Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae anafiadau a salwch yn dinistrio bywydau a bydd busnesau’n dysgu sut i leihau’r peryglon i chi’ch hunan ac i eraill sy’n gweithio ar eich fferm. Gan weithio mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), mae Lantra Awards wedi datblygu’r cwrs hwn i gynorthwyo ffermwyr i leihau’r perygl o ddamweiniau ar y fferm a lleihau’r tebygolrwydd y bydd angen cymryd camau gweithredu gorfodol ffurfiol os cynhelir archwiliad.

Mae’r cwrs yma yn trafod amrywiaeth o agweddau’n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch ar ffermydd. Dysgwch sut i leihau’r risg o gamau gweithredu gorfodol ffurfiol gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn dilyn archwiliad ar eich fferm. Bydd y cwrs yn trafod nifer o feysydd pwysig, yn ymwneud â diogelwch fferm, gan gynnwys cwympo o uchder a gwrthrychau’n cwympo, da byw, cerbydau a pheiriannau, plant ar ffermydd, ac archwiliadau ac ymyriadau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch oherwydd cyfyngiadau presennol yn sgil Covid 19, gall Jimmy Hughes Training Services gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

Morgan Training Services Ltd

Enw cyswllt:

Jayne Morgan


Rhif Ffôn:

07791 341 425


Cyfeiriad ebost:

stephen.banks@MTStrainingltd.com


Cyfeiriad gwefan:

www.morgantrainingservices.co.uk


Cyfeiriad post:

Office 19, Flexspace, Stafford Drive, Battlefield Enterprise park, Shrewsbury, SY1 3BF


Ardal:

Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Rheoli ar gyfer Asesu a Gwella Glaswelltir – mesur gyda mesurydd plât ac ati
Cwrs hyfforddi undydd yw hwn. Rhoddir tystysgrif am ei gwblhau
Cwympo a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a