Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae anafiadau a salwch yn dinistrio bywydau a bydd busnesau’n dysgu sut i leihau’r peryglon i chi’ch hunan ac i eraill sy’n gweithio ar eich fferm. Gan weithio mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), mae Lantra Awards wedi datblygu’r cwrs hwn i gynorthwyo ffermwyr i leihau’r perygl o ddamweiniau ar y fferm a lleihau’r tebygolrwydd y bydd angen cymryd camau gweithredu gorfodol ffurfiol os cynhelir archwiliad.

Mae’r cwrs yma yn trafod amrywiaeth o agweddau’n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch ar ffermydd. Dysgwch sut i leihau’r risg o gamau gweithredu gorfodol ffurfiol gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn dilyn archwiliad ar eich fferm. Bydd y cwrs yn trafod nifer o feysydd pwysig, yn ymwneud â diogelwch fferm, gan gynnwys cwympo o uchder a gwrthrychau’n cwympo, da byw, cerbydau a pheiriannau, plant ar ffermydd, ac archwiliadau ac ymyriadau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall Jimmy Hughes Training Services gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

Morgan Training Services Ltd

Enw cyswllt:

Jayne Morgan


Rhif Ffôn:

07791 341 425


Cyfeiriad ebost:

stephen.banks@MTStrainingltd.com


Cyfeiriad gwefan:

www.morgantrainingservices.co.uk


Cyfeiriad post:

Office 19, Flexspace, Stafford Drive, Battlefield Enterprise park, Shrewsbury, SY1 3BF


Ardal:

Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Iechyd, Lloches a Rheoli Lloi (ar gyfer y sectorau bîff a llaeth)
Cwrs undydd gyda thystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn
Cwympo a Phrosesu Coed dros 380mm
Cwrs hyfforddiant dwys dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a