Cymorth Grŵp

Eich cyfle i ymuno â phobl o'r un anian, i drafod heriau, ystyried cyfleoedd a chanfod ffyrdd newydd neu well o weithio


Yn yr adran hon

Grwpiau Trafod

Gall cyfarfod â pherchnogion busnes o'r un anian yn eich ardal dalu ar ei ganfed. Bydd ymuno â grŵp trafod yn caniatáu ichi feincnodi'ch busnes yn erbyn eraill. Anogir aelodau’r grŵp i ymweld â ffermydd ei gilydd i weld sut mae eu systemau ffermio yn gweithredu

Dechrau Ffermio

Gwybodaeth ac arweiniad ynglŷn ag opsiynau menter ar y cyd, sef menter sy’n paru’r rhai hynny sy’n dymuno cael troed i mewn i’r diwidiant gyda’r rhai sy’n dymuno cymryd cam yn ôl.

Agrisgôp

Eich cyfle i ymuno â phobl fusnes o'r un anian, sy'n cwrdd yn rheolaidd i rannu heriau, datblygu syniadau a chefnogi ei gilydd trwy newid

Partneriaeth Arloesi Ewrop yng Nghymru (EIP Wales)

Darparu cefnogaeth i brosiectau sy'n dangos arloesedd drwy gysylltu ymchwil gyda gweithgareddau ffermio a choedwigaeth

Teithiau Astudio

Gall treulio amser yn ymweld â busnesau eraill fod yn ffordd werthfawr i ganfod dulliau gwell o weithio, i weld arfer dda ar waith ac i ddod â syniadau newydd adref er mwyn datblygu arloesedd yn eich menter.