Ein Ffermydd

Farms
0
Nifer y prosiectau rheoli cynaliadwy o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer y synwyryddion LoRaWAN a ddefnyddir o fewn y rhwydwaith arddangos
0
Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiadau Rhwydwaith Arddangos
Ers 2015, mae ein rhwydwaith o ffermydd arddangos, gyda chymorth arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon a phroffidiol o reoli eu busnesau.
Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Glanmynys

Carine Kidd a Peredur Owen Glanmynys, LlanymddyfrI Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos? Cynyddu’r enillion...

| Podlediadau
Rhifyn 63 – Moor Farm: ymgyrch gyson i sicrhau effeithlonrwydd
Mae Andrew Rees o Moor Farm, ger Hwlffordd, yn rhoi pwyslais enfawr ar effeithlonrwydd o fewn y…
| Taflenni Gwybodaeth
Perfformiad… tyfiant… cynhyrchiant… a yw eich da byw yn sicrhau’r canlyniadau gorau posibl? - 20/05/2022
Mae problemau iechyd anifeiliaid yn effeithio nid yn unig ar eich stoc, ond ar broffidioldeb, hefyd…
| Taflenni Gwybodaeth
Cymorthfeydd - Deall eich Cyfrif Taliad Gwledig Cymru Ar-lein (RPW) - 19/05/2022
Sesiynau un-i-un gyda un o swyddogion y Gwasanaeth Cysylltwyr Fferm i’ch helpu i ddeall a darparu…
| Erthyglau Technegol
Arallgyfeirio Busnes Fferm – O Safbwynt Ymchwil
19 Mai 2022   Dr David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.   Mae arallgyfeirio…
| Newyddion
Bydd gweithdy newydd Cyswllt Ffermio yn canolbwyntio ar reoli parasitiaid mewn gwartheg – a yw’n bryd newid eich arferion rheoli?
19 Mai 2022   Ydych chi eisiau gwella iechyd y fuches a gwella perfformiad a chynhyrchiant…
| Newyddion
Prosiect pwmpenni casglu eich hun yn dangos potensial incwm mawr i dyfwyr
18 Mai 2022   Dywed tyfwr ffrwythau a llysiau a welodd werthiannau pwmpenni casglu eich hun o…
Events
24 Mai 2022
Improving Post Weaning Lamb Performance Workshop
Y Drenewydd / Newtown
Workshop attendees will work through the aspects of...
24 Mai 2022
Living off 10 Acres
Caerfyrddin / Carmarthen
If you are looking to diversify into horticulture or...
Fwy o Ddigwyddiadau