Garddwriaeth - 'Tyfu ar gyfer twf'

Horticulture image

Ydych chi'n arddwr neu'n dyfwr masnachol?

Ydych chi eisoes yn gweithredu busnes garddwriaeth sy'n barod i ddatblygu neu ehangu?

Ydych chi’n ffermwr, yn chwilio am gyfle arallgyfeirio newydd a chynaliadwy?

 

 

Os oes unrhyw un o’r rhain yn berthnasol i chi, bydd rhaglen arddwriaeth newydd Cyswllt Ffermio yn rhoi’r cymorth, arweiniad a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i gyflawni eich nodau…

  • Mae cyngor busnes a thechnegol ar gael drwy'r 'Gwasanaeth cymorth busnes Garddwriaeth', wedi'i deilwra i'ch anghenion. Gellir gwneud cais am y gwasanaeth hwn yn ogystal â chymorth gan Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio 
  • Cyfle i ddysgu arfer gorau gan ‘Ein tyfwyr’, cyfres o brosiectau a threialon a gynhelir gan ein rhwydwaith Cymru gyfan o ffermwyr a thyfwyr masnachol gan gynnwys rhai sydd hefyd yn rhan o rwydwaith 'Ein ffermydd', Cyswllt Ffermio.
  • Llais y diwydiant garddwriaeth' – dau grŵp o randdeiliaid yn gweithio ar eich rhan i ddylanwadu ar benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru a strategaethau yng Nghymru yn y dyfodol
  • Cyrsiau hyfforddi busnes, technegol ac ymarferol, gweithdai, ymweliadau astudio achrededig sector-benodol yn ogystal ag opsiynau digidol ac e-ddysgu
  • Mentora un-i-un gan dyfwyr, ffermwyr a gweithredwyr busnes profiadol
  • Mynediad at holl fanteision eraill Cyswllt Ffermio megis Y Ganolfan Wasanaeth/Swyddog Datblygu Lleol/Canllawiau Busnes ‘Garddwriaeth’/Mentora/Gwasanaeth Cynghori/Hyfforddiant ac e-ddysgu/Ymweliadau astudio/cyfnewidfa Rheolaeth/Grwpiau trafod/Cymhorthfeydd a chlinigau/Rhwydweithiau Garddwriaeth/ Agrisgôp / Academi Amaeth ac ati 

Gall Cyswllt Ffermio eich helpu CHI fanteisio ar y cyfleoedd newydd yn y sector hon

A yw garddwriaeth yn opsiwn busnes hyfyw, cynaliadwy a phroffidiol i CHI?

Darganfyddwch pa gymorth y mae gennych hawl iddo fel busnes garddwriaethol neu  dyfu 'arbenigol' trwy glicio yma neu cysylltwch â ni ar horticulture@lantra.co.uk am ragor o gymorth.

 

Sut i wneud cais

Cyn gwneud cais am gymorth busnes garddwriaeth bydd angen i chi:

  • Wirio eich cymhwyster fel busnes 'garddwriaeth' neu fusnes 'arbenigol'
  • Cofrestru gyda Cyswllt Ffermio - rhaid i bob busnes gael cadarnhad o'u cofrestriad trwy e-bost neu lythyr.

Yn yr adran hon: