Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig.
Rhoddir tystysgrif Gwlân Prydain ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus.

Bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth i chi allu sefydlu, cynnal, iro ac addasu offer cneifio er mwyn gweithio’n ddiogel a phriodol, yn unol â llawlyfr y gwneuthurwr. Trin defaid gan ystyried lles yr anifail a diogelwch personol. Cneifio defaid mewn modd cymwys, heb gymorth, i’r ansawdd a’r safonau ansoddol fel sy’n ofynnol gan gynllun ardystio Gwlân Prydain. Cyflwyno’r cynnyrch gwlân i'w werthu, gan ddeall pwysigrwydd ffactorau sy’n effeithio ar ei werth.

Cysylltwch â'r Bwrdd Gwlân yn uniongyrchol i archebu'r cwrs. Peidiwch ag archebu trwy eu gwefan.

 

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

*Nodwch fod hwn yn gwrs tymhorol ac felly nid yw ar gael i’w ddewis yn ffenestr sgiliau Mai / Mehefin.*

British Wool

Enw cyswllt:

Emma Jagger


Rhif Ffôn:
01274 688666


Cyfeiriad ebost:

emmajagger@britishwool.org.uk neu shearing@britishwool.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.britishwool.org.uk


Cyfeiriad post:

Wool House, Sidings Close, Bradford, BD2 1AZ


Ardal:
Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Defnyddio Alwminiwm Ffosffad yn Ddiogel i Reoli Fertebratiaid
Cwrs hyfforddiant undydd gydag asesiad ar ddiwrnod gwahanol
Gweithio’n ddiogel ac Amaethyddiaeth/Garddwriaeth
Dyma gwrs hyfforddi undydd gyda thystysgrif am ei gwblhau. Mae'r