Agrisgôp

Mae Agrisgôp, rhaglen datblygu rheolaeth Cyswllt Ffermio yn newid meddylfryd, agwedd a gallu'r unigolion sy'n ymuno.

Mae Agrisgôp yn rhaglen dysgu gweithredol wedi ei ariannu’n llawn. Mae’n dod ag unigolion blaengar o'r un anian o fusnesau fferm, coedwigaeth a bwyd ynghyd ar lefel lleol. 

Gan gydweithio mewn grŵp, gall aelodau Agrisgôp ddysgu sgiliau rheolaeth newydd, derbyn gwybodaeth arbenigol ac archwilio a datblygu dyfodol hyfyw i chi, eich teuluoedd a’ch busnesau.

Yn seiliedig ar gysyniad Dysgu Gweithredol, mae Agrisgôp yn rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau a hyder, a fydd yn eu tro yn eich helpu chi i adnabod syniadau a chyfleoedd ar gyfer eich busnesau.

Mae aelodau grwpiau Agrisgôp yn rhoi eu hamser, teithio, ac yn bwysicaf oll, ymrwymiad positif i ddatblygiad y grŵp.


Tudalennau Cysylltiedig: