Ein Ffermydd

Farms
0
Cyfanswm y Prosiectau Rhwydwaith Arddangos
0
Cyfanswm y Digwyddiadau Safle Arddangos
0
Cyfanswm y mynychwyr
Ers 2015, mae ein rhwydwaith o ffermydd arddangos, gyda chymorth arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon a phroffidiol o reoli eu busnesau.
Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Bodwi

Edward, Jackie a Ellis Griffith Bodwi, Mynytho, Pwllheli, Gwynedd Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos...

| Podlediadau
Rhifyn 37 - Lleihau dibyniaeth ar gyffuriau anthelmintig ar gyfer mamogiaid yn ystod y cyfnod wyna drwy ddefnyddio triniaethau wedi’u targedu
Yn y bennod hon, rydym yn trafod strategaethau i leihau defnydd llyngyr mewn mamogiaid gyda'r…
| Newyddion
Pedwar o arbenigwyr pori yn ymuno â Phrosiect Porfa Cymru ar gyfer 2021
1 Mawrth 2021   Mae gan Gymru fantais aruthrol yn ei gallu i dyfu llawer iawn o laswellt o…
| Astudiaethau Achos
Cynllun Rheoli Maetholion yn arwain at enillion sylweddol o ran twf glaswellt ar fferm ucheldir
26 Chwefror 2021   Mae cynnyrch glaswellt ar fferm ucheldir ym Mhowys wedi cynyddu’n…
| Erthyglau Technegol
Cymhlethdodau lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ffermydd – gwneud ffermio’n fwy effeithlon byth
26 Chwefror 2021   Dr Cate Williams: IBERS, Prifysgol Aberystwyth. Mae lleihau ôl troed…
| Newyddion
Mae modd osgoi colli ŵyn drwy roi maeth da i’r famog a’i brechu
26 Chwefror 2021   Mae modd osgoi’r rhan fwyaf o farwolaethau ŵyn bach mewn diadellau Cymreig…
| Newyddion
Ffermwyr yn dweud bod bioamrywiaeth ar y fferm yn mynd law yn llaw â chynhyrchu bwyd
25 Chwefror 2021   Ffermwyr Cymru sydd yn y sefyllfa orau i ddynodi cynefinoedd pwysig a…
Events
8 Maw 2021
WEBINAR: Antibiotic Resistance
Webinar attendees will be provided with the global...
9 Maw 2021
WEBINAR: Sheep Lameness
Lameness in sheep causes financial losses estimated...
Hyfforddiant