Welsh Government

I gael cymorth neu gyngor busnes

Cysylltwch â ni ar 08456 000 813

Dolenni Defnyddiol

Dolenni i sefydliadau allanol y gallent fod o ddiddordeb i chi.

Nid yw Cyswllt Ffermio yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

 

AHDB Dairy
07875 098173
menna.davies@ahdb.org.uk 
www.dairy.ahdb.org.uk


Badger Found Dead Survey

0808 1695110

badger@bfd.wales

www.bfd.wales


Busnes Cymru
03000 6 03000
www.business.wales.gov.uk/cy


Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru
01982 553 502
information@yfc-wales.org.uk
www.yfc-wales.org.uk


Colegau Cymru
029 2052 2500
helo@colegaucymru.ac.uk
www.colegaucymru.ac.uk


Cyfoeth Naturiol Cymru
0300 065 3000
ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
www.naturalresourceswales.gov.uk


Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC)
01982 553 683
www.cafc.cymru/


Cymdeithas y Tirfeddianwyr (CLA)
01547 317085
wales@cla.org.uk
www.cla.org.uk/your-area/wales


Cymorth TB
Gogledd Cymru -
Menter a Busnes – Gwasanaeth Iechyd Anifeiliaid 
01248 668639
gia@menterabusnes.co.uk
www.menterabusnes.co.uk/gwasanaethauiechydanifeiliaid


De Cymru - Iechyd Da (Gwledig) Ltd
01970 636688
info@i-da.co.uk
www.i-da.co.uk/ 


Cymru Effeithlon (REW)
02920 894869
info@resourceefficiencywales.co.uk
http://www.resourceefficiencywales.co.uk/


Defra
08459 335 577
helpline@defra.gsi.gov.uk
defra.gov.uk


DPJ Foundation

emma@thedpjfoundation.com


EID Cymru

01970 636 959

https://www.eidcymru.org/cy/eidcymru


Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid
0300 062 5004
https://llyw.cymru/mewngofnodi-ar-taliadau-gwledig-cymru-rpw-ar-lein


Gwasanaeth Symyd Gwartheg Prydain (BCMS)
0345 050 3456
bcmsctsonline@rpa.gov.uk
www.bcms.gov.uk/


Gwlad Ar-Lein
www.gwlad.gov.wales/


Hybu Cig Cymru (HCC)
01970 625 050
info@hccmpw.org.uk
www.hccmpw.org.uk


NFU Cymru
01982 554200
nfu.cymru@nfu.org.uk
www.nfu-cymru.org.uk


Royal Agricultural Benevolent Institution (RABI)

0808 281 9490

 info@rabi.org.uk

https://rabi.org.uk


Superfast Cymru
0300 0604400

customerhelp@gov.wales
https://llyw.cymru/cyflymu


Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO)
https://gov.wales/eu-funds


Tennant Farmer Association (TFA)
0118 930 6130
tfa@tfa.org.uk
www.tfa.org.uk/


The Farming Community Network (FCN)

03000 111 999

help@fcn.org.uk

https://fcn.org.uk/


Tir Dewi (Ceredigion, Carmarthenshire, Pembrokeshire) 

0800 121 4722

https://www.tirdewi.co.uk/cy


Undeb Amaethwyr Cymru
01970 820 820
www.fuw.org.uk


Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)
01519 514 000
www.hse.gov.uk