Ein Ffermydd

Ers 2015, mae ein rhwydwaith o ffermydd arddangos, gyda chymorth arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon a phroffidiol o reoli eu busnesau.

Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

 

Swyddogion Technegol


Safleoedd Arddangos image
Safleoedd Arddangos

Mae Rhwydwaith Arddangos Cyswllt Ffermio yn gyfuniad o Safleoedd Arddangos a Ffocws.

Mae'r safleoedd yma a leolir ledled Cymru wedi eu dewis er mwyn rhannu enghreifftiau o arfer da, arloesedd a thechnoleg newydd ar ein ffermydd gyda'r diwydiant ehangach.

Previous Sites (image)
Safleoedd blaenorol

Edrychwch yn ôl ar brosiectau a threialon gorffenedig ar draws ein Rhwydwaith Arddangos.

Mae ein ffermwyr wedi dysgu pa systemau sy'n gweithio'n dda a pha rai sydd ddim, gan weithredu dulliau newydd neu wahanol i gyflawni eu nodau.

Gwaelodlin
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Digwyddiadau
21 Med 2020
GWEMINAR: Bachwch y cyfle i ffermio
Ymunwch â Cyswllt Ffermio yn fyw ar Facebook...
24 Med 2020
GWEMINAR: Mentro i’r cam nesaf
Siaradwyr: Rhodri Jones, Agri Advisor a Matthew...
24 Med 2020
Gweminarau ar gyfer Gwenynwyr
Ymunwch â Cyswllt Ffermio ar gyfer cyfres...

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Cefngwilgy Fawr

Gareth, Edward a Kate Jones Cefngwilgy Fawr, Llanidloes Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos? Sicrhau...

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

| Astudiaethau Achos
Rhaglen Mentro Cyswllt Ffermio yn llwyddo unwaith eto
21 Medi 2020   Gwell cydbwysedd bywyd a gwaith, mwy o stoc ond llai o bwysau a’r gobaith o…
| Podlediadau
Rhifyn 26 - Yn gryfach gyda'n gilydd - Cymdogion yn symud o'r confensiynol i sefydlu menter laeth ar y cyd - 18/09/2020
Yn y bennod hon rydym yn cyfarfod â dau ffermwr blaengar, Emyr Owen a Gwydion Jones sydd wedi…
| Newyddion
Fferm fynydd yn anelu at sicrhau cynnydd blynyddol o 1% mewn lefelau carbon yn y pridd
17 Medi 2020   Mae fferm fynydd yng Nghymru yn datgloi ei photensial ar gyfer cynhyrchu…
| Gwebinarau
GWEMINAR: Yn fyw o’r fferm: Dolygarn - 16/09/2020
Yn fyw o Dolygarn, y Drenewydd, un o’n safleoedd arddangos cig coch. Mae prosiect newydd…