Cwrs hyfforddiant undydd a rhoddir tystysgrif presenoldeb ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Mae llif arian yn rhan hanfodol o systemau rheolaeth ariannol eich busnes. Os mae arian parod yn mynd i’r busnes yn gynt nag y mae’n dod i mewn, bydd y cwrs hwn o fudd i chi. Bydd y cwrs yn eich cynorthwyo i ddeall llif arian, sut i’w reoli ac i wneud eich busnes yn fwy llwyddiannus. Bydd hefyd yn trafod beth yw llif arian, pa wybodaeth mae llif arian yn ei roi i chi, pa feini prawf sy’n cael eu defnyddio er mwyn cyrraedd ffigyrau yn y gyllideb (gan gynnwys elw gros), cwblhau, addasu a monitro taflenni llif arian a defnyddio llif arian fel adnodd rheoli.

Nodwch mai canllaw yn unig yw amlinelliad, hyd a llun bob cwrs. Cysylltwch â'r darparwr hyfforddiant am fwy o wybodaeth.

 

Mae’r Darparwyr Hyfforddiant canlynol ar gael i ddarparu’r cwrs hwn:

 

Nodwch gall darparwyr gyflwyno'r cwrs hwn yn ddigidol. Gweler manylion cyswllt yr holl ddarparwyr hyfforddiant isod.

Grwp Llandrillo Menai

Enw cyswllt:
Dewi Williams


Rhif Ffôn:
01286 830261 - rhif estyniad: 8539


Cyfeiriad ebost:
dewiwilliams@gllm.ac.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.gllm.ac.uk


Cyfeiriad post:
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon, Caernarfon, Gwynedd LL54 5DU


Ardal:
Gogledd Cymru

Jimmy Hughes Training Services Ltd

Enw cyswllt:
Rachel Hughes


Rhif Ffôn:
01597 850080


Cyfeiriad ebost:
jhsltd@btinternet.com


Cyfeiriad gwefan:
www.jimmyhughesservices.co.uk


Cyfeiriad post:
Dolswydd, Penybont, Llandrindod, Powys LD1 5UB


Ardal:
Cymru gyfan

mwmac Ltd

Enw cyswllt:
Victoria Laurie

Chloe Middleton


Rhif Ffôn:
01597 258615


Cyfeiriad ebost:
victoria@mwmac.co.uk

chloe@mwmac.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.mwmac.co.uk


Cyfeiriad post:
Coed Pwllacca, Brynwern, Llanfair ym Muallt, Powys
LD2 3SE


Ardal:
Cymru gyfan

PMR Direct LTD

Enw cyswllt:
Amanda Payne


Rhif Ffôn:
01437 761321


Cyfeiriad ebost:
training@pmr.org.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.pmrtraining.org.uk


Cyfeiriad post:
12 Goat Street, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1PX


Ardal:
Canolbarth Cymru, De Orllewin Cymru, De Ddwyrain Cymru

Simply the Best Training Consultancy Ltd

Enw cyswllt:
Julie Thomas


Rhif Ffôn:
01443 670267


Cyfeiriad ebost:
office@simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad gwefan:
www.simplythebesttc.co.uk


Cyfeiriad post:
Caerlan Farm, Tonypandy, Rhondda Cynon Taf CF40 1SN


Ardal:
Cyrsiau llif gadwyn, plaladdwyr, cymorth cyntaf ac ATV yn Ne Ddwyrain Cymru. Popeth arall ar gael ar draws Cymru gyfan

I weld y cyrsiau ar BOSS

Ansicr beth yw BOSS? [Ffeindiwch allan mwy]


Sgiliau a Hyfforddiant Cysylltiedig

Lion Training Passport: Gweithiwr Lles Dofednod
Cwrs hanner diwrnod o hyd gyda thystysgrif ar ôl cwblhau’r cwrs
Defnyddio Alwminiwm Ffosffad yn Ddiogel i Reoli Fertebratiaid
Cwrs hyfforddiant undydd gydag asesiad ar ddiwrnod gwahanol
Gweithio’n ddiogel ac Amaethyddiaeth/Garddwriaeth
Dyma gwrs hyfforddi undydd gyda thystysgrif am ei gwblhau. Mae'r