Garddwriaeth - 'Tyfu ar gyfer twf'

Ydych chi'n arddwr neu'n dyfwr masnachol?

Ydych chi eisoes yn gweithredu busnes garddwriaeth sy'n barod i ddatblygu neu ehangu?

Ydych chi’n ffermwr, yn chwilio am gyfle arallgyfeirio newydd a chynaliadwy?

Os oes unrhyw un o’r rhain yn berthnasol i chi, bydd rhaglen arddwriaeth newydd Cyswllt Ffermio yn rhoi’r cymorth, arweiniad a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i’ch helpu i gyflawni eich nodau…

Gall Cyswllt Ffermio eich helpu CHI fanteisio ar y cyfleoedd newydd yn y sector hon

A yw garddwriaeth yn opsiwn busnes hyfyw, cynaliadwy a phroffidiol i CHI?

Darganfyddwch pa gymorth y mae gennych hawl iddo fel busnes garddwriaethol neu  dyfu 'arbenigol' trwy glicio yma neu cysylltwch â ni ar horticulture@lantra.co.uk am gymorth.

Yn yr adran hon: