Ein Ffermydd

Farms
0
220 Nifer y ffermydd sy’n rhan o’r Rhwydwaith Ein Ffermydd
0
94 Nifer y prosiectau rheoli tir yn gynaliadwy o fewn y Rhwydwaith Ein Ffermydd
0
1.3 mil Nifer yr unigolion a fynychodd ddigwyddiad Rhwydwaith Ein Ffermydd
Ers 2015, mae rhwydwaith Ein Ffermydd Cyswllt Ffermio, gyda chymorth gan arbenigwyr diwydiant sector-benodol, wedi bod yn treialu a rhoi ffyrdd mwy effeithlon, cynaliadwy a phroffidiol o reoli eu busnesau ar waith.

Mae’r rhwydwaith yn cynnwys 220 fferm ledled Cymru sy’n rhan o wahanol fathau o dreialon a phrosiectau ar y fferm sy’n canolbwyntio ar arloesi a thechnolegau newydd i’w helpu nhw a ffermydd eraill Cymru gyrraedd sero net erbyn 2050, ac i ddatblygu gwytnwch a chynaliadwyedd yng nghanol hinsawdd sy’n newid.

Darganfyddwch mwy am rai o’r ffermydd sy’n rhan o’r rhwydwaith yn y fideo isod:

Yn yr adran hon:


| Erthyglau Technegol
Opsiynau amgen ar gyfer deunydd gorwedd i wartheg llaeth: Tail sych wedi’i ailgylchu
Dr Natalie Meades: IBERS, Aberystwyth University. Mawrth 2024 Mae tail sych wedi’i ailgylchu…
| Astudiaethau Achos
Cyllid Arbrofi Cyswllt Ffermio yn Helpu Ffermwyr i Wella Cynaliadwyedd a Pherfformiad Ŵyn
06 Mehefin 2024   Mae prosiect gan David & Will Lewis, Treforgan, Llandrindod, wedi cael…
| Podlediadau
Rhifyn 102 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 2
Croeso i Glust i'r Ddaear. Mae hon yn bennod dwy ran sy’n canolbwyntio ar y wybodaeth a…
| Podlediadau
Rhifyn 101 - Cael y gorau o silwair adeg wyna - mae'r cynllunio ar arolygu yn dechrau nawr - Rhan 1
Yn y bennod dwy ran hon rydym yn ymweld ag un o'n ffermydd ffocws sy'n ymwneud â Rhwydwaith Ein…
| Newyddion
Pam y dylai pob fferm yng Nghymru osod nod i gynyddu carbon organig pridd
30 Mai 2024   Bydd lleihau amharu ar y pridd, tyfu cnydau gorchudd a chynyddu amrywiaeth…
| Newyddion
Merched mewn Amaeth Cyswllt Ffermio yn dychwelyd – ac eleni mae ar daith!
29 Mai 2024   Mae merched sy’n gweithio ym myd amaeth ledled Cymru yn cael eu gwahodd i ymuno…

Events

18 Meh 2024
Navigating the planning process for Horticulture infrastructure
This live planning session looks at the main types...
18 Meh 2024
Sheep Lameness Workshop
Llandrindod Wells
Lameness in sheep causes financial losses estimated...
19 Meh 2024
Women in Agriculture North Wales Tour 1 2024
Pwllheli
The highly successful Farming Connect's Women in Agriculture...
Fwy o Ddigwyddiadau