Ein Ffermydd

Ers 2015, mae ein rhwydwaith o ffermydd arddangos, gyda chymorth arbenigwyr sector-benodol yn y diwydiant, wedi bod yn treialu a gweithredu dulliau mwy effeithlon a phroffidiol o reoli eu busnesau.

Mae gwaith y ffermwyr, a ddewiswyd oherwydd eu dull blaengar a’u uchelgais i weithredu ar y lefelau perfformiad uchaf.

 

Swyddogion Technegol


Safleoedd Arddangos image
Safleoedd Arddangos

Mae Rhwydwaith Arddangos Cyswllt Ffermio yn gyfuniad o Safleoedd Arddangos a Ffocws.

Mae'r safleoedd yma a leolir ledled Cymru wedi eu dewis er mwyn rhannu enghreifftiau o arfer da, arloesedd a thechnoleg newydd ar ein ffermydd gyda'r diwydiant ehangach.

Previous Sites (image)
Safleoedd blaenorol

Edrychwch yn ôl ar brosiectau a threialon gorffenedig ar draws ein Rhwydwaith Arddangos.

Mae ein ffermwyr wedi dysgu pa systemau sy'n gweithio'n dda a pha rai sydd ddim, gan weithredu dulliau newydd neu wahanol i gyflawni eu nodau.

Gwaelodlin
Gwaelodlin

Cwbwlhewch waelodlin i gychwyn ar eich taith trwy'r rhaglen Cyswllt Ffermio

Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Cynyddu proffidioldeb. Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darganfod ffyrdd o gynyddu elw a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr gan ddefnyddio’r fferm rhyngweithiol NEWYDD

Events
25 Chwe 2020
Bovine TB
Llanarth,
Workshop attendees will gain a greater understanding...
Hyfforddiant
25 Chwe 2020
How could diversifying into tourism benefit your business?
Llandovery
Are you a farmer or forester who    …...
Digwyddiad
26 Chwe 2020
Controlling Mastitis
Newport
Join Farming Connect to discuss the options on...
Digwyddiad

Prosiectau Diweddaraf Ein Ffermydd

Pendre

Tom a Beth Evans Pendre, Llanfihangel-y-Creuddyn, Aberystwyth, Ceredigion Meysydd allweddol yr hoffech chi ganolbwyntio arnyn nhw fel ffermwr arddangos? Defnyddio’r...

Newyddion a Digwyddiadau Diweddaraf

| Erthyglau Technegol
Cerbydau awyr di-griw (UAVs) – Golwg o’r awyr ym maes amaethyddiaeth
20 Chwefror 2020   David Cutress: IBERS, Prifysgol Aberystwyth.  Mae technolegau UAV yn…
| Newyddion
Dilyn trywydd twristiaeth, gwireddu eich breuddwydion rhai o arbenigwyr arallgyfeirio fferm yn rhannu eu cyngor ar gyfer llwyddiant
17 Chwefror 2020   Ydych chi’n ffermwr neu’n goedwigwr sy’n dymuno ychwanegu gwerth at eich…
| Fideos
Stori Beca Glyn - 17/02/2020
Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym Mawrth 2018. Torrodd asgwrn…
| Astudiaethau Achos
‘Dw i’n lwcus fy mod i’n fyw meddai ffermwraig ifanc o Fetws-y-Coed a dorrodd asgwrn ei phenglog mewn damwain ar feic cwad.
14 Chwefror 2020   Cafodd Beca Glyn, ffermwraig ifanc, ddamwain ddifrifol ar feic cwad ym…
| Cyhoeddiadau
CFf - Rhifyn 25 - Ionawr/Chwefror 2020
Dyma'r 25ain rhifyn o gyhoeddiad technegol Cyswllt Ffermio ar gyfer ffermwyr a choedwigwyr yng…
| Dangosfyrddau
Dangosfwrdd Cig Coch: Medi – Rhagfyr 2019
Mae'r dangosfwrdd hwn yn amlinellu gweithgaredd cig coch allweddol a gynhaliwyd ar draws rhaglen…