Academi Amaeth

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arloeswyr ac entrepreneuriaid

Mae’r rhaglen datblygu personol blaengar ac arloesol hwn bellach yn 12 oed gydag union 300 o gyn aelodau.

Mae’r Academi Amaeth, sy’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cymorth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl ddwys a sesiynau rhithiol ychwanegol, yn cynnwys 2 elfen benodol: 

  • Academi Amaeth – ar gyfer unigolion dros 21 oed ac wedi ei hanelu at gynorthwyo ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid ac arloeswyr arloesi’r byd amaeth yng Nghymru
  • Academi yr Ifanc - wedi ei hanelu at gynorthwyo pobl ifanc rhwng 16 a 21 mlwydd oed sy’n gobeithio dilyn gyrfa neu sefydlu busnes yn y diwydiant bwyd neu amaeth.

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o fanylion am y rhaglenni.


Cerys Fairclough Academi Amaeth 2019 Agri Academy
Aduniad Academi Amaeth 2018 Agri Academy Reunion

Dyma rai profiadau o gyn-aelodau blaenorol yr Academi Amaeth:


Mae Academi Amaeth Cyswllt Ffermio yn cael ei ddarparu mewn cydweithrediad â phrif sefydliadau amaethyddol eraill yng Nghymru sy'n ein cefnogi i chwilio am unigolion deinamig, brwdfrydig ac uchelgeisiol sy’n gallu gwneud cyfraniad at ein diwydiannau ffermio, coedwigaeth a bwyd. 

Maen nhw’n cynnwys:

  • Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CFAC)
  • NFU Cymru
  • Undeb Amaethwyr Cymru (UAC)
  • Cymdeithas y Tirfeddianwyr (CLA Cymru)
  • CFFI Cymru

Tudalennau Cysylltiedig


Newyddion ac Erthyglau Technegol Diweddaraf yn Gysylltiedig â Academi Amaeth

Ffermwr yn annog ymgeiswyr Academi Amaeth i roi cynnig arall arni er gwaethaf ceisiadau aflwyddiannus yn y gorffennol

26 Mawrth 2024 {"preview_thumbnail":"/farmingconnect/sites/farmingconnect/files/styles/video_embed_wysiwyg_preview/public/video_thumbnails/_RHA__updsI.jpg?itok=4RmQ7RDF","video_url":"https://www.youtube.com/watch?v=_RHA__updsI","settings":{"responsive":1,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (Responsive)."]} Mae ffermwr defaid ifanc yn elwa o’i ddyfalbarhad i ddechrau ffermio ynghyd â’i angerdd...