Teithiau Astudio

Gall treulio amser yn ymweld â busnesau eraill fod yn ffordd werthfawr i ganfod dulliau gwell o weithio, i weld arfer dda ar waith ac i ddod â syniadau newydd adref er mwyn datblygu arloesedd yn eich menter.

Gall grwpiau o ffermwyr a choedwigwyr cymwys wneud cais am hyd at £3,000 i bob grŵp er mwyn ariannu 50% o gost taith astudio o fewn y DU am gyfnod o hyd at 4 diwrnod.

Mae’n rhaid i bob grŵp gyflwyno ffurflen gais i ymgeisio am gyllid, a disgwylir iddynt gadw cofnod o’u canfyddiadau er mwyn rhannu gydag eraill pan fyddant yn dychwelyd.

Mae’n rhaid i’r holl fuddiolwyr gydymffurfio â Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 (“Rheoliadau Coronafeirws”), ac er bod cyfyngiadau teithio wedi cael eu llacio, cynghorir y dylid osgoi teithio i/o ardaloedd â chyfradd uchel o’r Coronafeirws os nad oes esgus da. 

Darllenwch y telerau ac amodau a geir yn y ffurflen gais am reolau llawn y cynllun.

 

*Mae’r ffenest ymgeisio ar gyfer Teithiau Astudio ar gau.* 

 

Bydd y cyfnodau ymgeisio nesaf ar gyfer y teithiau astudio fel a ganlyn.

Dyddiad y Daith Astudio

Ffenestr Ymgeisio

Dyddiad Cymeradwyo

1 Rhagfyr – 31 Mawrth 2022

1 Hydref – 31 Hydref 2021

8 Tachwedd 2021

1 Ebrill – 30 Mehefin 2022

1 Chwefror – 28 Chwefror 2022

6 Mawrth 2022

1 Gorffennaf - 19 Awst 2022

1 Mai - 31 Mai 2022

6 Mai 2022

 

Cliciwch yma er mwyn gweld ein Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Ffurflen Gais Teithiau Astudio Cyswllt Ffermio.

Noder mai dim ond un cais llwyddiannus ar gyfer pob unigolyn cymwys a ganiateir yn ystod cyfnod oes rhaglen Cyswllt Ffermio. 

 

I lawrlwytho’r ffurflen gais, cliciwch ar y ddolen isod:

 


Adroddiadau

 

Grŵp Trafod Llaeth Pentagon

Taith Astudio Sir Gaer

23 - 25 Ionawr 2020

 

OFC Emerging Leaders Cymru

Cynhadledd Amaeth Rhydychen

7-9 Ionawr 2020

 

CFfI Mydroilyn

Yr Alban

26 - 28 Hydref 2019

 

Cymdeithas Tir Glas Aberhonddu

Yr Alban

27 - 30 Medi 2019

 

Ffermwyr Llaeth NextGen

Caer, Gogledd Swydd Efrog a’r Alban

19 - 22 Medi 2010

 

Grŵp Gwartheg Dyffryn Conwy

Yr Alban

15 - 18 Medi 2019

 

Taith Astudio Ffermwyr Llangwyryfon

Powys, Sir Gaer a Sir Gaerwrangon

16 – 18 Awst 2019

 

Grŵp Bîff y Mynyddoedd Cambriaidd

Yr Alban

26 - 28 Mehefin 2019

 

Grŵp Trafod Paincastle

Swydd Efrog a'r Alban

21-23 Mehefin 2019

 

Cowbois Clwyd

Ymweliad grŵp â  Gwlad yr Haf ym mis Mehefin 2019

10-11 Mehefin 2019 

 

Ffermwyr Sir Drefaldwyn

Belfast

11-13 Ionawr 2019 

 

Grŵp Ffermydd Monitor AHDB Sir Benfro

Gogledd Iwerddon

8-9 Tachwedd 2018

 

Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Sir Benfro 

Gogledd Cymru

1-3 Tachwedd 2018 

 

Fforwm Amaeth C.Ff.I Sir Gâr

Gogledd Iwerddon

31 Hydref - 4 Tachwedd 2018 

 

CFfI Cymru

Iwerddon

26 - 29 Hydref 2018 

 

Grazing Dragons

Ynys Môn a Llŷn

9 - 10 Hydref 2018 

 

Grazing Gogs

Caerfaddon, Bryste a Llanandras

3 - 5 Hydref 2018

 

Ffermwyr Ifanc Eryri

Yr Alban

21 - 24 Mehefin 2018 

 

Grŵp Trafod Harlech 

Yr Alban a Cymbria

9 - 11 Chwefror 2018 

 

Grŵp Trafod Blaenbwch 

Yr Alban 

2 - 5 Tachwedd 2017 

 

Fforwm Amaeth CFfI Sir Gâr 

Caint a Sussex

27 - 31 Hydref 2017 

 

CFfI Cymru

Yr Alban

27 - 31 Hydref 2017 

 

Grŵp Trafod yr Angel

Gogledd Cymru

19 - 20 Hydref 2017 

 

Ffermwyr Dyfodol Cymru

Gogledd Cymru

29 - 30 Medi 2017 

 

Grŵp Merched mewn Amaeth Llambed

Llundain

3 - 4 Hydref 2017

 

The Udder Group

Swydd Gaerloyw a Dorset

25 - 26 Medi 2017

 

West Wales Grasshoppers

Hampshire

21 - 22 Mehefin 2017

 

NFU Clwyd

Ayrshire ac Ynys Arran

7 – 10 Mai 2017

 

 

Anglesey Grassland Society

Swydd Nottingham a Swydd Lincoln

22 - 24 Tachwedd 2016

 

Fforwm Amaethyddol Sir Gâr

Blackpool a Uttoxeter

25 - 29 Hydref

 

Grŵp Trafod Merlin

Gogledd Iwerddon

17 - 19 Hydref 2016

 

Cardiff Monitor Farm Arable Business Group

Aberdeenshire

28 - 30 Mehefin 2016

 

Grŵp Cynllun Lloi Integredig CFfI Cymru

County Tyrone, Gogledd Iwerddon

3 – 4 Tachwedd 2015

 


Tudalennau Cysylltiedig:


Latest news and technical articles related to Business Planning