Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae anafiadau a salwch yn dinistrio bywydau a bydd busnesau’n dysgu sut i leihau’r peryglon i chi’ch hunan ac i eraill sy’n gweithio ar eich fferm. Gan weithio mewn cydweithrediad â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), mae Lantra Awards wedi datblygu’r cwrs hwn i gynorthwyo ffermwyr i leihau’r perygl o ddamweiniau ar y fferm a lleihau’r tebygolrwydd y bydd angen cymryd camau gweithredu gorfodol ffurfiol os cynhelir archwiliad.

Mae’r cwrs yma yn trafod amrywiaeth o agweddau’n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch ar ffermydd. Dysgwch sut i leihau’r risg o gamau gweithredu gorfodol ffurfiol gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn dilyn archwiliad ar eich fferm. Bydd y cwrs yn trafod nifer o feysydd pwysig, yn ymwneud â diogelwch fferm, gan gynnwys cwympo o uchder a gwrthrychau’n cwympo, da byw, cerbydau a pheiriannau, plant ar ffermydd, ac archwiliadau ac ymyriadau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

Morgan Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Gwyn Morgan


Rhif Ffôn:
01704 213534


Cyfeiriad ebost:
gwyn.morgan@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.morgantrainingservices.co.uk


Cyfeiriad post:
19 Glebe Lane, Southport, Merseyside PR9 8EU


Ardal:
Gogledd Cymru, Canolbarth Cymru

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie


Rhif Ffôn:
01597 433117


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

PMR Direct Ltd

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Iechyd, Lloches a Rheoli Lloi (ar gyfer y sectorau bîff a llaeth)
Cwrs undydd gyda thystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn
Cwympo a Phrosesu Coed hyd at 380mm
Cwrs hyfforddiant dros 3 diwrnod gydag asesiad annibynnol a