Dyma gwrs hyfforddi deuddydd gydag asesiad integredig.
Rhoddir tystysgrif Gwlân Prydain ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus.

Bydd y cwrs yn rhoi gwybodaeth i chi allu sefydlu, cynnal, iro ac addasu offer cneifio er mwyn gweithio’n ddiogel a phriodol, yn unol â llawlyfr y gwneuthurwr. Trin defaid gan ystyried lles yr anifail a diogelwch personol. Cneifio defaid mewn modd cymwys, heb gymorth, i’r ansawdd a’r safonau ansoddol fel sy’n ofynnol gan gynllun ardystio Gwlân Prydain. Cyflwyno’r cynnyrch gwlân i'w werthu, gan ddeall pwysigrwydd ffactorau sy’n effeithio ar ei werth.

Cysylltwch â'r Bwrdd Gwlân yn uniongyrchol i archebu'r cwrs. Peidiwch ag archebu trwy eu gwefan.

 

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

British Wool

Enw cyswllt:

Emma Jagger


Rhif Ffôn:
01274 652233 / 07814675274


Cyfeiriad ebost:

emmajagger@britishwool.org.uk 


Cyfeiriad gwefan:
www.britishwool.org.uk


Cyfeiriad post:

Wool House, Sidings Close, Bradford, BD2 1AZ


Ardal:
Cymru gyfan

NPTC Group

Enw cyswllt:
Martin Watkin / Catherine Lewis


Rhif Ffôn:
03308189342 / 07717512911


Cyfeiriad ebost:
martin.watkin@nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.nptcgroup.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Y Drenewydd, Y Drenewydd Powys SY16 4HX


Ardal:
Darparu cyrsiau ar gampws Castell Nedd a’r Drenewydd

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Iechyd a Diogelwch mewn Amaethyddiaeth – Paratoi ar gyfer Archwiliad
Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl
Pori er Lles Cadwraeth
Cwrs hyfforddiant dros 1 neu 2 ddiwrnod gan ddibynnu ar y
Cyflwyniad i Gynllunio Busnes Amaethyddol
Cwrs undydd gyda thystysgrif yn dilyn cwblhau’r cwrs yn