Grwpiau Trafod

Gall cyfarfod gyda pherchnogion busnes o’r un anian yn eich ardal chi dalu ar ei ganfed.

Gallwch ddysgu gan eich gilydd, trafod heriau, ystyried cyfleoedd a gallwch ddod o hyd i ffyrdd newydd neu well o wneud pethau. 

Gall ymuno â Grŵp Trafod Cyswllt Ffermio fod o gymorth i chi. Bydd mwyafrif y grwpiau’n cael eu cynnal fel a ganlyn:   

  • oddeutu 8 buddiolwr
  • sector benodol
  • cyfarfodydd rheolaidd
  • dysgu fesul modiwl, sef rhaglen o gyfarfodydd wedi’i strwythuro gyda nodau ac amcanion clir wedi eu hadnabod o'r dechrau
  • bydd buddiolwyr yn cael eu hannog i ymweld â ffermydd ei gilydd
  • bydd unigolion o fewn y grŵp yn meincnodi elfennau o’u busnes trwy adnodd newydd 'Mesur i Reoli' Cyswllt Ffermio

Am wybodaeth bellach cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu Lleol.


Tudalennau Cysylltiedig: