Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio, gyda chymorth gan arbenigwyr diwydiant sector-benodol, wedi bod yn treialu a rhoi ffyrdd mwy effeithlon, cynaliadwy a phroffidiol o reoli eu busnesau ar waith.

Mae’r rhwydwaith yn cynnwys 15 o ffermydd ledled Cymru a fydd yn cynnal treialon a phrosiectau sy’n canolbwyntio ar arloesi a thechnolegau newydd i’w helpu nhw a ffermydd eraill Cymru gyrraedd sero net erbyn 2050, ac i ddatblygu gwytnwch a chynaliadwyedd yng nghanol hinsawdd sy’n newid.

Yn yr adran hon:


Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Tyddyn Cae

Ifan Ifans Tyddyn Cae, Pwllheli, Gwynedd Beth wnaeth i chi benderfynu dod yn ffermwr? Cael fy magu ar fferm ac...

| Newyddion
Meillion coch yn chwarae rhan bwysig wrth leihau costau mewnbwn fferm dda byw
27 Medi 2023 Mae meillion coch llawn protein yn helpu fferm dda byw yng Nghymru gyflawni…
| Newyddion
Ychwanegwyd ffrwythlondeb gwartheg llaeth at weithdai hyfforddiant iechyd anifeiliaid Cyswllt Ffermio
25 Medi 2023   Bydd meysydd allweddol a all helpu i sicrhau ffrwythlondeb gwartheg llaeth yn…
| Newyddion
Cyswllt Ffermio yn atgyfnerthu portffolio hyfforddiant i ffermwyr gyda 21 cwrs newydd
20 Fedi 2023   Mae cyfleoedd newydd ar gael i ffermwyr yng Nghymru sydd am wella eu sgiliau…
| Newyddion
Mae Cyswllt Ffermio yn cyhoeddi siaradwyr o bob rhan o’r sector teledu a chyfryngau cymdeithasol ar gyfer digwyddiad Arloesi ac Arallgyfeirio eleni.
4 Fedi 2023   Mae Cyswllt Ffermio wedi cyhoeddi siaradwyr o bob rhan o’r sector teledu a’r…
| Newyddion
Ffermwyr yn gweld gwerth mewn dysgu rhwng cyfoedion i wella iechyd traed gwartheg
31 Awst 2023   Yn ôl astudiaeth bwysig newydd yng Nghymru sy'n cynnwys mwy na 5,400 o wartheg…

Events

2 Hyd 2023
Horticulture Tourism - A growing opportunity for Wales
Oxford
Rectory Farm is a 45 acre PYO site producing practically...
3 Hyd 2023
Masterclass: Alternative Forages for dairy and beef herds
Llandeilo,
A look at alternative forages, including maize...
3 Hyd 2023
Unlock your herd's hidden breeding potential
Carmarthen
Discover the untapped potential in your herd at...
Fwy o Ddigwyddiadau