli tir yn fanwl gywir
20 Mai 2020   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Priddoedd yw…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 27 - Mai/Mehefin 2020
Dyma'r 27ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Newyddion
Ŵyn cynffon dew Damara cyntaf yn cael eu geni yng Nghymru
20 Mai 2020   Ar ddechrau’r 1990au, gadawodd y ffermwr, Peter Williams, ei gartref ar Ynys…
| Newyddion
Cyngor i ffermwyr: rhowch ansawdd o flaen maint drwy dorri’ch silwair yn gynnar
19 Mai 2020   Bydd ffermwyr llaeth sy’n llwyddo i wella ansawdd eu silwair o un gwerth…